Struktūra ir kontaktai

Viešųjų pirkimų skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

vps@vilnius.lt

Giedrius Krasauskas
Skyriaus vedėjas

Viešųjų pirkimų skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Darbo laikas:
I-IV 8.00-12.00, 12.45-17.00;
 V 8.00-12.00, 12.45-15.45

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI
1. tinkamai organizuoti Savivaldybės atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
2. tinkamai organizuoti Savivaldybės pirkimų, kuriems netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, procedūras;
3. koordinuoti Savivaldybės administracijos struktūrinių dalinių bei Savivaldybės tarybos kontroliuojamų perkančiųjų organizacijų veiklą, skatinti tiekėjų konkurenciją, siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos, mažinti pirkimų organizavimo išlaidas;
4. vykdyti prevencines priemones viešųjų pirkimų srityje, siekiant didinti viešųjų pirkimų vykdymo efektyvumą bei mažinti Viešųjų pirkimų įstatymu nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimų galimybę;
5. rengti viešuosius pirkimus reglamentuojančius Savivaldybės teisės aktus, sudarančius efektyvios viešųjų pirkimų veiklos pagrindą;
6. įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Centralizuotų pirkimų poskyris ❯❯❯
Akvilė Bučmaitė
Poskyrio vedėja


Eglė Bilevičienė
Vyriausioji specialistė


Laura Griniuvienė
Vyriausioji specialistė

Dokumentų rengimo poskyris ❯❯❯
Audrius Vaznelis
Poskyrio vedėjas


Jūratė Čaiko
Vyriausioji specialistė


Jurgita Mikalauskienė
Vyriausioji specialistė


Vytautė Mockutė
Teisininkė


Arnoldas Mozolis
Vyriausiasis specialistas


Janina Škoda
Vyriausioji specialistė


Daiva Vedrickienė
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė
Nėra darbe


Santa Zubernytė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Dokumentų rengimo poskyris yra Viešųjų pirkimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Dokumentų rengimo poskyris:
1. Su pirkimo iniciatoriais derina pirkimo dokumentus ir viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
2. Atsako į tiekėjų paklausimus, kreipiasi į pirkimo iniciatorių dėl viešųjų pirkimų dokumentų paaiškinimų pateikimo, nagrinėja pretenzijas, rengia viešųjų pirkimų komisijų protokolų projektus;
3. Konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius ir Savivaldybės tarybos kontroliuojamas perkančiąsias organizacijas pagal poskyrio kompetenciją;
4. Rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais;
5. Skaičiuoja numatomo pirkimo vertę.

Pirkimų procedūrų poskyris ❯❯❯
Diana Petkevičienė
Poskyrio vedėja


Lilija Adamovičienė
Vyriausioji specialistė


Deimantė Čiokštinaitė
Teisininkė


Neringa Vaitiekūnaitė
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

Pirkimų procedūrų poskyris yra  Viešųjų pirkimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Pirkimų procedūrų poskyris:
1. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
2. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
3. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
5. Viešina sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir sutarčių pakeitimus CVP IS svetainėje.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams