Struktūra ir kontaktai

Rasų seniūnija

Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius

rasu.seniunija@vilnius.lt

Krystyna Juknevičienė
Vyriausioji specialistė

DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 

- klientai seniūnijoje aptarnaujami tik pagal išankstinę registraciją (prašome kreiptis nurodytais kontaktais)  


 Rasų seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Rasų seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


RASŲ SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS
pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

INTERESANTŲ PRIĖMIMO PAS SENIŪNĄ LAIKAS
pirmadieniais 14.00–16.00 val.
ketvirtadieniais 8.00–10.00 val.


Rasų seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2017 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita (atsisiųsti)


RASŲ SENIŪNIJOS GYVENTOJŲ DĖMESIUI!
Informuojame, kad:
1. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas.
2. Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos.
3. Už bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą Rasų seniūnijoje atsakingi: UAB „VSA Vilnius“ teritorijų priežiūros vadybininkė Virginija Dadonienė tel. 8 655 68239, el. p. virginija.dadoniene@vsa.lt Teritoriją prižiūri UAB „VSA“ vadybininkas Vladas Šumskas, mob. tel. 8 691 08890.
4. Už miškų teritorijos tvarkymą atsakingas UAB „Stebulė“ Juozas Baltrimas, tel. 8 699 27107, kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus vyr.specialistas Šarūnas Bazys, tel. 8 686 69062.
5. Už seniūnijos teritorijoje iškilusių komunalinių atliekų tvarkymo, konteinerių priežiūros klausimų sprendimą atsakingas Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus specialistė Giedrė Baranauskienė tel. 8 682 16892, el. p. giedre.baranauskiene@vilnius.lt


INFORMUOJAME
Nuo balandžio mėnesio Rasų seniūnijoje kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį nuo 14.00 val. iki 15.30 val. bus vykdomas individualus gyventojų teisinis konsultavimas teisės pažeidimų užkardymo ir policijos teikiamų paslaugų klausimais.
Konsultavimą vykdys Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė vyresnioji tyrėja Diana Ponidzelskienė, tel. (8 5) 271 6743 / 8 675 39238.


Architektas Rasų seniūnijos gyventojus konsultuoja teritorijų planavimo bei projektavimo klausimais.
Architektas Benius Bučelis (tel. (8 5) 219 7913, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt)
interesantus priima Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3
Antradieniais 9.00–12.00 val.
INTERESANTŲ APTARNAVIMO SALĖS (1-as aukštas) 24 LANGELYJE
Pas architektą konsultacijai galima registruotis tel.1664 arba 2112000..


VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO
SOCIALINIO DARBO SKYRIUS
Socialinės darbuotojos Rasų seniūnijos gyventojus priima Kauno g. 3, 105 kab.
pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 7.30–11.30, 12.15–16.30 val.
(prieš šventes – valanda trumpiau)
trečiadieniais, penktadieniais 7.30–11.30 val.


Dėl valstybės garantuotos pirminės teisinės pagalbos galite kreiptis tel. 211 2744 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Teisinės pagalbos skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.


Dėl medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, kirtimo, genėjimo, sodinimo galite kreiptis tel. 211 2742, mob. 8 68734356 Marius Pabrieža, el. p marius.pabrieza@vilnius.lt. į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrį, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.


Dėl vaikų darželių ir mokyklų priėmimo tvarkos galite kreiptis tel.: 211 2425 / 2335 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.


DEKLARUOKITE GYVENAMĄJĄ VIETĄ ELEKTRONINIU BŪDU
Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas – http://www.epaslaugos.lt.
Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – http://www.epaslaugos.lt.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.
Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE
http://www.vilnius.lt/deklaruok ir
http://www.gyvreg.lt.

Rasų seniūnijos 2018 metų 17 programos skirtų lėšų panaudojimas
1. Seniūnijos infrastruktūros objektų remontui (21,1 tūkst.)
1.1. Laiptų remontas Sibiro g. 24 – 12780,71 Eur.
1.2. Asfaltbetono duobių remontas Žiogų g. – 1369,6 Eur.
1.3. Asfaltbetono ir šaligatvių dangų remontas Varšuvos g. – 2274,0 Eur.
1.4. Laiptų remontas Filaretų g, 39A – 4675,6 Eur

RASŲ SENIŪNIJOS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
 • nustatyta tvarka išduoda leidimus prekiauti viešosiose vietose;
 • pagal savo kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • išduoda seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoda charakteristikas psichikos sveikatos centrui dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
 • išduoda charakteristikas dėl II laipsnio pensijų skyrimo;
 • organizuoja moksleivių ir jaunimo laisvalaikį;
 • organizuoja viešuosius darbus;
 • neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams seniūnui priskirtus notarinius veiksmus;
 • kontroliuoja Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros, Atliekų tvarkymo, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymąsi;
 • renka ir teikia atsakingoms tarnyboms informaciją apie žaidimo aikštelių, suolų, kiemų įrenginių, konteinerių aikštelių būklę, susidariusius sąvartynus, avarinius medžius;
 • kontroliuoja atliekų tvarkymo paslaugų teikimo kokybę;
 • kartu su mokyklomis, įmonėmis, bendruomenėmis organizuoja ir koordinuoja teritorijų tvarkymo talkas,

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams