Struktūra ir kontaktai

Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

savivaldybe@vilnius.lt

2112000 (8 5) 211 2222

Vaida Misiūnienė
Skyriaus vedėja
Skyriaus vedėja


Renata Dulko
Skyriaus vedėjo pavaduotoja


Virginija Bartkevičienė
Vyriausioji specialistė


Rasa Gutmanienė
Vyriausioji specialistė


Jūratė Ivanauskaitė
Vyriausioji specialistė


Nomeda Jakuškaitė
Vyriausioji specialistė


Dalia Lagunavičienė
Vyriausioji specialistė


Nikolajus Masterovas
Vyriausiasis specialistas


Inga Micevičiūtė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Ramūnas Sabaliauskas
Vyriausiasis specialistas


Raminta Anžela Žižiūnienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

Skyriaus darbuotojai dirba 221-222 kabinete (2 aukštas)
Darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 7 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 7 iki 15.15 val.
Pertrauka pailsėti ir pavalgyti nuo 11.30 iki 12.30 val.

1. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną, tvarko duomenis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registre;
2. aiškinasi administracinių nusižengimų priežastis ir teikia siūlymus juos pašalinti;
3. analizuoja, ar įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su Skyriaus veikla, yra veiksmingi, renka informaciją, teikia pasiūlymus;
4. teikia pagalbą ir informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams administracinių nusižengimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais;
5. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, susijusius su administracinių nusižengimų bylų medžiagomis; 
6. nustatyta tvarka atsako į paklausimus Skyriaus veiklos klausimais;
7. Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, atstovauja Savivaldybės administracijos interesus teisme.
 

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams