Struktūra ir kontaktai

Fabijoniškių seniūnija

S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius

fabijoniskiu.seniunija@vilnius.lt

Apklausa. Mums svarbi Jūsų nuomonė »

Dainius Andziulis
L. e. seniūno pareigas

Šeškinės seniūnas, laikinai einantis Fabijoniškių seniūno pareigasAgnė Daugėlaitė
Seniūnė


Violeta Kelerienė
Vyresnioji specialistė

teritorijos tvarkymo priežiūraNomeda Mackonienė
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimas


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 

Fabijoniškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Fabijoniškių seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Seniūnijos darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,
penktadienį nuo 7.30 iki 15.15 val.,
prieš šventes – viena valanda trumpiau,
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.


Fabijoniškių seniūnija 2024 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2023 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus

vyresn. socialinio darbo organizatorė Janina Pladienė,
socialinė darbuotoja Agata Gaidukevič,
tel.: (8 5) 248 4171, 8 670 17439, seniūnijoje gyventojus priima 30 kab.:
pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,
antradieniais nuo 12.15 iki 16.30 val,
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.,
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.

Socialinio paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyriaus
vyresnioji socialinio darbo organizatorė Sabina Jemeljan,
tel.: (8 5) 230 3827, 8 645 20078, gyventojus priima 29 kab.:
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.,
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 12.15 iki 16.30 val.,
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.

Socialinio paramos centro Socialinių išmokų skyriaus
specialistai (bendrasis tel. (8 700) 35545) Fabijoniškių seniūnijos gyventojus priima Šeškinės g. 28, 2 kab. (prie Šeškinės komplekso turgelio):
pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,
penktadieniais nuo 7.30 iki 12.15 val.,
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.
Išankstinė registracija el. būdu sis.vilnius.lt arba tel. (8 700) 35545.
Pateikite prašymą el. būdu www.spis.lt
Informuoja ir konsultuoja įvairių išmokų skyrimo klausimais ir priima dokumentus, išduoda pažymas apie gautas išmokas, daugiau informacijos šiais klausimais - www.spcentras.lt.


2023 M. FABIJONIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIAI

 1. Jovaro seniūnaitija, Eldevinas Butėnas, el. p. eldevinas@gmail.com, tel. +37061109251
 2. S. Stanevičiaus seniūnaitija, Valdas Šereika, el. p. valdas@sereika.lt, tel. +37068620000
 3. Kaimelio seniūnaitija, Artūr Mikulėnas,  el. p. artur.m@introdeta.lt, tel. +37066966996     
 4. L. Giros seniūnaitija, Alvaras Bacevičius, el. p. 17alvaras@gmail.com, tel. +37068613172
 5. A. Kulviečio seniūnaitija, Vida Navickienė, el. p. vida.navickiene@gmail.com, tel. +37061551490
 6. Pietinių Fabijoniškių seniūnaitija, Alfonsas Brazas, el. p. Alfonsas.Brazas@gmail.com, tel. +37068776633

Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

 1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. Vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
 3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);
 4. Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 5. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
 6. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Apie seniūniją

Seniūnijos teritorijos plotas – apie 5 kv. km.

Gyventojų skaičius – apie 40 tūkst. (2001 m. surašymo duomenimis).

Fabijoniškės – vienas iš tankiausiai gyvenamų ir smarkiai besiplečiančių sostinės miegamųjų rajonų miesto šiaurinėje dalyje, pradėtas statyti 1985 m. prie magistralės Vilnius – Panevėžys, buvusio Fabijoniškių kaimo vietoje. Gyventojai į pirmuosius stambiaplokščius namus įsikėlė 1987 m.

Fabijoniškių seniūnija buvo įsteigta 1990 m.

Seniūnijos teritorija ribojasi: iš pietinės pusės – su Šeškinės seniūnija, iš vakarinės pusės – su Pašilaičių seniūnija, iš rytinės ir šiaurinės pusių – su Verkių seniūnija.

Fabijoniškių seniūnijoje yra keturiasdešimt trys gatvės, įsteigti įvairūs prekybos centrai, kuriasi įstaigos, statomi nauji gyvenamieji namai. Seniūnijos teritorijoje yra Mykolo Riomerio universitetas, keturios vidurinės mokyklos, viena pradinė mokykla, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras ir šeši vaikų lopšeliai - darželiai, Vilniaus miesto statybininkų mokykla, Vilniaus miesto lengvosios pramonės ir buitinių paslaugų mokykla.

Susikūrusios penkiolika daugiabučių namų savininkų ir gyvenamųjų individualių namų savininkų bendrijų. Daugiabučių namų administratoriai - UAB „Fabeta“ ir UAB „Namų priežiūros centras“.

Seniūnija, įgyvendindama savo uždavinius, vykdo šias funkcijas: 

1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus; 

2. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo; 

3. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose; 

4. išduoda charakteristikas, leidimą laikyti, gauti ginklą; 

5. išduoda charakteristikas antrojo laipsnio valstybės pensijai skirti; 

6. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės padaliniais ir Savivaldybės įstaigomis, esančiomis seniūnijos teritorijoje; 

7. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms; 

8. organizuoja seniūnijos teritorijos gyventojų, bendruomenės atstovų – seniūnaičių sueigas, susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais ir specialistais; 

9. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų, būstų ir kitus visuotinius surašymus; 

10. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius; 

11. dalyvauja ir teikia pagalbą bendruomenėms ir kitoms organizacijoms rengiant bei vykdant bendruomenių stiprinimo projektus; 

12. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą; 

13. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus; 

14. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje, informuoja apie atliekamus želdynų pertvarkymo darbus ir kitus numatomus pokyčius bei teikiamas viešąsias paslaugas seniūnijos teritorijoje; 

15. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant Savivaldybės laisvo ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, jo apžiūrą prieš nuomojant ar parduodant viešo aukciono būdu; 

16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams