Struktūra ir kontaktai

Rasų seniūnija

Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius

rasu.seniunija@vilnius.lt

2658932 -,

Lina Rimkevičienė
Seniūnė
Organizuoja seniūnijos veiklą


Krystyna Juknevičienė
Vyriausioji specialistė
Gyvenamosios vietos deklaravimas


Virginija Dadonienė
Specialistė
Teritorijos priežiūros kontrolė

DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/

 Rasų seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Rasų seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


RASŲ SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS
pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Rasų seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Seniūnijos teritorijos priežiūra 

Informuojame, kad:

1. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas.

2. Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos.

3. Žalioji Vilniaus banga. Pasiūlymus dėl pageidautinų medžių, krūmų ir vijoklių sodinimo bei informaciją apie susirūpinimą keliančius medžius ar kitus augalus galite teikti el. p. zalias@vilnius.lt.

4. Informacija apie leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Vilniaus mieste: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Leidimu-isdavimas-saugotinu-medziu-ir-krumu-kirtimui-bei-genejimui.

5. Už bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą Rasų seniūnijoje atsakingi:

 - UAB „Ekonovus“, Vandžiogalos g. 92, Kaunas, tel. 8 700 77046, el. p. klientuaptarnavimas@ekonovus.lt

 - UAB „VSA Vilnius“, Lentvario g. 15, Vilnius, tel. 8 700 70001, el. p. info@vsa.lt

6. Dėl atliekų tvarkymo ir vežėjų paslaugų teikimo kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, Smolensko g. 5, Vilnius, tel. 8 650 04949, 19118, el. p. rinkliava@sivasa.lt, http://www.sivasa.lt.

7. Už Rasų seniūnijos teritorijos priežiūros kontrolę atsakinga seniūnijos specialistė Virginija Dadonienė, tel. 264 8935 el. p. virginija.dadoniene@vilnius.lt.


RASŲ SENIŪNAITIJOS IR SENIŪNAIČIAI

Peteliškių seniūnaitija – seniūnaitis Arturas Augustinas, mob. 8 674 76877, el. p. arturasaugustinas@gmail.com

Markučių seniūnaitija – seniūnaitė Božena Lisovska, mob. 8 611 14032, el. p. bozena.lisovska@gmail.com

Rasų seniūnaitija – seniūnaitis Vaidotas Jokubaitis, mob. 8 682 55285, el. p. vaidas.jokubaitis@gmail.com

Ribiškių seniūnaitija – seniūnaitė Vaiva Čaplikienė, mob. 8 655 20079, el. p. ribiskes@gmail.com.


VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO padaliniai, teikiantys paslaugas Rasų seniūnijos gyventojams:

Socialinio darbo skyrius seniūnijose  – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Živilė Puikienė,  mob. 8 675 79382, el. p. zivile.puikiene@spcentras.lt.

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose (pagalbos į namus organizavimas)  – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Irena Strakovska-Malevskaja, mob. 8 670 16973, el. p. irena.strakovska@spcentras.lt.

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose (globos asmens namuose organizavimas) – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Ginta Ivanauskienė, mob. 8 670 14512, el. p. ginta.ivanauskiene@spcentras.lt.

Pagalbos šeimai skyrius seniūnijose (Žemaitijos g. 9, Vilnius) – socialinė darbuotoja Aistė Druskytė, mob. 8 683 81474, el. p. aiste.druskyte@spcentras.lt, socialinė darbuotoja Andželinka Kumpiniauskienė, mob. 8 602 17861, el. p. andzelinka.kumpiniauskiene@spcentras.lt ir asmeninė asistentė Valė Gasparavičienė, mob. 8 603 95253, el. p. vale.gasparaviciene@spcentras.lt.

Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė (Odminių g. 3-208 kab., Vilnius) – Rita Trečiakauskienė, mob. 8 677 65275, el. p. rita.treciakauskiene@spcentras.lt.

Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis mob. 8 700 35545, https://sis.vilnius.lt.

Nemokama pirminė teisinė pagalba 

Dėl pirminės teisinės pagalbos prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės grupės teisininkus Daivą Stalnionytę ir Gražvydą Baubą, tel. (8 5) 211 2744, (8 5) 211 2010, el. p. daiva.stalnionyte@vilnius.lt, grazvydas.bauba@vilnius.lt. 


Dėl mokyklų ar vaikų darželių priėmimo tvarkos galite kreiptis tel.  211 2425/ 2335 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyrių ar į Ikimokyklinio ugdymo skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.


DEKLARUOKITE GYVENAMĄJĄ VIETĄ ELEKTRONINIU BŪDU
Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas – http://www.epaslaugos.lt.
Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – http://www.epaslaugos.lt.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.
Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE
http://www.vilnius.lt/deklaruok ir
http://www.gyvreg.lt.

RASŲ SENIŪNIJOS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
 • nustatyta tvarka išduoda leidimus prekiauti viešosiose vietose;
 • pagal savo kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • išduoda seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoda charakteristikas psichikos sveikatos centrui dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
 • organizuoja viešuosius darbus;
 • neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams seniūnui priskirtus notarinius veiksmus;
 • kontroliuoja Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros, Atliekų tvarkymo, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymąsi;
 • renka ir teikia atsakingoms tarnyboms informaciją apie žaidimo aikštelių, suolų, kiemų įrenginių, konteinerių aikštelių būklę, susidariusius sąvartynus, avarinius medžius;
 • kontroliuoja atliekų tvarkymo paslaugų teikimo kokybę;
 • kartu su mokyklomis, įmonėmis, bendruomenėmis organizuoja ir koordinuoja teritorijų tvarkymo talkas.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams