Struktūra ir kontaktai

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Kodėl aš kuriu Vilniui?
Vilnius mano širdy. Kiekviena diena išskirtinė, kupina iššūkių ir galimybių. Man garbė dirbti Vilniui ir vilniečiams su nuostabia kolegų komanda.
Alma Jurčiukonienė
L. e. skyriaus vedėjo pareigas


Dirbti Vilniaus miestui – tai kai eilinė tavo darbo diena vilniečiui gali tapti viena iš reikšmingiausių dienų gyvenime.
Kristina Kalesnykienė
Vyriausioji specialistė
Konkursų ir veiklos vertinimo organizavimas.


Smagu matyti kaip keičiasi tavo gimtasis miestas ir žinoti, kad tu prie to prisidedi, nors ir netiesiogiai.
Rita Galkauskienė
Vyriausioji specialistė
Veiklos valdymas


Prasminga darbo diena – „pridėtinė vertė“ rytojaus Vilniui ir vilniečiui. To kasdien siekiame kartu su mūsų šaunia komanda.
Justina Mušauskienė
Vyriausioji specialistė


Atvykusi gyventi į Vilnių supratau, kad tai mano ateities miestas, kuriame noriu dirbti ir kurti pridėtinę vertę Vilniaus gyventojams. Dirbdama Vilniaus miesto savivaldybėje didžiuojuosi turėdama galimybę prisidėti prie nuostabių kolegų būrio, nes kartu mes galime sukurti vieną patraukliausių žmogui Europos miestų ir sostinių!

Austė Novikovaitė
Vyresnioji specialistė
Skyriaus veiklos administravimas


Kiekvieną rytą pradedant darbus Vilniui apima pasididžiavimo ir pagarbos jausmas, savo darbe matau prasmę ir jaučiuosi reikalinga.
Asta Ramanauskienė
Vyriausioji specialistė


Aleksas Kalinskas
Specialistas

Darbo laikas: I - V - 7.30 - 18:00 val.

Įgyvendina žmogiškųjų išteklių valdymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje;

vykdo Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei Savivaldybei priklausančių įstaigų ir įmonių vadovų administravimą;

padeda planuoti lėšas Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui bei kitoms išmokoms;

organizuoja Tarybos ir mero sekretoriato, Administracijos valstybės tarnautojų ir Savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovų veiklos vertinimą;

analizuoja Tarybos ir mero sekretoriato, Administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių įstaigų nuostatus, pareigybių aprašymus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus, teikia pastabas, siūlymus ir išvadas dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo, keitimo ar papildymo;

organizuoja konkursus ir atrankas į Administracijos, Tarybos sekretoriato darbuotojų, Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir įmonių vadovų, savivaldybei pavaldžių įmonių valdybos narių pareigas ir užtikrina jų vykdymą pagal numatytas procedūras;

padeda struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo valdymą, adaptavimą ir integravimą Administracijoje;

formuoja personalo mokymo ir ugdymo prioritetus bei organizuoja kvalifikacijos kėlimą:

organizuoja studentų mokomąsias praktikas Administracijoje;

atlieka Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymų nuostatų įgyvendinimo Savivaldybės institucijose ir Administracijoje priežiūrą;

renka, analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais ir teikia Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui atskaitas, išvadas ir  siūlymus dėl Administracijos veiklos valdymo tobulinimo, vidinių procesų optimizavimo, organizacinės kultūros ir personalo politikos formavimo, darbo apmokėjimo ir motyvacinių sistemų tobulinimo, Administracijos struktūros, Administracijos nuostatų koregavimo, didžiausio leistino Administracijos darbuotojų skaičiaus nustatymo, naujų darbuotojų pritraukimo strategijos, personalo karjeros ir rotacijos galimybių; darbo sąlygų ir mikroklimato gerinimo, inicijuoja ir kontroliuoja atitinkamų priemonių įgyvendinimą, reikalingų teisės aktų parengimą, pakeitimą ar papildymą;

organizuoja ir kontroliuoja valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo procedūrų aprašų rengimą, keitimą ar papildymą, konsultuoja Administracijos padalinius, vykdančius valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas dėl valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo procedūrų bei kitais klausimais;

konsultuoja  savivaldybės vadovybę ir Administracijos struktūrinius padalinius priskirtos veiklos klausimais.

Administravimo poskyris ❯❯❯
Mėgstamas, įdomus ir, svarbiausia, naudingas darbas gyvenimą daro prasmingą ir kupiną iššūkių. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi dirbdama Vilniui ir vilniečiams.
Daiva Kinachienė
Poskyrio vedėja


„Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė“

                                                                                                            (J. V. Gėtė)

Dirbdama Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriuje esu laiminga, nes kasdien prisidedu prie to, kad Savivaldybės darbuotojai jaustųsi vertinami, išgirsti ir išklausyti, įkvėpti kurti bei dirbti Vilniui.


Jurgita Grigalienė
Vyriausioji specialistė


Klaipėdos mėlis viliojo

Kaunas Laisvę žadėjo

Vilniuje prasmę ir laimę radau


Lina Jacikevičienė
Vyriausioji specialistė


Džiaugiuosi sugrįžusi į Vilnių, miestą, į kurį grįžčiau begalybę kartų 🙂

Rūta Masiulytė
Vyriausioji specialistė

Administravimo poskyris yra Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus struktūrinis padalinys.

 • Administruoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis įdarbinimą, perkėlimą, pavadavimą, atleidimą, atostogų suteikimą, priemokų ir priedų skyrimą ir tarnybinių komandiruočių šalies viduje tinkamą įforminimą;
 • administruoja Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių vadovų įdarbinimą, laikino pavadavimą, atleidimą, priemokų skyrimą;
 • tvarko personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo taikomąją sistemą „Paskata“ ir valstybės tarnautojų registrą;
 • padeda planuoti lėšas valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui – pareiginėms algoms, priedams ir priemokoms bei kitoms išmokoms;
 • sudaro pareigybių sąrašus, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo ar papildymo;
 • išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus, darbo pažymėjimus bei tvarko jų apskaitą;
 • skaičiuoja valstybės tarnautojų Lietuvos valstybei stažą ir darbuotojų profesinio darbo patirtį;
 • konsultuoja priėmimo į valstybės tarnybą (darbą), perkėlimo į kitas pareigas (darbą), atleidimo iš valstybės tarnybos (darbo), atostogų ir kitais su tarnybos ir darbo santykiais susijusiais klausimais.

 

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams