Struktūra ir kontaktai

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius

tbks@vilnius.lt

Lina Juškevičienė
Skyriaus vedėja


Simona Grėbliūnaitė
Vyriausioji specialistė


Gita Jonušienė
Vyriausioji specialistė


Jolanta Kalačiova
Administratorė referentė


Rasa Rašimaitė
Vyriausioji specialistė


Renata Ražauskaitė
Vyriausioji specialistė

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Vaiko gerovės komisija »


1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1.1. organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
1.2. nagrinėja prašymus dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo ir panaikinimo;
1.3. nagrinėja prašymus dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikas), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo ir panaikinimo;
1.4. nagrinėja prašymus dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo vaikams skyrimo ar perkėlimo į kitą ikimokyklinio ugdymo įstaigą (teisės aktuose numatyta išimties tvarka);
1.5. nagrinėja prašymus dėl psichosocialinių paslaugų vaikams skyrimo, pratęsimo ir panaikinimo;
1.6. išduoda pažymas dėl ugdymosi šeimoje, ar vaikui buvo (nebuvo) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės ir ar buvo (nebuvo) jo šeimai taikoma atvejo vadyba per paskutinius dvejus metus;
1.7. organizuoja prevencinį darbą su vaikais, įvykdžiusiais administracinius nusižengimus, bei jų įstatyminiais atstovais;
1.8. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl pagalbos vaikui/šeimai teikimo;
1.9. nustato vaikams ar jų atstovams pagal įstatymą koordinuotai teikiamų Savivaldybėje švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros paslaugų bendrą poreikį, rengia paslaugų plėtros planą.

VšĮ Terapinio ugdymo centras „Aplink“ ❯❯❯
Gražina Liutkevičė
L. e. direktoriaus pareigas

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams