Struktūra ir kontaktai

Rasų seniūnija

Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius

rasu.seniunija@vilnius.lt

2658932 -,

Apklausa. Mums svarbi Jūsų nuomonė »

Lina Rimkevičienė
Seniūnė

Organizuoja seniūnijos veikląVirginija Dadonienė
Vyresnioji specialistė

Teritorijos priežiūros kontrolėKrystyna Juknevičienė
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimas


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/

 Rasų seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Rasų seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


RASŲ SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS
pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Rasų seniūnijos 2024 metų veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2023 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Seniūnijos teritorijos priežiūra 

Informuojame, kad:

1. Žalioji Vilniaus banga. Pasiūlymus dėl pageidautinų medžių, krūmų ir vijoklių sodinimo bei informaciją apie susirūpinimą keliančius medžius ar kitus augalus galite teikti el. p. zalias@vilnius.lt.

2. Už bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą Rasų seniūnijoje atsakingi:

 - UAB „Ekonovus“, Vandžiogalos g. 92, Kaunas, tel. 8 700 77046, el. p. klientuaptarnavimas@ekonovus.lt

 - UAB „Stebulė“, Eišiškių pl.  127, Vilnius, tel. 8 5 277 6949, el. p. info@stebule.lt

3. Dėl atliekų tvarkymo ir vežėjų paslaugų teikimo kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, Smolensko g. 5, Vilnius, tel. 8 650 04949, 19118, el. p. rinkliava@sivasa.lt, http://www.sivasa.lt.

4. Už Rasų seniūnijos teritorijos priežiūros kontrolę atsakinga seniūnijos specialistė Virginija Dadonienė, tel. 264 8935 el. p. virginija.dadoniene@vilnius.lt.


RASŲ SENIŪNAITIJOS: 

Markučių seniūnaitija – seniūnaitis Arturas Augustinas, mob. 8 674 76877, el. p. arturasaugustinas@gmail.com

Rasų seniūnaitija – seniūnaitis Giedrius Labanauskas, mob. 8 615 217341, el. p. giedriuslabanauskas@gmail.com

Ribiškių seniūnaitija – seniūnaitė Vaiva Čaplikienė, mob. 8 655 20079, el. p. ribiskes@gmail.com.

Tyzenhauzų seniūnaitija ir Peteliškių seniūnaitija seniūniaičių rinkimai neįvyko.


VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO padaliniai, teikiantys paslaugas Rasų seniūnijos gyventojams:

Socialinio darbo skyrius seniūnijose  – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Živilė Puikienė,  mob. 8 675 79382, el. p. zivile.puikiene@spcentras.lt.

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose (pagalbos į namus organizavimas)  – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Irena Strakovska-Malevskaja, mob. 8 670 16973, el. p. irena.strakovska@spcentras.lt.

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose (globos asmens namuose organizavimas) – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Ginta Ivanauskienė, mob. 8 670 14512, el. p. ginta.ivanauskiene@spcentras.lt.

Pagalbos šeimai skyrius seniūnijose (Žemaitijos g. 9, Vilnius) – socialinė darbuotoja Jūratė Babelienė, mob. tel. 867765409 jurate.babeliene@spcentras.lt, socialinė darbuotoja Greta Vitaitė, mob. 860218022, el. p. greta.vitaite@spcentras.lt;

Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė (Odminių g. 3-208 kab., Vilnius) – Rita Trečiakauskienė, mob. 8 677 65275, el. p. rita.treciakauskiene@spcentras.lt.

Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis mob. 8 700 35545, https://sis.vilnius.lt.

Nemokama pirminė teisinė pagalba 

Dėl pirminės teisinės pagalbos prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Teisinės pagalbos skyrių adresu: Vilnius, Konstitucijos pr. 3, tel. (8 5) 211 2744.


Dėl mokyklų ar vaikų darželių priėmimo tvarkos galite kreiptis tel.  211 2425/ 2335 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyrių ar į Ikimokyklinio ugdymo skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.


DEKLARUOKITE GYVENAMĄJĄ VIETĄ ELEKTRONINIU BŪDU
Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas – https://paslaugos.vilnius.lt/service/Gyvenamosios-vietos-deklaravimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – http://www.epaslaugos.lt.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.
Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

Informacija kaip deklaruoti gyvenamąją vietą internetu 

 https://vilnius.lt/lt/gyvenamosios-vietos-vilniuje-deklaravimas/
RASŲ SENIŪNIJOS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
 • nustatyta tvarka išduoda leidimus prekiauti viešosiose vietose;
 • pagal savo kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • išduoda seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoda charakteristikas psichikos sveikatos centrui dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
 • organizuoja viešuosius darbus;
 • neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams seniūnui priskirtus notarinius veiksmus;
 • kontroliuoja Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros, Atliekų tvarkymo, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymąsi;
 • renka ir teikia atsakingoms tarnyboms informaciją apie žaidimo aikštelių, suolų, kiemų įrenginių, konteinerių aikštelių būklę, susidariusius sąvartynus, avarinius medžius;
 • kontroliuoja atliekų tvarkymo paslaugų teikimo kokybę;
 • kartu su mokyklomis, įmonėmis, bendruomenėmis organizuoja ir koordinuoja teritorijų tvarkymo talkas.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams