Struktūra ir kontaktai

Seniūnijos

Antakalnio seniūnija ❯❯❯
Severija Bunkutė
Vyriausioji specialistė

Teritorijos priežiūra.Vitalija Gaidimauskaitė-Narkauskė
Specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimas, leidimų prekybai viešosiose vietose išdavimasMarius Naruševičius
Specialistas

Atsakingas už bendruomenių klausimus ir teritorijos priežiūrą.


Antakalnio seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Antakalnio seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook'e!


Antakalnio seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Antakalnio seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Antakalnio seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Antakalnio seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Antakalnio seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Antakalnio seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Antakalnio seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Antakalnio seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


SVARBU:

Prireikus paslaugų, jas galite užsakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/, raštus galite teikti el. paštu [email protected], per elektroninio pristatymo sistemą (https://epristatymas.post.lt/) arba siųsti adresu Antakalnio g. 17, Vilnius.


ATAKALNIO SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIAI 2020-2024 m.

 • Jurgita Martusevičienė – Olandų seniūnaitija – tel. 8 686 22507
 • Birutė Stolytė – L. Sapiegos seniūnaitija – tel. 8 620 76363
 • Ramūnas Kučiauskas – Šilo seniūnaitija – tel. 8 614 11846
 • Algirdas Juozas Raklevičius – Antakalnio seniūnaitija – tel. 8 686 05148
 • Algirdas Eugenijus Jovaiša – Mileišiškių seniūnaitija – tel. 8 698 84700
 • Miroslavas Michnevičius – B. Sruogos seniūnaitija – tel. 8 683 32025
 • Ina Survilienė – Saulėtekio seniūnaitija – tel. 8 686 81240
 • Edita Kavaliauskienė – Karačiūnų seniūnaitija – tel. 8 610 07176
 • Rokas Zinkėnas – Antavilių seniūnaitija – tel. 8 670 59988
 • Robertas Retkus – Valakupių seniūnaitija – tel. 8 622 87878
 • Kostas Ivanauskas – Kairėnų seniūnaitija – tel. 8 643 04646

ANTAKALNIO SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS PAREIGŪNAS

Andžej Radevič, mob. 8 687 31309, el. p. [email protected]

Kreiptis dėl informacijos apie policijos darbą, saugios kaimynystės klausimais, informuoti apie neskubius pažeidimus.


INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą prašome kreiptis į Antakalnio seniūniją adresu Antakalnio g. 17, Vilnius, 14 kab., tel. pasiteirauti (8 5) 211 2917, el. p. [email protected]

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą, išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima ir internetu, „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje https://www.epaslaugos.lt.

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos pakeitimą privalo deklaruoti per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Konsultacijos dėl gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos deklaravimo elektroniniu būdu teikiamos šias būdais: „Pagalba gyvai“ portale www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

 • „Pagalba gyvai“ portale www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
 • telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

ANTAKALNIO SENIŪNIJOS GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad:

 1. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas;
 2. Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos;
 3. Už bendro naudojimo teritorijų priežiūrą Antakalnio seniūnijoje atsakingi UAB ,,Stebulė‘‘. Dėl tvarkymo darbų kreiptis tel. 8 640 60417 (Andrius Joneliūnas, šiaurinė dalis iki Klinikų g.), tel. 8 604 08007 (Tatjana Kotuševa, pietinė dalis nuo Klinikų g.);
 4. Dėl gatvių dangos valymo ar esant eismo saugumui pavojingiems reiškiniams siūlytina kreiptis į UAB ,,Grinda" Bendrąjį pagalbos centrą [email protected] ar tel. 1355;
 5. Dėl seniūnijos teritorijoje iškilusių komunalinių atliekų ar rūšiuojamų atliekų tvarkymo kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ http://www.sivasa.lt, tel.: 1895 / +370 650 04949, [email protected].

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE SKYRIUS

Vyresnioji socialinio darbo organizatorė Giedrė Petravičienė, mob. 8 670 17837, el. p. [email protected]

Vyresnioji socialinio darbo organizatorė Valdonė Petrauskaitė, mob.8 670 17455, el. p. [email protected]

Konsultuoja ir priima Antakalnio seniūnijos gyventojus socialinių paslaugų, teikiamų namuose, klausimais.


VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS

Atvejo vadybininkė Viktorija Brilovė, mob. 8 683 82278, el. p. [email protected]

Atvejo vadybininkė Monika Gedvilaitė-Remezienė, mob. 8 676 54024, el. p. [email protected]

Atvejo vadybininkė Rasa Kašetienė, mob. 8 683 82348, el. p. [email protected]

Socialinė darbuotoja Olga Gedvilienė-Šostak, mob. 8 647 11031, el.p. [email protected]

Socialinė darbuotoja Lina Štukėnienė, mob. 8 677 80355, el.p.[email protected]

Socialinė darbuotoja Karolina Švolko, mob. 8 602 18274, el.p. [email protected]

Socialinė darbuotoja Samanta Buinickienė, mob. 8 603 94133, el.p. [email protected]

Teikia socialinės priežiūros paslaugas šeimoms, informuoja ir konsultuoja socialinės paramos teikimo ir problemų sprendimo klausimais.


VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO SOCIALINIO DARBO SKYRIUS SENIŪNIJOSE

Socialinė darbuotoja Larisa Švarcienė, mob. 8 683 80949, el. p. [email protected]

Socialinė darbuotoja Julija Dragūnaitė, mob. 8 678 84017, el. p. [email protected]


Nemokamą pirminę teisinę pagalbą teikia Savivaldybės administracijos Teisės departamento Teisinės pagalbos skyriaus darbuotojai, Konstitucijos pr. 3, 234, 234.1 kabinetuose, darbo dienomis. Gyventojai gali registruotis tel. (8 5) 211 2744.


Dėl valstybės garantuotos pirminės teisinės pagalbos galite kreiptis tel. 211 2744 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės grupę, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.


Dėl mokyklų ar vaikų darželių priėmimo tvarkos galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus (dėl darželių) ir Bendrojo ugdymo skyriaus (dėl mokyklų) specialistus. 


Antakalnio seniūnija vykdo šias funkcijas: 

1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus; 

2. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo; 

3. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose; 

4. išduoda charakteristikas leidimui laikyti, gauti ginklą; 

5. išduoda charakteristikas antrojo laipsnio valstybės pensijai skirti; 

6. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės padaliniais ir Savivaldybės įstaigomis, esančiomis seniūnijos teritorijoje; 

7. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms; 

8. organizuoja seniūnijos teritorijos gyventojų, bendruomenės atstovų seniūnaičių sueigas, susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais ir specialistais; 

9. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus; 

10. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius; 

11. dalyvauja ir teikia pagalbą bendruomenėms ir kitoms organizacijoms rengiant bei vykdant bendruomenių stiprinimo projektus; 

12. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą; 

13. dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus; 

14. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, informuoja apie atliekamus želdynų pertvarkymo darbus ir kitus numatomus pokyčius bei teikiamas viešąsias paslaugas seniūnijos teritorijoje; 

15. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant Savivaldybės laisvo ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, jo apžiūrą prieš nuomojant ar parduodant viešo aukciono būdu; 

16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Fabijoniškių seniūnija ❯❯❯
Jonas Novikevičius
Seniūnas
Nėra darbe


Violeta Kelerienė
Specialistė

teritorijos tvarkymo priežiūraNomeda Mackonienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Gyvenamosios vietos deklaravimas


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 

Fabijoniškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Fabijoniškių seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Seniūnijos darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,
penktadienį nuo 7.30 iki 15.15 val.,
prieš šventes – viena valanda trumpiau,
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.


Fabijoniškių seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Fabijoniškių seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


VO „Gelbėkit vaikus“ atvejo vadybininkės su socialinėmis darbuotojomis gyventojus priima

8 kab.:
Loreta Kunickienė, tel. 8 670 17 532, el. p. [email protected],
Laima Bulnienė, tel. 8 675 79 182, el. p. [email protected],
Ilona Jančiūrienė, tel. 8 601 03 059, el. p. [email protected],
Aušra Talakauskienė, tel. 8 670 14 644, el. p. [email protected],
26 kab.:
Ivona Bukovska, tel. 8 602 66 465, el. p. [email protected],
Silvija Kalinauskaitė, tel. 8 645 91 559, el. p. silvija.kalinauskaitė@savethechildren.org;
33 kab. psichologė Laura Čerkauskienė, tel. 8 601 44 756, el. p. [email protected].
Asmenų priėmimo laikas: pirmadienis–penktadienis 9.00-18.00 val., pietų pertrauka: 12.00-12.45 val.

Socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus
vyresn. socialinio darbo organizatorė Janina Pladienė,
socialinė darbuotoja Agata Gaidukevič,
tel.: (8 5) 248 4171, 8 670 17439, seniūnijoje gyventojus priima 30 kab.:
pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,
antradieniais nuo 12.15 iki 16.30 val,
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.,
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.

Socialinio paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyriaus
vyresnioji socialinio darbo organizatorė Sabina Jemeljan,
tel.: (8 5) 230 3827, 8 645 20078, gyventojus priima 29 kab.:
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.,
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 12.15 iki 16.30 val.,
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.

Socialinio paramos centro Socialinių išmokų skyriaus
specialistai (bendrasis tel. (8 700) 35545) Fabijoniškių seniūnijos gyventojus priima Šeškinės g. 28, 2 kab. (prie Šeškinės komplekso turgelio):
pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,
penktadieniais nuo 7.30 iki 12.15 val.,
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.
Išankstinė registracija el. būdu sis.vilnius.lt arba tel. (8 700) 35545.
Pateikite prašymą el. būdu www.spis.lt
Informuoja ir konsultuoja įvairių išmokų skyrimo klausimais ir priima dokumentus, išduoda pažymas apie gautas išmokas, daugiau informacijos šiais klausimais - www.spcentras.lt.


2020 M. FABIJONIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIAI

 1. Jovaro seniūnaitija, Eldevinas Butėnas, el. p. [email protected]
 2. S. Stanevičiaus seniūnaitija, Valdas Šereika, el. p. [email protected]
 3. Kaimelio seniūnaitija, Klemensas Kurklėnas
 4. L. Giros seniūnaitija, Romuald Piurko, el. p. [email protected]
 5. S. Nėries seniūnaitija, Marius Grigonis, el. p. [email protected]
 6. A. Kulviečio seniūnaitija, Vida Navickienė, el. p. [email protected]
 7. Pietinių Fabijoniškių seniūnaitija, Emilis Misiulis, el. p. [email protected]

Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

 1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. Vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
 3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);
 4. Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 5. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
 6. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Apie seniūniją

Seniūnijos teritorijos plotas – apie 5 kv. km.

Gyventojų skaičius – apie 40 tūkst. (2001 m. surašymo duomenimis).

Fabijoniškės – vienas iš tankiausiai gyvenamų ir smarkiai besiplečiančių sostinės miegamųjų rajonų miesto šiaurinėje dalyje, pradėtas statyti 1985 m. prie magistralės Vilnius – Panevėžys, buvusio Fabijoniškių kaimo vietoje. Gyventojai į pirmuosius stambiaplokščius namus įsikėlė 1987 m.

Fabijoniškių seniūnija buvo įsteigta 1990 m.

Seniūnijos teritorija ribojasi: iš pietinės pusės – su Šeškinės seniūnija, iš vakarinės pusės – su Pašilaičių seniūnija, iš rytinės ir šiaurinės pusių – su Verkių seniūnija.

Fabijoniškių seniūnijoje yra keturiasdešimt trys gatvės, įsteigti įvairūs prekybos centrai, kuriasi įstaigos, statomi nauji gyvenamieji namai. Seniūnijos teritorijoje yra Mykolo Riomerio universitetas, keturios vidurinės mokyklos, viena pradinė mokykla, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras ir šeši vaikų lopšeliai - darželiai, Vilniaus miesto statybininkų mokykla, Vilniaus miesto lengvosios pramonės ir buitinių paslaugų mokykla.

Susikūrusios penkiolika daugiabučių namų savininkų ir gyvenamųjų individualių namų savininkų bendrijų. Daugiabučių namų administratoriai - UAB „Fabeta“ ir UAB „Namų priežiūros centras“.

Seniūnija, įgyvendindama savo uždavinius, vykdo šias funkcijas: 

1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus; 

2. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo; 

3. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose; 

4. išduoda charakteristikas, leidimą laikyti, gauti ginklą; 

5. išduoda charakteristikas antrojo laipsnio valstybės pensijai skirti; 

6. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės padaliniais ir Savivaldybės įstaigomis, esančiomis seniūnijos teritorijoje; 

7. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms; 

8. organizuoja seniūnijos teritorijos gyventojų, bendruomenės atstovų – seniūnaičių sueigas, susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais ir specialistais; 

9. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų, būstų ir kitus visuotinius surašymus; 

10. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius; 

11. dalyvauja ir teikia pagalbą bendruomenėms ir kitoms organizacijoms rengiant bei vykdant bendruomenių stiprinimo projektus; 

12. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą; 

13. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus; 

14. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje, informuoja apie atliekamus želdynų pertvarkymo darbus ir kitus numatomus pokyčius bei teikiamas viešąsias paslaugas seniūnijos teritorijoje; 

15. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant Savivaldybės laisvo ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, jo apžiūrą prieš nuomojant ar parduodant viešo aukciono būdu; 

16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Grigiškių seniūnija ❯❯❯
Ela Strižkova
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimas, leidimų prekybai viešosiose vietose išdavimasNijolė Sventickienė
Specialistė

Seniūnijos teritorijos priežiūra.


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/

Grigiškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook'e https://www.facebook.com/Grigiskiu.seniunija/

Savivaldybės informacija teikiama telefonais: 1664 (trumpasis), (8 5) 211 2000.


Grigiškių seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Grigiškių seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Grigiškių seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Grigiškių seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Grigiškių seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Grigiškių seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Grigiškių seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Grigiškių seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą prašome kreiptis į Grigiškių seniūniją adresu Vilniaus g. 6, Grigiškės, Vilniaus m. sav., 202 kab., tel. pasiteirauti (8 5) 211 2931.

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą, išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima ir internetu, „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje http://www.epaslaugos.lt.

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos pakeitimą privalo deklaruoti per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Konsultacijos dėl gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos deklaravimo elektroniniu būdu teikiamos šias būdais:

 • „Pagalba gyvai“ portale http://www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
 • telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU:

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE vilnius.lt/deklaravimas/ vilnius.lt/deklaruok/ www.gyvreg.lt


Seniūnijos teritorijos priežiūra

Už Grigiškių seniūnijos bendro naudojimo teritorijos priežiūrą atsakinga UAB „VSA“  Teritorijų tvarkymo skyriaus vadovė Akvilė Gargasaitė (tel. 8 652 38114). Teritorijų priežiūros vadybininkas Daumantas Juknevičius (tel. 8 691 09095).

Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo kontrolę vykdo VMSA Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio specialistė Dalė Ramoškienė (el. p. [email protected]) ir Grigiškių seniūnijos specialistė Nijolė Sventickienė (tel. 861316335, el. p. [email protected]).

Už Grigiškių seniūnijos miškų teritorijos priežiūrą  atsakingas UAB „Stebulė“  Miškų padalinio vadovas Dainius Žilius  (tel. 8 656 82067).

Miškų teritorijos priežiūros kontrolę vykdo VMSA Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio vedėjas Vytautas Račkauskas (tel. 211 2427, el. p. [email protected])

Už komunalinių atliekų tvarkymą, konteinerių priežiūrą atsakingas S.Į. „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“. Komunalinių atliekų tvarkymo kontrolę vykdo Atliekų tvarkymo skyriaus vyresnysis kontrolierius Romanas Tiškevičius (tel. 8 698 10606, el. p. [email protected]).

Už Grigiškių seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą atsakinga UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ (tel. (8 5) 249 6005, 249 61 04, 8 686 17097, el. p. [email protected])

Grigiškių seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę vykdo VMSA  Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėjas Eduardas Garbovskis (tel. 211 2141).

Už susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių bei pėsčiųjų takų) eksploataciją, priežiūrą, remontą ir statybą bei už žvyro dangos gatvių priežiūrą atsakinga Infrastruktūros skyriaus Eksploatavimo poskyrio vyr. specialistė Jurgita Palionienė, (tel. 211 2870, el. p. [email protected]).

Už Grigiškių seniūnijos gatvių valymą ir barstymą žiemą yra atsakingos UAB „Grinda“ ir UAB „Lentvario komunalinis ūkis“. Atsakingų asmenų kontaktai (8 601 22100, 8 601 13666, 8 60121818).

Gatvių valymo ir barstymo žiemą kontrolę vykdo VMSA Teritorijų tvarkymo skyriaus vyr. specialistas Vaidotas Palionis (tel. 211 2257, el. p. [email protected]).

PASTABA. Pasnigus teritorijų tvarkytojai pirmiausia valo viešojo transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus.

Už Grigiškių seniūnijos kapinių priežiūrą atsakinga UAB „Ecoservice“. Kapinių administratoriai: Aldona Narbuntienė (tel. 8 620 73955), Olga Maksimenko (tel. 8 620 16864).

Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas.

Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos.


Daugiabučius namus administruoja

Informaciją apie daugiabučius namus, pastatų valdytojus, apie bendrijos steigimą, kaip savarankiškai prižiūrėti namą pagal jungtinės veiklos sutartį, administratoriaus keitimą ir kt. galite rasti: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/daugiabuciu-valdymas/

Gyventojams, kurių namus administruoja UAB „Naujininkų ūkis“ (Švitrigailos g. 16, Vilnius),  tel. (8 5) 233 0550, dispečerinė tarnyba tel. 8 700 55966, el. p. [email protected].


Dėl numerių patalpoms (butams) suteikimo ar keitimo turite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės administravimo ir GIS poskyryje. Telefonai pasiteirauti (8 5) 219 7941, (8 5) 211 2831.


Prekybos vietos su leidimais / be leidimų

Grigiškių  seniūnijos teritorijoje patvirtintos mokamos prekybos (paslaugų teikimo) SU LEIDIMAIS vietos yra:   Pašto g. 19 – 27 vietos;   Lentvario g. 2B – 6 vietos.

Prekybos BE LEIDIMŲ vietos Grigiškių seniūnijoje yra:   Pašto g. 19 – 8 vietos;   Kovo 11-sios g. 39A – 6 vietos.

Prekybos be leidimų vietose prekiauti gali asmenys:

 1. gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių: 1.1. turintys pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą; 1.2. registruoti darbo biržoje (šie asmenys privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Vilniaus darbo biržos išduotą pažymą); 1.3. turintys moksleivio arba studento pažymėjimą;
 2. prekiaujantys sendaikčiais.

Asmenys, prekiaujantys savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis, privalo turėti žemės nuosavybę patvirtinantį dokumentą arba ūkininko ūkio ar sodininkų bendrijos nario pažymėjimą;


Nemokama pirminė teisinė pagalba

Dėl pirminės teisinės pagalbos prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Teisės grupę adresu: Vilnius, Konstitucijos pr. 3, 234.1 arba 240 kab., tel. (8 5) 211 2744.


Socialinės paramos darbuotojų kontaktai

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO padaliniai, teikiantys paslaugas Grigiškių seniūnijos gyventojams:

Socialinio darbo skyriaus specialistai tel. 8 678 84023.

Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkėVaiva Karalienė, mob. 8 670 07025.

Pagalbos šeimai skyriaus soc. darbuotojos Viktorija Šulskaja, mob. 8 647 10993, Diana Marcinkėnaitienė mob. 8 672 21098, asmeninė asistentė Dangira Biržinienė mob. 8 683 82461.

Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis tel. 8 700 35545.


Vaiko teisių apsauga

Vaiko teisių apsaugos klausimais kreiptis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius T. Ševčenkos g. 16G, Vilnius, mob. 8 613 51122, el p. vilniaus.miestas@vaikoteisės.lt


Seniūnaičiai

 • Jonas Viesulas (Šaltinio seniūnaitija), seniūnaičių sueigos pirmininkas;
 • Jelena Iluk (Kunigiškių seniūnaitija),
 • Daiva Postnovienė (Salų seniūnaitija) seniūnaičių sueigos sekretorė;
 • Jevgenija Čerkasova-Jančiauskė (Jaunimo seniūnaitija);
 • Nijolė Lašaitienė (Kauno Vokės seniūnaitija);
 • Viačeslav Sokolovskij (Šviesos seniūnaitija);
 • Kęstutis Bingelis (Mokyklos seniūnaitija).

Grigiškių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga (patvirtinta 2022-01-26 Nr.1 susirinkime)

 • Jonas Viesulas (Šaltinio seniūnaitija), išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas;
 • Vladimiras Verigo (Grigiškių bendruomenės „Grija“ pirmininkas), išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko pavaduotojas;
 • Nijolė Lašaitienė (Kauno Vokės seniūnaitija), išplėstinės seniūnaičių sueigos sekretorė;
 • Jevgenija Čerkasova-Jančiauskė (Jaunimo seniūnaitija),
 • Daiva Postnovienė (Salų seniūnaitija),
 • Jelena Iluk (Kunigiškių seniūnaitija), 
 • Viačeslav Sokolovskij (Šviesos seniūnaitija);
 • Kęstutis Bingelis (Mokyklos seniūnaitija);
 • Daiva Sinkuvienė (Vokės bendruomenės pirmininkė)

Patariamojo balso teise Grigiškių seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje dalyvauja:

 • Aldona Voverienė – Grigišlių neįgaliųjų draugijos pirmininkė(patariamojo balso teisė);
 • Teresa Petkevič – LLS Vilniaus skyriaus Grigiškių kuopos narė(patariamojo balso teisė);

Viešoji tvarka

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus, el. p. [email protected]. Budėtojų tel. (8 5) 219 7948.

Darbo laikas: Pirmadieniais–ketvirtadieniais 6.00–23.00 val. Penktadieniais 6.00–24.00 val. Šeštadieniais 24.00–6.00 val. ir 8.00–24.00 val. Sekmadieniais 24.00–6.00 val. ir 8.00–22.00 val.

Seniūnijos gyventojus aptarnauja 2-asis policijos komisariatas (Algirdo g. 20, Vilnius), tel. (8-5) 271 6706, el. p. [email protected]


Naudingi kontaktai

Grigiškių seniūniją aptarnauja du notarai (dėl palikimo priėmimo):

 • Notarė Rasa Kalantaitė, Aušros Vartų g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 243 0273. Priskirtos gatvės – Jaunimo skg., Kunigiškių, Mokyklos, Kauno Vokės, Pašto.
 • Notaras Saulius Svaldenis, A. Juozapavičiaus g. 9A-177, Vilnius, tel. (8 5) 275 0792. Priskirtos visos kitos į Grigiškių seniūnijos teritoriją įeinančios gatvės.

SENIŪNIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

8. Pagrindiniai seniūnijos uždaviniai yra šie: 
8.1. įgyvendinti jai priskirtas viešojo administravimo funkcijas seniūnijos teritorijoje;
8.2. plėtoti vietos savivaldą. 

9. Seniūnija, įgyvendindama savo uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
9.2. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
9.3. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose;
9.4. išduoda charakteristikas leidimui laikyti, gauti ginklą;
9.5. išduoda charakteristikas antrojo laipsnio valstybės pensijai skirti;
9.6. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės padaliniais ir Savivaldybės įstaigomis, esančiomis seniūnijos teritorijoje;
9.7. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms;
9.8. organizuoja seniūnijos teritorijos gyventojų, bendruomenės atstovų – seniūnaičių sueigas, susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais ir specialistais;
9.9. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų, būstų ir kitus visuotinius surašymus;
9.10. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;
9.11. dalyvauja ir teikia pagalbą bendruomenėms ir kitoms organizacijoms rengiant bei vykdant bendruomenių stiprinimo projektus;
9.12. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
9.13. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;
9.14. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje, informuoja apie atliekamus želdynų pertvarkymo darbus ir kitus numatomus pokyčius bei teikiamas viešąsias paslaugas seniūnijos teritorijoje;
9.15. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant Savivaldybės laisvo ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, jo apžiūrą prieš nuomojant ar parduodant viešo aukciono būdu;
9.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Grigiškių seniūnijos nuostatai »

Justiniškių seniūnija ❯❯❯
Jurgita Kurminaitė-Želvienė
Seniūnė
Nėra darbe


Andrius Levickis
Specialistas
Nėra darbe

Justiniškių seniūnijos teritorijos priežiūraAnastasija Girdžiūnaitė
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimas


Justiniškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Justiniškių seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/


Seniūnijos darbo laikas su informacija apie deklaravimą

SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook‘e!

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Tel. (8 5)  265 8908, 2 kab.

Prireikus paslaugų, jas galite užsakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/, raštus galite teikti el. paštu [email protected], arba siųsti adresu Rygos g. 15, Vilnius.


Veiklos apibūdinimas

Justiniškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

SENIŪNIJOS VEIKLA:

 1. Konsultavimas bei informacijos teikimas apie seniūnijos, savivaldybės bei valstybės institucijų veiklą.
 2. Kultūrinė veikla, konkursų bei seniūnijos švenčių organizavimas.
 3. Skundų, prašymų, pasiūlymų nagrinėjimas.
 4. Pagalba rinkimų komisijoms organizuojant rinkimus bei referendumu.
 5. Konsultacijos dėl medžių redukavimo, želdinimo bei kitais teritorijos tvarkymo ir priežiūros klausimais.
 6. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas.
 7. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 8. Charakteristikų dėl ginklo įsigijimo išdavimas.
 9. Charakteristikų antrojo laipsnio valstybės pensijai gauti išdavimas.

Justiniškių seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Justiniškių seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Justiniškių seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Justiniškių seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Justiniškių seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Justiniškių seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Justiniškių seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Justiniškių seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Aktuali informacija


Prekybos vietos su leidimais/be leidimų

Patvirtintos/mokamos prekybos (paslaugų teikimo) vietos su leidimais yra:

 • Justiniškių g. 91 prie prekybos centro „Norfa“;
 • Taikos g. 1, prie prekybos centro „Maxima“;
 • Taikos g. 162A, prie prekybos centro „Maxima“.

Seniūnijos teritorijos priežiūra

Justiniškių seniūnijos teritoriją tvarko UAB „Ekonovus“
Liepkalnio g. 172, Vilnius
https://www.ekonovus.lt/

Teritorijos priežiūros vadybininkas Sandra Braziūnaitė, tel. 8 690 90454
El. p. [email protected]


Seniūnaičiai

 • Justiniškių seniūnaitija – seniūnaitis Igoris Boronovas, tel. +370 656 92215
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Justiniškių g. 16 ir poriniai numeriai nuo 62 iki 70;
  Mozūriškių g. neporiniai numeriai nuo 15 iki 59, poriniai numeriai nuo 102 iki 180; nuo 114 iki 116, 122, nuo 128 iki 130;
  Rygos g. neporiniai numeriai nuo 15 iki 43;
  Sidaronių g. neporiniai numeriai nuo 13 iki 45;
  Taikos g. 36, 38, 38A, 40, 42, 42A, 42B, 44, 46, 48, 50, 50A, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84A, 84B, 86, 86A, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104A, 263A, 263B, 263C, 263D, 263E, 263F; Talino g. 2, 2A, 2B, 2F
 • Rygos seniūnaitija – seniūnaitis Stasys Švabas, el. p. [email protected], tel. +370 699 29918
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Justiniškių g. poriniai numeriai nuo 18 iki 58;
  Taikos g. 136, 138, 140, 142, 144, 144A, 144B, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 188A, 190, 190A, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 225A, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 239A, 241, 243, 245, 245A, 247, 247A, 247B, 249, 249A, 251, 253, 255, 257, 259.
 • M. Biržiškos seniūnaitija – seniūnaitė Vilma Nedzveckienė,  el. p. [email protected], tel. +370 670 87609
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Ežeraičio g. nuo 1 iki 24;
  Helsinkio g.15, poriniai numeriai nuo 40 iki 64;
  Justiniškių g. poriniai numeriai nuo 72 iki 98;
  Mozūriškių g. 71, 71A, 73, 190;
  Reikjaviko g. nuo 1 iki 23;
  Rygos g. 49;
  Skatulės g. nuo 5A iki 35;
  Stepono Kolupailos g. 5;
  Stokholmo g. 1, 2, 3, 5;
  Taikos g. 63, 65, 67, 69, 69A, 69B, 71, 73, 75, 75A, 77, 79, 81, 81B, 81C, 85, 87, 87A, 89, 91, 93, 95, 97, 97A, 99, 101, 101A, 103, 103A, 103B, 105, 107, 109, 109A, 111, 111B, 113, 115;
  Talino g. 4, 4A, 10, 10A, 14,neporiniai numeriai nuo 15 iki 77.
 • Taikos seniūnaitija – seniūnaičio neturi. 
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Rygos g. poriniai numeriai nuo 12 iki 48;
  Taikos g. 108, 110, 112, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128A, 129, 129A, 130, 130A, 131, 132, 132A, 133, 134, 135, 37, 139, 141, 143, 143A, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155A, 156, 157, 157A, 157B, 158, 159, 160, 161, 162, 162A, 162B, 162C, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 175A, 177, 179, 181, 183, 185, 185A, 187, 189, 191, 193, 193A, 195, 197, 199, 201.
 • Sietuvos seniūnaitija – seniūnaitė Marija Pranskuvienė, el. p. [email protected].
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Justiniškių g. neporiniai numeriai nuo 103 iki 119, poriniai numeriai nuo 64 iki 64A;
  Taikos g. neporiniai numeriai nuo 17 iki 29, nuo 33 iki 47, nuo 49 iki 57, 61, poriniai numeriai nuo 16 iki 20, nuo 32 iki 34.
 • Statybininkų seniūnaitija – seniūnaitis Aleksandr Kuznecov,  el.p. [email protected] tel. +370 659 29376
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Justiniškių g. nuo 91 iki 101A;
  Laisvės pr. poriniai numeriai nuo 64 iki 78;
  Rygos g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 13A;
  Taikos g. 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 4, 15, 21A, 22, 24, 26, 28, 28A.

Socialinės paramos darbuotojų kontaktai

Vilniaus miesto socialinės paramos centro 

Socialinio darbo skyriaus
vyresnioji socialinio darbo organizatorė, aptarnaujanti Justiniškių seniūnijos gyventojus, Agnė Zaleskienė
Tel. (8 5) 240 0179, mob. 8 670 17423, el. p. [email protected]
Rygos g. 15, Vilnius, 5 kab.

Socialinių paslaugų namuose skyriaus
vyresnioji socialinio darbo organizatorė Alma Sasnauskienė
Tel. (8 5) 240 0078, mob. 8 670 17510, el. p. [email protected]
Rygos g. 15, Vilnius, 6 kab.


Socialinių išmokų skyrius

Kauno g. 3, Vilnius
Mob. 8 700 35545

Informacija pasiteirauti: (8 5) 233 3972 ir (8 5) 231 0528

Socialinių išmokų skyriaus kontaktus taip pat galite rasti paspaudę ŠIĄ NUORODĄ.


Nemokama pirminė teisinė pagalba

 


Policijos nuovada

Vilniaus m. VPK 6-asis Policijos komisariatas Laisvės pr. 80, LT- 06125, tel. 8 700 60000.


Darželių sąrašas

Justiniškių seniūnijos darželiai

 • Lopšelis-darželis „Pelenė“
  Justiniškių g. 84, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis „Pasakaitė“
  Taikos g. 30, Vilnius;
 • Darželis-mokykla „Berželis“
  Taikos g. 187, Vilnius;
 • Darželis-mokykla „Vilija“
  Taikos g. 15, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis „Saulėgrąža“
  Taikos g. 31, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis „Justinukas“
  Taikos g. 99, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis „Žilvinėlis“
  Taikos g. 130, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis „Nykštukas“
  Taikos g. 190, Vilnius.

Mokyklų sąrašas

Justiniškių seniūnijos mokyklos

 • Vilniaus Pelėdos pradinė mokykla
  Taikos g. 97, Vilnius;
 • Vilniaus Vyturio pradinė mokykla
  Taikos g. 189, Vilnius;
 • Vilniaus Taikos progimnazija
  Taikos g. 157, Vilnius;
 • Vilniaus Sietuvos progimnazija
  Taikos g. 47, Vilnius;
 • Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija
  Taikos g. 81, Vilnius.

Seniūnijai priklausančių gatvių sąrašas

 • Taikos g. (visi numeriai);
 • Talino g. (visi numeriai);
 • Rygos g. (visi numeriai, išskyrus Rygos g. 2A, 2B, 6, 10, 10A);
 • Ežeraičio g. (visi numeriai);
 • Skatulės g. (visi numeriai);
 • Mozūriškių g. (visi numeriai);
 • Justiniškių g. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42A, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62A, 62B, 64, 64A, 64B, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 91, 91A, 95, 97, 99,101,101A, 103, 105, 107, 109, 109A, 109B, 111, 113, 115, 117, 119, 119A, 119B, 119D;
 • Laisvės pr. 64, 64A, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78B.

Seniūnijos namus administruojančių įmonių sąrašas

 • UAB „Jurita“
  Justiniškių g. 64, LT-05239, Vilnius
  Tel. (8 5)  242 6518, el. p. [email protected];
 • UAB „Mano BŪSTAS“
  Ozo g. 12a-1, LT-08200, Vilnius
  Tel. 8 700 55 966, el. p. [email protected];
 • UAB „Castrade“
  Lūšių g. 27-2, LT-08101 Vilnius
  Tel. (8 5)  275 8129, el. p. [email protected];
 • 113-oji DNSB
  Taikos g. 8-2, LT-05255 Vilnius
  Tel. (8 5)  242 1401;
 • 132-oji DNSB „Justa“
  Rygos g. 26-84, LT-05222 Vilnius
  Tel. (8 5)  270 5195;
 • 203-oji DNSB
  Taikos g. 151-1, LT–05207 Vilnius
  Tel. (8 5)  246 2106, el. p. [email protected];
 • 225-oji DNSB „Juna“
  Taikos g. 44-75, LT-05237 Vilnius
  Tel. (8 5)  212 9594;
 • 251-oji DNSB „Justynė“
  Justiniškių g. 66-50, LT-05239 Vilnius
  Tel. 8 603 64 343.

SENIŪNIJOS VEIKLA:

 1. Konsultavimas bei informacijos teikimas apie seniūnijos, savivaldybės bei valstybės institucijų veiklą.
 2. Kultūrinė veikla, konkursų bei seniūnijos švenčių organizavimas.
 3. Skundų, prašymų, pasiūlymų nagrinėjimas.
 4. Pagalba rinkimų komisijoms organizuojant rinkimus bei referendumu.
 5. Konsultacijos dėl medžių redukavimo, želdinimo bei kitais teritorijos tvarkymo ir priežiūros klausimais.
 6. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas.
 7. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 8. Charakteristikų dėl ginklo įsigijimo išdavimas.
 9. Charakteristikų antrojo laipsnio valstybės pensijai gauti išdavimas.
Karoliniškių seniūnija ❯❯❯
Tomas Lilas
Seniūnas

Organizuoja seniūnijos veikląAušra Kelminskienė
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimasArtūras Lajauskas
Specialistas

Seniūnijos teritorijos priežiūra


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu

Karoliniškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Karoliniškių seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Seniūnijos darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30 – 16.30 val. penktadieniais 7.30 – 15.15 val. (švenčių išvakarėse 1 val. trumpiau) pietų pertrauka 11.30 – 12.15 val.

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook'e


Karoliniškių seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Karoliniškių seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Karoliniškių seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Karoliniškių seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Karoliniškių seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Karoliniškių seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Karoliniškių seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Karoliniškių seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ar pažymų apie buto savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis prašome kreiptis į Karoliniškių seniūniją adresu Loretos Asanavičiūtės g. 20 B, Vilnius, 6 kab., tel. pasiteirauti 8 665 23308.

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą, išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima ir internetu, „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje www.epaslaugos.lt.

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos pakeitimą privalo deklaruoti per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Konsultacijos dėl gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos deklaravimo elektroniniu būdu teikiamos šias būdais:

 • „Pagalba gyvai“ portale www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
 • telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU:

 • Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – vilnius.lt → Paslaugos.
 • Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – vilnius.lt → Paslaugos.
 • Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – vilnius.lt → Paslaugos.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE

Karoliniškių seniūnija tai vakarinė Vilniaus miesto dalis, nuo centro nutolusi apie 7 km. Pagal teritorijos plotą yra aštuntoji Vilniaus mieste, užimanti 400 ha plotą. Į seniūnijos ribas taip pat įeina Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis ir Pasakų parkas. Seniūnijoje yra 13 gatvių (Laisvės pr., Vytauto Vaitkaus, Apolinaro Juozo Povilaičio, Igno Šimulionio, Sausio 13-osios, Loretos Asanavičiūtės, Algimanto Petro Kavoliuko, Dariaus Gerbutavičiaus, Rolando Jankausko, Vido Maciulevičiaus, Virgilijaus Druskio, Mėnulio, Sietyno).

Gyventojų skaičius ~ 27 000.


KITI GYVENTOJAMS AKTUALŪS KONTAKTAI:

Daugiabučių namų administravimas UAB „Mano būstas“ Ozo g. 12 A, Vilnius LT-08200 Tel. 8 700 55966

Seniūnijos teritorijos tvarkymas (valymas) UAB „ECOSERVICE“, vadybininkas Erik Bulavko, tel. 8 611 54274,

el. p. [email protected]


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Karoliniškių seniūnaičiai

Seniūnaitijų ribas žiūrėti - https://maps.vilnius.lt/seniunijos

1. L. Asanavičiūtės, Vaidas Trečiokas  2020
2. V. Druskio, Lilijana Zarankienė  2020
3. R. Jankausko, Tomas Indriūnas  2020
4. D. Gerbutavičiaus, Sigitas Čirba  2020
5. Sietyno, Loreta Kėvišienė-Saltonienė  2020
6. A. P. Kavoliuko, Neišrinktas,  2020
7. V. Vaitkaus, Neišrinktas  2020
8. A. J. Povilaičio, Paulius Raškauskas 2020
9. Laisvės, Neišrinktas 2020


PREKYBOS BE PREKYBOS VIETOS ĮRENGIMO PROJEKTO VIETŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Prekybos vieta Prekybos vietų skaičius Pastabos 1. Automobilių stovėjimo aikštelė prie Apolinaro Juozo Povilaičio g. ir Laisvės pr. sankirtos 4 Prekiaujama prieš Kalėdas ir Naujuosius metus eglutėmis ir jų šakomis. 2. Automobilių stovėjimo aikštelė prie Laisvės pr. 31. 2 Prekiaujame prieš Kalėdas ir Naujuosius metus eglutėmis ir jų šakomis. 3. Šalia automobilių stovėjimo aikštelės prie Laisvės pr. 31 (schemoje pažymėtoje vietoje) 8 Prekiaujama uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis 4. Prie Apolinaro Juozo Povilaičio g. 20 (schemoje pažymėtoje vietoje) 8 Prekiaujama uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis 5. Prie Loretos Asanavičiūtės g. 20 (schemoje pažymėtoje vietoje) 3 Prekiaujama uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis 6. Šalia automobilių stovėjimo aikštelės prie Loretos Asanavičiūtės g. 27 (schemoje pažymėtoje vietoje) 3 Prekiaujama uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis


PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Prekybos vieta Vietų skaičius 1. A. J. Povilaičio g. 20 (automobilių stovėjimo aikštelėje) 10 2. Laisvės pr. 31 (automobilių stovėjimo aikštelėje) 4 3. L. Asanavičiūtės g. 20 (automobilių stovėjimo aikštelėje prie prekybos centro) 2

Informacija apie leidimų prekiauti išdavimo tvarką: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Leidimu-prekiauti-(teikti-paslaugas)-is-(nuo)-laikinojo-irenginio-prekybai-pritaikyto-automobilio-ar-jo-priekabos-isdavimas

 
Seniūnijos pagrindinės funkcijos:
 • teikti gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugą;
 • išduoti seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti notarinius veiksmus;
 • pagal savo kompetenciją priimti ir nagrinėti gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei siūlymus;
 • išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose,
 • šaukti seniūnijos gyventojų sueigas, rengti jų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais;
 • organizuoti vietos bendruomenės veiklą, remti bendruomeninių organizacijų iniciatyvas;
 • organizuoti viešuosius pirkimus pagal seniūnijai skirtus asignavimus;
 • nustatyta tvarka organizuoti viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
 • nustatyta tvarka išduoti pažymas dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
 • derinti kasinėjimų vietas, baigtų statybų aktus ir pažymas.
Lazdynų seniūnija ❯❯❯
Vytautas Kirsnys
Seniūnas

Organizuoja seniūnijos veikląGeriausiai gyvenimą panaudosime, jei jį skirsime tam, kas išliks ilgiau, negu mūsų gyvenamas laikas. (Amerikiečių filosofas ir psichologas William James)

Aušra Juškauskienė
Specialistė

teritorijos priežiūraRamona Smaidrienė
Specialistė

gyvenamosios vietos deklaravimas


DĖMESIO:


 Lazdynų seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Lazdynų seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Darbo laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val.
Prieš šventes viena valanda trumpiau.
Pietūs 11.30–12.15 val. 

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook'e.

Savivaldybės informacija teikiama telefonais: 1664 (trumpasis) / 211 2000.


Lazdynų seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Lazdynų seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Lazdynų seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Lazdynų seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Lazdynų seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Lazdynų seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Lazdynų seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Lazdynų seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą konsultacijos teikiamos tel. (8 5) 265 8925.

Konsultacijos dėl gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos deklaravimo elektroniniu būdu teikiamos šias būdais:

 • „Pagalba gyvai“ portale www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
 • telefonu (8 5) 266 5184 darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

Deklaruokite gyvenamąją vietą elektroniniu būdu: – www.epaslaugos.lt
Informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą: - www.vilnius.lt/deklaruok


Seniūnijos teritorijos priežiūra 

Už medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą, sodinimą atsakinga Želdynų skyriaus Aplinkos apsaugos inžinierė Vaiva Gudienė, tel. (8 5) 211 2266, el. p. [email protected]

Lazdynų seniūnijos teritorijos priežiūrą kontroliuoja specialistė Aušra Juškauskienė, tel. (8 5) 265 8924, 8 611 26341, el. p. [email protected]


Daugiabučius namus administruoja

Informaciją apie daugiabučius namus, pastatų valdytojus, apie bendrijos steigimą, kaip savarankiškai prižiūrėti namą pagal jungtinės veiklos sutartį, administratoriaus keitimą ir kt. galite rasti: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/daugiabuciu-valdymas/


Prekybos vietos su leidimais / be leidimų

Lazdynų seniūnijos teritorijoje patvirtintos mokamos (paslaugų teikimo) su leidimais vietos:

Prekybos be prekybos vietos įrengimo projekto vietų sąrašas:

 • Architektų g. 184 (greta skulptūros „Rytas“) – 5 vietos, prekiaujama uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis, prieš Kalėdas ir Naujuosius metus – eglutėmis ir jų šakomis;
 • Architektų g. 184 (greta skulptūros „Rytas“) – 4 vietos, prekiaujama tik gėlėmis;
 • Erfurto g. 29 (šaligatvis netoli autobusų stotelės „Lazdynų seniūnija“) – 6 vietos, prekiaujama uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis, prieš Kalėdas ir Naujuosius metus – eglutėmis ir jų šakomis;
 • Erfurto g. 29 (šaligatvis netoli autobusų stotelės „Lazdynų seniūnija“) – 2 vietos, prekiaujama tik gėlėmis;
 • Erfurto g. 29 (aikštelėje šalia Lazdynų seniūnijos) – 3 vietos, prekiaujama tik gėlėmis šiomis švenčių dienomis: vasario 14 d., kovo 8 d.;
 • Jonažolių g. 1 (greta PC „IKI“) – 2 vietos, prekiaujama uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis, prieš Kalėdas ir Naujuosius metus – eglutėmis ir jų šakomis;
 • Jonažolių g. 1 (greta PC „IKI“) – 2 vietos, prekiaujama tik gėlėmis.

Prekyba iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos:

 • Architektų g. 184 ( aikštelėje, esančioje šalia įvažiavimo prie Architektų g. 184) – 3 vietos;
 • Erfurto g. 29 (aikštelėje šalia Lazdynų seniūnijos pastato leidžiama prekiauti tik trečiadieniais ir tik ūkininkų užauginta ir perdirbta produkcija) – 6 vietos;
 • Jonažolių g. 1 (šalia PC „IKI“) – 4 vietos.

Prekybos be leidimų vietos:

 • Architektų g. 184 (greta skulptūros „Rytas“) – 6 vietos;
 • Jonažolių g. 1 (greta PC „IKI“) – 6 vietos;
 • Erfurto g. 29 (šalia prekybos stoginės) – 6 vietos.

Nemokama pirminė teisinė pagalba

Dėl pirminės teisinės pagalbos prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Teisinės pagalbos skyrių adresu: Vilnius, Konstitucijos pr. 3, 234.1 arba 240 kab., tel. (8 5) 211 2744.


Lazdynų seniūnaitijos ir seniūnaičiai

 • Akacijų seniūnaitija
  Seniūnaitis Juozas Jakavičius (A. Staškevičiūtės g. 1, 3, 5, 7; Antano Baranausko g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Architektų g. 96, 96A, 98, 98A, 102, 104, 104A, 106, 108, 110, 112, 118, 118A, 120, 122, 126, 126A, 128, 130; Erfurto g. 33, 33A, 35, 37, 41, 41A; Gudelių g. 1, 3, 5, 5A, 7, 7A, 9, 49; J. Vitkaus-Kazimieraičio g. 1, 1A, 1B, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Jono Juodišiaus g. 1, 3, 5; Jono Kazimiero Vilčinskio g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18; K. Petrausko g. 2; M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30; Marcelės Kubiliūtės g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Oslo g. 12; R. Juknevičiaus g. 11, 17, 19, 21, 23, 25; Vinco Krėvės g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
 • Žėručio seniūnaitija
  Seniūnaitis Jonas Juščius (Žėručio g. 1, 3, 5, 9, 11, 11A, 13, 15, 21, 21A, 23, 23A; Architektų g. 25, 27, 31, 33, 35, 35A, 37, 39, 41; Erfurto g. 30, 30A, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 50). 
 • Ryto seniūnaitija
  Seniūnaitė Zina Petkevičienė (Architektų g. 77, 79, 81, 81A, 83, 85, 87, 89, 89A, 89B, 91, 101, 105, 107, 107A, 109, 111, 113, 115). 
 • Oslo seniūnaitija
  Seniūnaitė Elena Skirelienė (Architektų g. 52, 54, 56, 58, 60, 60A, 62, 64, 64A, 66, 68, 68A, 70, 72, 72A, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 88A, 90; Erfurto g. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70). 
 • Paparčio seniūnaitija
  Seniūnaitė Onutė Primakienė (Architektų g. 43, 45, 45A, 47, 49, 51, 53, 55, 55A, 59, 65, 67; Erfurto g. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 15A, 19, 21, 21A, 23, 25, 27, 29). 
 • Lazdynėlių seniūnaitija
  Seniūnaitis Stasys Dubinskas (Bukčių g. 15, 17, 29, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 48A, 49, 49A, 50, 51, 52, 54, 56, 56A, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80A, 80B, 80C, 80D, 82, 84, 86, 88, 94; Lazdynėlių g. 4, 8, 10, 12, 14, 16A, 16B, 17, 18, 23, 23A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 34, 34A, 35, 36, 37, 38, 38A, 38B, 38C, 40, 42, 44, 44A, 46, 47, 57, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79; Lietaus g. 1, 4, 5, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 57; Lūkesčių g. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 55A; Motiejukų g. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16; Palaimos g. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 22; Pažagiškių g. 3, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 36C, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 50A, 51, 52, 53A, 54, 57, 57A, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72; Rūko g. 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 19, 19A, 21, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Šalnos g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28; Šarmos g. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; Šerkšno g. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Sutemų g. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11A, 11B, 11C, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24; Ungurių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 20B, 21, 22, 23, 24; Upėtakių g. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 33; Užutėkio g. 1, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 16A, 17, 17A, 17B, 17C, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28; Vakaro g. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11A, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Vėgėlių g. 3, 4, 5, 10, 11, 12; Žaibo g. 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21; Žaros g. 1, 1A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7B, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 22, 26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 36A, 38; Bukčių g. 4, 6, 8, 8A). 
 • Ąžuolo seniūnaitija
  Seniūnaičio neturi (Architektų g. 192, 192A, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 206A, 208, 210, 210A, 212, 214, 216, 220, 222, 224, 226; Kazimiero Jelskio g. 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 53, 61, 65, 71, 73; Laisvės pr. 3, 3A, 5, 5A, 8, 10; Miškinių g. 1, 3, 6, 6A, 6B, 11, 13, 17, 17A, 17B, 19, 21, 23, 25, 27; Parodų g. 1, 1A, 1B, 2, 4, 6, 9, 11, 13; Šaltūnų g. 2, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B, 8C, 9, 9B, 9C, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, 13, 13A, 14, 14A, 14B, 15, 15A, 16, 16A, 16B, 16C, 17, 17A, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25A, 27, 29, 29A, 31, 31A, 33, 33A, 33B, 33C, 35A, 35B, 35C). 
 • Riešuto seniūnaitija
  Seniūnaitė Erika Petunovienė (Žėručio g. 4 ,6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 24A; Architektų g. 3, 3A, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 23; Erfurto g. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 24, 26). 
 • Lazdynų seniūnaitija
  Seniūnaitis Mindaugas Bučys (Architektų g. 132, 134A, 134B, 136, 138, 140, 142, 146, 148, 148A, 152, 152A, 152B, 158, 160, 162, 164, 166, 166A, 168, 170, 170A, 172, 172A, 176, 178, 178A, 180, 182, 184). 
 • Architektų seniūnaitija
  Seniūnaičio neturi (Architektų g. 2, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50). 
 • Miškinių seniūnaitija
  Seniūnaitė Jūratė Kukutytė (Bijūnų g. 16, 18, 20, 22, 24; Bukčių g. 5, 5A, 7, 9, 11; Eugenijos Šimkūnaitės g. 9, 10, 10A, 11; Kardelių g. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21; Lazdynų g. 2, 2A, 2B, 2C, 4, 4A, 6, 8, 10, 12, 12A, 14, 15, 15A, 15B, 16, 17, 17A, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 28A, 30, 32, 32A, 34, 36, 46, 46A, 46B, 46C, 48, 48A, 50, 52; Levandų g. 2, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; Miškinių g. 8, 35, 37, 37A, 39, 41, 45, 47, 47A, 49, 51, 53, 55, 57, 57A, 57B, 57C, 57D, 57E, 57F, 57G, 57H, 57J, 57K, 57L, 57M, 57N, 59, 59A, 61, 63; Neužmirštuolių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 12, 14, 18; Oslo g. 1, 2, 5, 5A, 5B, 7, 11; Pakalnučių g. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23; Ratilių g. 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Šiltnamių g. 5, 19, 21, 26, 26A, 26B, 26D, 28, 30, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 54A, 58, 58A 58B). 
 • Jonažolių seniūnaitija
  Seniūnaičio neturi ( Jonažolių g. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27A; Šiltnamių g. 23, 29, 29A, 62A).

Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos

Seniūnija, įgyvendindama savo uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

2. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

3. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose;

4. išduoda charakteristikas, leidimą laikyti, gauti ginklą;

5. išduoda charakteristikas antrojo laipsnio valstybės pensijai skirti;

6. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės padaliniais ir Savivaldybės įstaigomis, esančiomis seniūnijos teritorijoje;

7. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms;

8. organizuoja seniūnijos teritorijos gyventojų, bendruomenės atstovų – seniūnaičių sueigas, susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais ir specialistais;

9. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų, būstų ir kitus visuotinius surašymus;

10. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

11. dalyvauja ir teikia pagalbą bendruomenėms ir kitoms organizacijoms rengiant bei vykdant bendruomenių stiprinimo projektus;

12. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

13. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

14. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje, informuoja apie atliekamus želdynų pertvarkymo darbus ir kitus numatomus pokyčius bei teikiamas viešąsias paslaugas seniūnijos teritorijoje;

15. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant Savivaldybės laisvo ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, jo apžiūrą prieš nuomojant ar parduodant viešo aukciono būdu;

16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Naujamiesčio seniūnija ❯❯❯
Vilija Grigonienė
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimas, gyventojų priėmimasAurelijus Miškinis
Specialistas

Teritorijos priežiūros specialistas


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/  

 Naujamiesčio seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Naujamiesčio seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Seniūnijos darbo laikas
Skelbimų lenta
Aktuali informacija
Gyvenamosios vietos deklaravimas
Seniūnijos teritorijos priežiūra. Kontaktai
Seniūnaičiai. Seniūnijai priklausančių gatvių sąrašas
Socialinės paramos darbuotojų kontaktai
Nemokama pirminė teisinė pagalba
Viešoji tvarka
Prekybos vietos su leidimais / be leidimų
Architekto paslaugos
Atlikti darbai


Seniūnijos darbo laikas

SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val.
Dieną prieš šventes dirbame viena valanda trumpiau.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val. Tel. (8 5) 211 2900

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook'e


Naujamiesčio seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Naujamiesčio seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Naujamiesčio seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Naujamiesčio seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Naujamiesčio seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Naujamiesčio seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Naujamiesčio seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Naujamiesčio seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Skelbimų lentaAktuali informacija

INFORMUOJAME Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Snežana Kondratovič, Naujamiesčio seniūnijoje, vykdo individualius gyventojų konsultavimus teisės pažeidimų užkardymo ir policijos teikiamų paslaugų klausimais, pagal išankstinę registraciją. Registruotis tel. 8(5) 211 2900.


Gyvenamosios vietos deklaravimas

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS SENIŪNIJOJE:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Tel. (8 5) 211 2900.
Gyvenamosios vietos deklaravimas gali būti vykdomas ir Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3. Tel. (8 5) 211 2900.

DEKLARUOKITE GYVENAMĄJĄ VIETĄ ELEKTRONINIU BŪDU:
Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas – http://www.epaslaugos.lt.
Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – http://www.epaslaugos.lt.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU:
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – www.vilnius.lt → E.miestas → E. paslaugos.
Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – www.vilnius.lt → E.miestas → E. paslaugos.
Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – www.vilnius.lt → E.miestas → E. paslaugos.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE
http://www.vilnius.lt/deklaruok ir http://www.gyvreg.lt.


Seniūnijos teritorijos priežiūra. Kontaktai

Naujamiesčio seniūnijos teritorijos tvarkymo kontrolę vykdo Naujamiesčio seniūnijos specialistas Aurelijus Miškinis, tel. (85) 211 2903, 8 686 46490, el. p. [email protected].

Naujamiesčio seniūnijos teritoriją tvarko UAB „Ekonovus“
Liepkalnio g. 172, Vilnius www.ekonovus.lt 
Naujamiesčio seniūnijos teritorijos priežiūros vadybininkai Ana Ivanovskienė, tel. 8 660 33049, el. p.  [email protected]

Informuojame, kad:

 1. Dėl komunalinių atliekų tvarkymo klausimų prašome kreiptis į Energetikos skyriaus Atliekų tvarkymo poskyrį tel. 211 2859, el. p. [email protected]. arba SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“. Smolensko g. 5, LT-03202 Vilnius Tel. 19118. El. paštas [email protected]. www.vasa.lt
 2. Dėl medžių ir krūmų kirtimo, genėjimo, sodinimo į Želdynų skyriaus specialistą Jaroslav Čaplia, tel. 211 2165, el. p. [email protected]

PASTABA. Teritorijų tvarkytojai užsnigus pirmiausiai valo visuomeninio transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus. Žemės sklypų, kuriuos tvarko sklypų savininkai, priežiūrą kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistai.


Seniūnaičiai. Seniūnijai priklausančių gatvių sąrašas

Naujamiesčio seniūnaičiai:

 • PANERIŲ seniūnaičio neturime.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija: Panerių g. neporiniai numeriai nuo 31 iki 51 ir poriniai numeriai nuo 30 iki 56; Naugarduko g. poriniai numeriai nuo 44 iki 102; Švitrigailos g. neporiniai numeriai nuo 13 iki 43; Kauno g. neporiniai numeriai nuo 25 iki 45 ir poriniai numeriai nuo 28 iki 36; Vytenio g. neporiniai numeriai nuo 51 iki 63A ir poriniai numeriai nuo 42A iki 54; Smolensko g. neporinai numeriai nuo 1 iki 7 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 4; Amatų g.
 • ŠERMUKŠNIŲ seniūnaičio neturime.
   Seniūnaitijai priklausanti teritorija: Gedimino pr. neporiniai numeriai nuo 13 iki 53; A. Goštauto g. poriniai ir neporiniai numeriai nuo 1 iki 13; Vilniaus g. Nr. 9 ir 11; Vasario 16-osios g. neporiniai numeriai 1 ir 11 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 16; A. Tumėno g., Gynėjų g., Lukiškių g., Lukiškių skg., J. Savickio g., Mečetės g., Kražių g., Ankštoji g., J. Tumo-Vaižganto g., Šermukšnių g., Kaštonų g., A. Jakšto g., A.Vienuolio g., J. Lelevelio g., Beatričės g., Vašingtono a., Lentpjūvių skg.
 • DAINAVOS – seniūnaičio neturime;
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija: Pamėnkalnio g. neporiniai numeriai nuo 17 iki 27; J. Jasinskio g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 17; Gedimino pr. poriniai numeriai nuo 40 iki 64; A. Domaševičiaus g., Aukų g., A. Rotundo g., Dainavos g.
 • TAURO
  Paulė Čyžaitė, ([email protected], tel. 865524350)
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija: Jogailos g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 13; Pylimo g. Nr. 3; V. Mykolaičio-Putino g. Nr. 5. Pamėnkalnio g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 15 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 40; K. Kalinausko g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 21A; Gedimino pr. poriniai numeriai nuo 20 iki 38; Akmenų g., A. Stulginskio g., A. Smetonos g., K. Griniaus g., Rožių al., Tauro g.
 • PAKALNĖS
  Indrė Jovaišaitė-Blaževičienė, ([email protected], tel. 868652221), seniūnaičių sueigos pirmininko pavaduotoja. 
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija: J. Jasinskio g. poriniai numeriai, M. K. Čiurlionio g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 37; A. Goštauto g. 40, 40A-F; Geležinio Vilko g. nuo 8 iki 16F; V. Mykolaičio – Putino g. poriniai numeriai, M. Valančiaus g., Suvalkų g., Pakalnės g., Aludarių g. V. Kudirkos g., Z. Sierakausko g.
 • KARALIAUS
  Eleonora Kasperūnienė, ([email protected], 865253531).
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija: J. Basanavičiaus g. neporiniai numeriai nuo 41 iki 63; Savanorių pr. neporiniai numeriai nuo 1 iki 15A; V. Pietario g. neporiniai numeriai; M. K. Čiurlionio g. poriniai numeriai nuo 16 iki 86F; S. Konarskio g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 49 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 22; Jovaro g., P. Klimo g., Raseinių g., Nočios g., P. Skorinos g., Beržyno g., K. Donelaičio g.
 • SAVANORIŲ
  Lijana Kairienė, ([email protected], tel. 861002522), seniūnaičių sueigos sekretorė.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija: Mindaugo g. neporiniai numeriai nuo 1A iki 15; K. Kalinausko g. poriniai numeriai nuo 12 iki 24; M. K. Čiurlionio g. poriniai numeriai nuo 2 iki 10; Naugarduko g. neporiniai numeriai nuo 11 iki 37A; Švitrigailos g. poriniai numeriai nuo 2 iki 24; J. Basanavičiaus g. poriniai numeriai nuo 16 iki 30 ir neporiniai numeriai nuo 15 iki 37; Algirdo g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 31 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 26; A. Vivulskio g. neporiniai numeriai nuo 3 iki 15 ir poriniai numeriai nuo 2A iki 14; T. Ševčenkos g. neporiniai numeriai nuo 9 iki 15 ir poriniai numeriai nuo 8 iki 14; Mortos g.
 • KEDRŲ
  Mindaugas Tamošauskas, ([email protected], tel. 868756005).
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija: Švitrigailos g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 11E; Naugarduko g. neporiniai numeriai nuo 41 iki 55A; J. Basanavičiaus g. poriniai numeriai nuo 36 iki 44; Žemaitės g. poriniai numeriai; Savanorių pr. poriniai numeriai nuo 2 iki 28; Vytenio g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 47 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 22; A. Vivulskio g. neporiniai numeriai nuo 17 iki 49 ir poriniai numeriai nuo 16 iki 36A; T. Ševčenkos g. neporiniai numeriai nuo 17 iki 31 ir poriniai numeriai nuo 16 iki 20; Smolensko g. neporiniai numeriai nuo 11 iki 23 ir poriniai numeriai nuo 6 iki 12; Muitinės g., Šviesos g., Kedrų g., Statybininkų g., Birželio 23-iosios g.
 • ŠALTINIŲ
  Kristijonas Vaitilavičius, ([email protected], tel. 868576700), seniūnaičių sueigos pirmininkas.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija: Pelesos g. poriniai numeriai; Naugarduko g. poriniai numeriai nuo 12 iki 40; Aguonų g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 19; Kauno g. neporiniai numeriai nuo 5 iki 21 ir poriniai numeriai nuo 14 iki 26; Mindaugo g. neporiniai numeriai nuo 17 iki 27 ir poriniai numeriai nuo 22 iki 32; Punsko g. poriniai numeriai; Seinų g. neporiniai numeriai; Panerių g. poriniai numeriai nuo 6 iki 26 ir neporiniai numeriai nuo 7 iki 29; Šv. Stepono g. Nr. 44 ir neporiniai numeriai nuo 33 iki 45; Geležinkelio g. (visa, išskyrus Nr. 1, 3, 5, 7A); Švitrigailos g. poriniai numeriai nuo 26 iki 50; Šaltinių g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 11 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 16; Algirdo g. poriniai numeriai nuo 30 iki 48C ir neporiniai numeriai nuo 35 iki 77; Marijampolės g., Stoties g., J. Jablonskio g.
 • NAUGARDUKO  
  Vilius Kuzminskas, ([email protected], tel. 867788117).
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija: Birželio 23-osios g. nuo 1 iki 16; Naugarduko g. neporiniai numeriai nuo 41 iki 55A; Smolensko g. poriniai numeriai nuo 6 iki 10F; neporiniai numeriai nuo 11 iki 39; Statybininkų g. 1, 1A, 4, 6, 8; Švitrigailos g. nuo 11A iki 11M; T. Ševčenkos g. poriniai numeriai nuo 16 iki 26; Vytenio g. poriniai numeriai nuo 18 iki 22 ir neporiniai numeriai nuo 29 iki 47;Žemaitės g. poriniai numeriai nuo 16 iki 26.

Naujamiesčio seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga

NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PATVIRTINTOS VYKDYTINOS IR FINANSUOTINOS VEIKLOS – bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas).


Socialinės paramos darbuotojų kontaktai

Vilniaus miesto Socialinių paslaugų centras:
Socialinio darbo skyrius
Aušra Ravaitienė, vyresnioji socialinio darbo organizatorė, mob. tel. 8 670 17168

Socialinė darbuotoja Julija Dragūnaitė, mob. tel. 8 678 84017

Gyventojus priima pagal išankstinę registraciją:
Pirmadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12.15 iki 16.30 val.
Pietūs nuo 11.30 iki 12.15 val.
Odminių g. 3, 209 kab., tel. (8 5) 212 5704.

Socialinių paslaugų namuose skyrius
Pagalbos į namus organizavimas
Renata Šamonskytė, vyresnioji soc. darbo organizatorė, mob. 8 664 28544 
Kauno g. 3/26, 413 kab., tel. (8 5) 233 4064.

Dienos socialinės globos asmens namuose ir integralios pagalbos organizavimas
Ginta Ivanauskienė, vyresnioji soc. darbo organizatorė, mob. tel. 8 670 14512 
Kauno g. 3/26, 106 kab., tel. (8 5) 260 8935.

Daugiau informacijos: http://www.spcentras.lt

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Socialinių išmokų skyrius
Kauno g. 3/26, tel. 8 700 35545

Vilniaus miesto nakvynės namai
Vilkpėdės g. 12, Vilnius 03151 Tel. (8 5) 238 8862

Vilniaus miesto nakvynės namai, filialas
A. Kojelavičiaus g. 50, Vilnius 11100
Tel. (8 5) 260 7007


Nemokama pirminė teisinė pagalba

Pirminė teisinė pagalba

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Odminių g. 3, 3 aukštas, tel. 8 700 00 211, el. p.  [email protected]


Viešoji tvarka

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius
El. p. [email protected]
Budėtojų tel. (85) 219 7948, (85) 211 2390

Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 6 iki 23 val.,
penktadieniais nuo 6 iki 24 val.,
šeštadieniais nuo 00 iki 2 val. ir nuo 8 iki 24 val.,
sekmadieniais nuo 00 iki 2 val. ir nuo 8 iki 22 val.

Naujamiesčio policijos nuovada
Naujamiesčio seniūniją aptarnauja Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato (Algirdo g. 20, Vilnius) pareigūnai:

 • Vyriausioji tyrėja Agnė Varnaitė, tel. (85) 271 6727, 8 612 54901, el. p. [email protected]
  Aptarnaujamos gatvės: Savanorių pr. (neporinė pusė nuo 1 iki 15A, porinė pusė nuo 2 iki 28), Kedrų g.,  S. Konarskio g. (neporinė nuo 1 iki 49, porinė nuo 2 iki 22), V. Pietario g. (neporinė pusė nuo 3 iki 7), Aludarių g.,  M. K. Čiurlionio g. (neporinė pusė nuo 9 iki 35, porinė pusė nuo 12 iki 102), Klimo g., Raseinių g., Nočios g., P. Skorinos g., Beržyno g., K. Donelaičio g.,  Geležinio Vilko g. porinė pusė nuo 8 iki 16), A. Goštauto g. (namai nuo 40 iki 40 E), J. Jasinskio g. (porinė pusė), Kudirkos g. (porinė pusė iki 22 (iki sankryžos su J. Jasinskio g.),  Pakalnės g.,  Z. Sierakausko g.,  J. Basanavičiaus g. (neporinė pusė nuo 41 iki 57, porinė pusė nuo 36 iki 44),  Jovaro g., T. Ševčenkos g. (neporinė pusė nuo 17 iki galo), Vytenio (porinė pusė nuo 2 iki 16, neporinė pusė nuo 1 iki 27), Švitrigailos g. (neporinė pusė nuo 1 iki 7), Muitinės g., Šviesos g., Vivulskio g. (neporinė nuo 17 iki galo, porinė nuo 16 iki galo), Žemaitės g. (porinė pusė nuo 2 ir 4).
 • Vyriausioji tyrėja Vita Petkevičiūtė, tel. (85) 271 6702, 8 670 15416, el. p. [email protected]
  Aptarnaujamos gatvės: Smolensko g. (porinė pusė nuo 2 iki 12, neporinė pusė nuo 1 iki 19), Naugarduko g. (porinė pusė nuo 44 iki 76, neporinė pusė nuo 41 iki 55), Statybininkų g., T. Ševčenkos g. (porinė pusė nuo 16 iki galo), Vytenio g. (porinė pusė nuo 18 iki galo, neporinė pusė nuo 29 iki galo), Švitrigailos g. (neporinė pusė nuo 11A iki galo), Žemaitės g. (porinė pusė nuo 6 iki 22), Birželio 23-iosios g., Amatų g., Kauno g. (porinė pusė nuo 28 iki 36, neporinė pusė nuo 25 iki 45), Panerių g. (porinė pusė nuo 30 iki 54, neporinė pusė nuo 33 iki 45).
 • Vyriausiasis tyrėjas  Raimondas Rakauskas, tel. (85) 271 6607, 8 618 30073, el. p. [email protected]
  Aptarnaujamos gatvės: Geležinio Vilko g. (porinė pusė nuo 2 iki 8, neporinė pusė nuo 3 iki 35).

Iškilus klausimams, ar nutikus nelaimei, galite skambinti:
Pagalbos telefonu 112 Visą parą komisariate budinčiam pareigūnui tel. (8 5) 271 6706. Pasitikėjimo telefonu (8 5) 271 6050.
Taip pat galite kreiptis ir elektroninėje erdvėje: www.policija.lt.

Daugiau informacijos galite sužinoti Vilniaus aps. VPK interneto tinklalapyje www.policija.lt.


Prekybos vietos su leidimais / be leidimų

Naujamiesčio seniūnijos teritorijoje patvirtintos mokamos prekybos (paslaugų teikimo) SU LEIDIMAIS vietos yra:

 • Vinco Kudirkos g. / Pamėnkalnio g. sankirta;
 • T. Ševčenkos g. 18 / Vytenio g. sankirta;
 • Savanorių pr. 7;
 • Savanorių pr. 11;
 • Geležinkelio g. (ties viešojo transporto stotele „Stotis“, netoliese restorano „McDonald‘s“);
 • Sodų g. 20B;
 • S. Konarskio g. 3;
 • Kauno g. 5;
 • J. Jasinskio g. 16G (prie prekybos centro „IKI“);
 • T. Ševčenkos g. (priešais prekybos centrą „Maxima“);
 • Goštauto g. prie Baltojo tilto;
 • Gynėjų g. (prie „Narvesen“ parduotuvės patalpų);
 • Dainavos g. 6/ Vinco Kudirkos sankirta;
 • A. Vienuolio g. 4;
 • J. Lelevelio g. (prekyba iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų).

Prekybos BE LEIDIMŲ vietos Naujamiesčio seniūnijoje yra:

 • Pelesos g. 10A (šalia viešojo transporto stotelės, priešais prekybos centrą „Maxima“);
 • Algirdo g. 16 (prie negyvenamojo pastato, šalia prekybos centro „Maxima“);
 • Naugarduko g. 76 (šalia Vilniaus lenkų kultūros namų);
 • M. K. Čiurlionio g. 27 (priešais prekybos centrą „Maxima“);
 • Vilniaus ir J. Lelevelio gatvių sankirta (šalia viešojo transporto stotelės), prekiaujama tik gėlėmis;
 • A. Vienuolio g. (šalia esančių prekybos paviljonų), prekiaujama tik miško gėrybėmis.

Prekybos BE LEIDIMŲ vietose prekiauti gali asmenys:

 • gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių;
 • turintys pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;
 • registruoti darbo biržoje (šie asmenys privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Vilniaus darbo biržos išduotą pažymą);
 • turintys moksleivio arba studento pažymėjimą;
 • prekiaujantys sendaikčiais;
 • asmenys, prekiaujantys savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis, privalo turėti žemės nuosavybę patvirtinantį dokumentą arba ūkininko ūkio ar sodininkų bendrijos nario pažymėjimą.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS, TEIKIAMOS VIEŠOSIOS PASLAUGOS:

 1. Konsultavimas bei informacijos teikimas apie seniūnijos, savivaldybės bei valstybės institucijų veiklą.
 2. Skundų, prašymų, pasiūlymų nagrinėjimas.
 3. Seniūnijos gyventojų sueigų šaukimas, susitikimų su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais bei tarnautojais organizavimas.
 4. Kultūros ir sporto renginių, konkursų, seniūnijos švenčių organizavimas.
 5. Pagalba rinkimų komisijoms organizuojant rinkimus bei referendumus.
 6. Konsultacijos dėl medžių redukavimo, želdinimo bei kitais teritorijos tvarkymo ir priežiūros klausimais.
 7. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas.
 8. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 9. Nustatyta tvarka neatlygintinų notarinių veiksmų atlikimas.
 10. Charakteristikų dėl ginklo įsigijimo išdavimas.
 11. Charakteristikų antrojo laipsnio valstybės pensijai gauti išdavimas.
Naujininkų seniūnija ❯❯❯

Vilniau - ne veltui bočiai taip tave gynė, ne veltui dainiai plačiai išgyrė.

Jei kiekvienas iš mūsų įdėsime po dalelę savęs, matysime dar labiau klestintį miestą.

Raimondas Lingys
Seniūnas
Nėra darbe

Organizuoja seniūnijos darbąRolanda Katinaitė
Specialistė

Teritorijos tvarkymo priežiūra ir kontrolėIrena Milovanova
Vyriausioji specialistė

Leidimai prekybai, NT apžiūra, darbas su bendruomene, informacijos sklaidaIzolda Venckienė
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimai


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 

Naujininkų seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. 

Naujininkų seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Seniūnijos darbo laikas:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val. Pietūs 11.30–12.15 val.
Prieš šventes viena valanda trumpiau.

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook

Savivaldybės informacija teikiama telefonais: 1664 (trumpasis), 21112000.


Naujininkų seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Naujininkų seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Naujininkų seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Naujininkų seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Naujininkų seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Naujininkų seniūnijos 2020 m veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Naujininkų seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)


Informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą karantino metu prašome kreiptis į vyr. specialistę Izoldą Venckienę e. paštu: izolda.venc[email protected], tel. pasiteirauti 211 2934, nuoroda internete http://www.vilnius.lt/deklaravimas

DEKLARUOKITE GYVENAMĄJĄ VIETĄ ELEKTRONINIU BŪDU
Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas – http://www.epaslaugos.lt.
Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – http://www.epaslaugos.lt.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE
http://www.vilnius.lt/deklaravimas ir http://www.gyvreg.lt.


Seniūnijos teritorijos priežiūra

Informuojame, kad:

1. Už komunalinių atliekų tvarkymą, konteinerių priežiūrą atsakingas SĮ VASA Vilniaus atliekų sistemos administratorius. Tel. 19118. El.paštas: [email protected].

2. Už medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą, sodinimą atsakingas Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrio vyriausiasis specialistas Jaroslav Čaplia, tel. 211 2165, el. p. [email protected]

PASTABA. Pasnigus teritorijų tvarkytojai pirmiausia pirmiausiai valo viešojo transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus. Žemės sklypų, kuriuos tvarko sklypų savininkai, priežiūrą kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistai.

Teritoriją nuo geležinkelio iki Tūkstantmečio gatvės tvarko UAB „Ekonovus“ , Liepkalnio g. 172, LT-02121 Vilnius, vadybininkas Kęstutis Rakauskas, tel. 8 660 33043; nuo Tūkstantmečio gatvės (Kirtimų rajonas, Užusienis, Burbiškės, Salininkai) tvarko UAB “Stebulė“, Eišiškių pl. 127, LT – 02185, Vilnius, vadybininkė Alina Duinovskaja, tel. 8 616 84879.

Teritorijos priežiūrą kontroliuoja specialistė Rolanda Katinaitė, tel. 211 2938, el. p. [email protected]


Daugiabučius namus administruoja

UAB „Naujininkų ūkis“
Švitrigailos g. 16,   LT-01314 Vilnius
Dispečerinė 8 700 55966


Architekto konsultacija

Teritorijų planavimo bei projektavimo klausimais Naujininkų seniūnijos gyventojai konsultuojami
tel. 1664.

Interesantus priima Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3 ketvirtadieniais  nuo 9.00 iki 12.00 val. INTERESANTŲ APTARNAVIMO SALĖJE (1 aukšte) 24 langelyje.

Dėl numerių patalpoms (butams) suteikimo ar keitimo turite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių.
Telefonas pasiteirauti 211 2073


Prekybos vietos su leidimais / be leidimų

Naujininkų seniūnijos teritorijoje patvirtintos mokamos prekybos su leidimais vietos:

Prekybos vietos

Prekybos be leidimų vieta Naujininkų seniūnijoje: Salininkų g. 131 (šalia prekybos kioskų)

Dėl leidimų prekybai kreiptis į vyr. specialistę Ireną Milovanovą, tel. 8 5 2112936 arba e. paštu: [email protected]


Nemokama pirminė teisinė pagalba

www.teisinepagalba.lt, tel.(8 5) 211 2744 / 2010


Socialinės paramos centras

Ona Pampikienė, Socialinio darbo skyriaus vyresnioji socialinio darbo organizatorė, aptarnaujanti Naujininkų seniūnijos gyventojus, Darbininkų g. 16 - 6 kab., tel. 8 670 17416, [email protected]

Augustė Jachimovičienė, Socialinio darbo skyriaus socialinė darbuotoja, aptarnaujanti Naujininkų seniūnijos gyventojus, Darbininkų g. 16 - 6 kab., tel. 8 670 17427, [email protected]

Emilija Gulijeva, Socialinio darbo skyriaus socialinė darbuotoja, aptarnaujanti Naujininkų seniūnijos gyventojus, Darbininkų g. 16 - 6 kab., tel. 8 670 17418, [email protected]

Elvyra Šumskienė, Socialinių paslaugų namuose skyriaus (pagalbos į namus organizavimas) vyresnioji socialinė darbo organizatorė, Darbininkų g. 16 - 3 kab., tel. 8 670 16970, [email protected]Seniūnaičiai

Naujininkų seniūnijos seniūnaičiai

 1. Zanavykų, Virginija Sinkevičienė, [email protected]
 2. Prūsų, Živilė Kaziukonienė, [email protected]
 3. Dzūkų, Loreta Pečiulienė, [email protected]
 4. Šaltkalvių, Vygintas Petrikas, [email protected]
 5. Pelesos, Gerimantas Statinis, [email protected]
 6. Panevėžio, Dana Migaliova, [email protected]
 7. Verslo, Tautvydas Samajauskas, [email protected]
 8. Užusienio, Pavel Puzelevič, [email protected]
 9. Salininkų, Ramutė Nalivaikienė, [email protected]
 10. Vaikų, Valerija Valūnienė, [email protected]
 11. Liepkalnio, Juozas Baltmiškis, [email protected]
 12. Sakalaičių, Danguolė Tarasevičienė, [email protected]
 13. Kelmijos, Airingas Navickas, [email protected]

 

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SUDĖTIS, patvirtinta 2023-01-26 išplėstinėje seniūnaičių sueigoje

 1. Zanavykų, Virginija Sinkevičienė 
 2. Prūsų, Živilė Kaziukonienė
 3. Dzūkų, Loreta Pečiulienė 
 4. Šaltkalvių, Vygintas Petrikas 
 5. Pelesos, Gerimantas Statinis 
 6. Panevėžio, Dana Migaliova 
 7. Verslo, Tautvydas Samajauskas 
 8. Užusienio, Pavel Puzelevič
 9. Salininkų, Ramutė Nalivaikienė
 10. Vaikų, Valerija Valūnienė
 11. Liepkalnio, Juozas Baltmiškis
 12. Sakalaičių, Danguolė Tarasevičienė
 13. Kelmijos, Airingas Navickas
 14. Naujininkų bendruomenė, Artūras Melianas
 15. Salininkų bendruomenės asociacija, Vilius Nalivaika
 16. Užusienio bendruomenė, Romualdas Kazlauskas
 17. Burbiškių bendruomenė, Artūras Minderis

Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas Artūras Melianas, el. p. [email protected]

Viešoji tvarka

Naujininkų seniūnijoje gyventojus aptarnaujantys
POLICIJOS PAREIGŪNAI

Seniūniją prižiūrintys tyrėjų grupės vadovai:
1 grupė, Valerij Petrašun, kontaktinis tel. nr. 868638471
2 grupė, Lina Guobienė, kontaktinis tel. nr. 861474638
3 grupė, Andrius Rainatas, kontaktinis tel. nr. 869876125

Bendruomenės pareigūnė -
Diana Ponidzelskienė, tel. 8 5 271 67 26, 8 675 32938;

el. p.: [email protected]

Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. 2PK bendruomenės tinklapio nuoroda:

https://www.facebook.com/Vilniausm2PK

Seniūnijos veikla:
1. konsultavimas ir informacijos teikimas apie seniūnijos, savivaldybės ir bei valstybės institucijų veiklą;
2. prašymų, skundų, pasiūlymų pagal kompetenciją nagrinėjimas;
3. leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas;
4. atstovavimas savivaldybei steigiant daugiabučių namų savininkų bendrijas;
5. pagalba rinkimų komisijoms organizuojant rinkimus, referendumus;
6. charakteristikų, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas;
7. notarinių veiksmų atlikimas.
8. vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, pažymų apie gyvenamosios vietos deklaravimą ir bendrasavininkams išdavimą, įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Naujosios Vilnios seniūnija ❯❯❯
Jurijus Gridiuško
Seniūnas
Nėra darbe


Jurgita Daukšaitė
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimasAntoni Dainoravičius
Specialistas
Nėra darbe


Andrius Šilanskas
Specialistas

Teritorijos priežiūros kontrolė


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 

SVARBU: Prireikus paslaugų, jas galite užsakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/, raštus galite teikti el. paštu [email protected], per elektroninio pristatymo sistemą (https://epristatymas.post.lt/) arba siųsti adresu Gerovės g. 1, Vilnius

 Naujosios Vilnios seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Naujosios Vilnios seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Seniūnijos darbo laikas
. Aktuali informacija
Informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą
Seniūnijos teritorijos priežiūra, kontaktai
Seniūnaičiai
Socialinės paramos darbuotojų kontaktai
Informacija dėl socialinių išmokų gavimo
Nemokama pirminė teisinė pagalba
Naudingi kontaktai


Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
 Penktadieniais 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
 Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda. 

 Savivaldybės informacija teikiama telefonais: 1664 (trumpasis), 211 2000.


Naujosios Vilnios seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Naujosios Vilnios seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Naujosios Vilnios seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Naujosios Vilnios seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Naujosios Vilnios seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Naujosios Vilnios 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Naujosios Vilnios seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Naujosios Vilnios seniūnijos 2019 veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Aktuali informacijaInformacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą prašome kreiptis į Naujosios Vilnios seniūniją adresu Gerovės g. 1, Vilnius, 305 kab., tel. pasiteirauti (8 5) 211 2941.

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą, išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima ir internetu, „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje http://www.epaslaugos.lt.

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos pakeitimą privalo deklaruoti per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Konsultacijos dėl gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos deklaravimo elektroniniu būdu teikiamos šias būdais:

 • „Pagalba gyvai“ portale http://www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
 • telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU:

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE vilnius.lt/deklaravimas/vilnius.lt/deklaruok/www.gyvreg.lt


Seniūnijos teritorijos priežiūra, kontaktai

PASTABA. Teritorijų tvarkytojai užsnigus pirmiausiai valo visuomeninio transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus. Žemės sklypų, kuriuos tvarko sklypų savininkai, už bendro naudojimo teritorijų priežiūrą Naujosios Vilnios seniūnijoje atsakingi Rangovai.

Dėl gatvių dangos valymo ar esant eismo saugumui pavojingiems reiškiniams siūlytina kreiptis į UAB ,,Grinda" Bendrąjį pagalbos centrą el. paštu [email protected] ar tel. 1355.

 Dėl seniūnijos teritorijoje iškilusių komunalinių atliekų ar rūšiuojamų atliekų tvarkymo kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ http://www.sivasa.lt, Tel.: 1895 / +370 650 04949, el. paštu [email protected].

Naujosios Vilnios seniūnijoje teritoriją tvarko UAB „Stebulė“ Eišiškių pl. 127, Vilnius, bendras tel.  8 5 277 6946, el. p. [email protected]

Naujosios Vilnios seniūnijos teritorijos priežiūros vyr. specialistas Miroslav Rynkevič, tel. 8 691 09161.

Naujosios Vilnios seniūnijos teritorijos priežiūros vyr. specialistas Jurij Mikulski, tel. 8 603 58506.

Naujosios Vilnios seniūnijos teritorijos priežiūrą kontroliuoja Naujosios Vilnios seniūnijos specialistai Andrius Šilanskas, tel. 211 2942, el. p. andrius.silanskas@vilnius.lt; Antoni Dainoravičius, tel. 211 2943, el. p. [email protected]
Seniūnaičiai

 1. Pavilnio
  seniūnaitė Irena Binevičienė, el. p. [email protected]
 2. Strelčiukų
  seniūnaitis Darius Šimčikas, el. p. [email protected]
 3. Sodžiaus
  seniūnaitis Viktor Stech, el. p. [email protected]
 4. Žaliakalnio
  seniūnaitis Ježij Mozyro, el. p. [email protected]
 5. Rugiagėlių
  seniūnaitis Daniel Ilkevič, el. p. [email protected]
 6. Pūčkorių
  seniūnaitė Edita Aleškevičienė, el. p. [email protected]
 7. Darželio
  seniūnaitė Ilona Ivanovienė, el. p. [email protected]
 8. Genių
  seniūnaitė Audronė Filimanavičienė, el. p. [email protected]
 9. Naujosios Vilnios Sodų
  seniūnaitė Marina Kazakevičienė, el. p. [email protected]
 10. Kalnėnų
  seniūnaitė Kazimira Rutkovskaja
 11. Džiaugsmo
  seniūnaitis Arnas Mazėtis, el. p. [email protected]

Socialinės paramos darbuotojų kontaktai

Vilniaus miesto Socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyrius Vyresnioji socialinio darbo organizatorė Daiva Vežbovič, el. p. [email protected], tel. (8 5) 248 5412; 8 670 17915 Gerovės g. 1, 101 kab. 

Vilniaus miesto Socialinės paramos centro Socialinio darbo skyrius Socialinio darbo specialistė Aldona Klivickienė, el. p. [email protected] Tel. 8 683 81619 Gerovės g. 1, 206 kab.

Vilniaus miesto Socialinės paramos centro Pagalbos šeimai skyrius Atvejo vadybininkė Danuta Goliak, mob. 8 676 53560, el. p. [email protected] ; Atvejo vadybininkė Eglė Matijošienė, mob. 8 647 12962, el. p. [email protected] ; Atvejo vadybininkė Neringa Šerkšnienė, mob. 8 647 10776, el. p. [email protected] Gerovės g. 1, 203 kab.

Socialinė darbuotoja Julija Golodok, mob. 8 676 53367, el. p. [email protected]; Socialinė darbuotoja Alicija Druseikytė Laško, mob. 8 603 95183, el. p. [email protected] Gerovės g. 1, 102 kab.

Socialinė darbuotoja Jadvyga Karpenkienė, mob. 8 647 10984, el. p. [email protected] ;  Socialinė darbuotoja Darija Abucevicienė, mob. 8 683 51303, el. p. [email protected] Gerovės g. 1, 205 kab.

Socialinė darbuotoja Jolita Jauniškienė, mob. 8 676 49071, el. p. [email protected]; Asmeninė asistentė Dana Bortaševič, mob. 8 672 03129, el. p. [email protected] ; Asmeninė asistentė Jelena Bergson, mob. 8 677 65387, el. p. [email protected]Gerovės g. 1, 202 kab.

Socialinė darbuotoja Dovilė Ragauskaitė, mob. 8 676 53720, el. p. [email protected] Gerovės g. 1, 203 kab.


Informacija dėl socialinių išmokų gavimo

Prašymus dėl socialinių išmokų taip pat galima pateikti Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos interneto portale adresu http://www.spis.lt

Išankstinės registracijos tvarka - registruotis priėmimui galima internetu http://sis.vilnius.lt ir bendruoju telefonu 8 700 35545.Nemokama pirminė teisinė pagalba

Dėl pirminės teisinės pagalbos prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Teisės grupę adresu: Vilnius, Konstitucijos pr. 3, 234.1 arba 240 kab., tel. (8 5) 211 2744.

Daugiau informacijos apie paslaugos suteikimą »


Naudingi kontaktai 

Dėl mokyklų ar vaikų darželių priėmimo tvarkos galite kreiptis tel.: 211 2425/ 2335 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyrių ar į Ikimokyklinio ugdymo skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.Seniūnija vykdo šias funkcijas: 

1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus; 

2. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo; 

3. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose; 

4. išduoda charakteristikas leidimui laikyti, gauti ginklą; 

5. išduoda charakteristikas antrojo laipsnio valstybės pensijai skirti; 

6. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės padaliniais ir Savivaldybės įstaigomis, esančiomis seniūnijos teritorijoje; 

7. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms; 

8. organizuoja seniūnijos teritorijos gyventojų, bendruomenės atstovų seniūnaičių sueigas, susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais ir specialistais; 

9. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus; 

10. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius; 

11. dalyvauja ir teikia pagalbą bendruomenėms ir kitoms organizacijoms rengiant bei vykdant bendruomenių stiprinimo projektus; 

12. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą; 

13. dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus; 

14. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, informuoja apie atliekamus želdynų pertvarkymo darbus ir kitus numatomus pokyčius bei teikiamas viešąsias paslaugas seniūnijos teritorijoje; 

15. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant Savivaldybės laisvo ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, jo apžiūrą prieš nuomojant ar parduodant viešo aukciono būdu; 

16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Panerių seniūnija ❯❯❯
Božena Macinkevič
Seniūnė
Nėra darbe

SeniūnėArvyda Rutkauskienė
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimasAliona Vilčinskienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Teritorijos tvarkymo priežiūra ir kontrolė


Panerių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 


Panerių seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Seniūnijos darbo laikas
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30-16.30 val.
Penktadieniais 7.30-15.15 val. Pietūs 11.30-12.15 val.
Prieš šventes viena valanda trumpiau.

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook'e 

Savivaldybės informacija teikiama telefonais: 1664 (trumpasis), (8 5) 211 2000.

Panerių seniūnijos vyresnioji specialistė Arvyda Rutkauskienė
Gyventojus deklaruoti gyvenamą vietą ir pažymas gyventojams apie deklaruotą gyvenamąją vietą išduoda 1 kabinete visą darbo dieną.
Tel. 211 2948

Konsultacijos dėl gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos deklaravimo elektroniniu būdu teikiamos šias būdais:

 • „Pagalba gyvai“ portale http://www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
 • telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU:

 • Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – www.vilnius.lt → Paslaugos.
 • Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – www.vilnius.lt → Paslaugos.
 • Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – www.vilnius.lt → Paslaugos.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE
vilnius.lt/deklaravimas/
www.gyvreg.lt


Panerių seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Informuojame, kad:

 1. Už bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą atsakinga Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio specialistė Dalė Ramoškienė, tel., el. p. [email protected];
 2. Už medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą, sodinimą atsakingas Želdynų skyriaus vyriausiasis specialistas Jaroslav Čaplia, tel. 211 2165, el. p. [email protected];

Už miškų teritoriją atsakingas Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio miškininkas Šarūnas Bazys, tel. 211 2108, el. p. [email protected] 

 1. Už bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą Panerių seniūnijoje atsakingi UAB „Stebulė“ vadybininkai:  Sergej Prisekin, tel. +370 685 42 737 ir Alina Duinovskaja, tel. +370 616 84 879
 2. Už susisiekimo komunikacijų eksploataciją, priežiūrą, remontą ir statybą atsakinga Infrastruktūros skyriaus eksploatavimo poskyrio vyriausioji specialistė Jurgita Palionienė, tel. 211 2870, el. p. [email protected];
 3. Už neasfaltuotų kelių, gatvių (žvirkelių) priežiūrą, remontą atsakingas Infrastruktūros skyriaus projektavimo poskyrio vyresnysis specialistas Ernestas Šlepetis, tel. 211 2057, el. p. [email protected]
 4. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas;
 5. Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos;
 6. Dėl kapinių priežiūros ir leidimo laidojimui išdavimo Daniliškių, Liudvinavo, Gurelių, Panerių kapinėse kreiptis į UAB „Ecoservice“ kapinių administratorių, mob. 862073955 arba 8 620 16864.
 7. Už gatvių tvarkymą ir priežiūrą žiemos metu atsakingas Teritorijos tvarkymo poskyrio vyr. specialistas Vaidotas Palionis, tel. +370 5 211 2257, +370 618 44 145 el. p. [email protected].

Pastaba. Pasnigus teritorijų tvarkytojai pirmiausia valo viešojo transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus.

Panerių seniūnijos teritorijoje esančių pastatų naudojimo priežiūrą vykdo
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Būsto administravimo skyriaus
Statinių naudojimo priežiūros poskyrio
vyriausioji specialistė Rūta Šulcaitė-Remeikienė, el. p. [email protected], tel. 8-5 211 2071, mob. tel. 370 614 51 354

Dėl numerių patalpoms (butams) suteikimo ar keitimo turite kreiptis į
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus
Žemės administravimo ir GIS poskyrį.
Telefonai pasiteirauti (8 5) 211 2474, (8 5) 219 7941, (8 5) 211 2831.


Socialinės paramos centro
Socialinio darbo skyriaus

vyresnioji socialinio darbo organizatorė Aurelija Lazickienė, tel. 264 1374, 8 670 17430
gyventojus priima Agrastų g. 16, LT–02243 Vilnius:
pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.,
pietūs nuo 11.30 iki 12.15 val.

Socialinės paramos centro
Pagalbos šeimai skyriaus

socialinė darbuotoja Ligita Oleinikienė, tel. 8 670 17173, el. p. [email protected]

socialinis darbuotojas Romas Volungevičius, tel. 8 683 51621, el. p. [email protected]

 asmeninis asistentas Kazys Nalivaika, tel. 8 683 51033, el. p. [email protected] 

Socialinės paramos centro 
Socialinių paslaugų namuose skyrius
seniūnijose pagalbos į namus organizavimo

Vyresnioji. socialinė darbo organizatorė Daiva Vežbovič, tel. 233 4064; 8 670 17513, el. p. [email protected]


Panerių seniūnaičiai 2020-2023 m.

 1. Lentvario seniūnaitė Irina Boldyreva, tel. 8 650 11136, el. p. [email protected]
 2. Liudvinavo seniūnaitis Edvardas Belianas, tel. 8 680 46434, el. p. [email protected]
 3. Kazbėjų seniūnaitis Antanas Tomaševičius, tel. 8 684 50715, el. p. [email protected]
 4. Trakų Vokės seniūnaitė Aurelija Masiulionytė, tel. 8 682 53852, el. p. [email protected]


PANERIŲ SENIŪNIJOS 2023 METŲ IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SUDĖTIS:

 1. Marius Ablačinskas (asociacijos Trakų Vokės bendruomenės ,,Versmė" pirmininkas) - 
  išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas,
 2. Antanas Tomaševičius (Kazbėjų seniūnaitis) - išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko pavaduotojas,
 3. Aurelija Masiulionytė (Trakų Vokės seniūnaitė) - išplėstinės seniūnaičių sueigos sekretorė,
 4. Karolis Grabauskas (Vokės slėnio bendruomenė pirmininkas),
 5. Jolanta Gedvilienė (asociacijos Kalvų slėnis bendruomenė pirmininkė),
 6. Edvardas Belianas (Liudvinavo seniūnaitis),
 7. Galina Chatkevič (Aukštųjų Panerių bendruomenės „Viltis“ pirmininkė),
 8. Irina Boldyreva (Lentvario seniūnaitė).

2020-05-25 išplėstinės seniūnaičių sueigos metu patvirtintos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės Vilniaus miesto savivaldybėje
2020 m. prioritetinės veiklos sritys

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;
 5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

PANERIŲ SENIŪNIJOS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

 • nustatyta tvarka išduoda leidimus prekiauti viešosiose vietose;
 • pagal savo kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • išduoda seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoda charakteristikas psichikos sveikatos centrui dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams seniūnui priskirtus notarinius veiksmus;
 • kontroliuoja Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros, Atliekų tvarkymo, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymąsi;
 • renka ir teikia atsakingoms tarnyboms informaciją apie žaidimo aikštelių, suolų, kiemų įrenginių, konteinerių aikštelių būklę, susidariusius sąvartynus, avarinius medžius;
 • kontroliuoja atliekų tvarkymo paslaugų teikimo kokybę;
 • kartu su mokyklomis, įmonėmis, bendruomenėmis organizuoja ir koordinuoja teritorijų tvarkymo talkas, akcijas;
 • dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus
Pašilaičių seniūnija ❯❯❯
Ramunė Poliakovienė
Seniūnė

Organizuoja seniūnijos veikląMarina Galiauskienė
Specialistė

Interesantų aptarnavimas „vieno langelio“ principuAlgimantas Zelba
Specialistas

Teritorijos priežiūros kontrolė.


DĖMESIO!

Nuo 2022-06-13 iki 2022-07-05 gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais prašome kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių

 Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.  2112000 arba deklaruoti gyvenamą vietą el. būdu https://www.epaslaugos.lt/

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 

- klientams rekomenduojame registruotis iš anksto (prašome kreiptis nurodytais kontaktais)  

Pašilaičių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Pašilaičių seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)

SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS: Pirmadieniais–ketvirtadieniais: 7.30–16.30 val. Penktadieniais 7.30–15.15 val. Dieną prieš šventes dirbame viena valanda trumpiau. Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook'e


Pašilaičių seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Pašilaičių seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Pašilaičių seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Pašilaičių seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Pašilaičių seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Pašilaičių seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Pašilaičių seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Pašilaičių seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)Apie seniūniją
Seniūnaičiai ir seniūnaitijoms priklausančios gatvės
Informacija apie bendruomėnes


Apie seniūniją

Pašilaičiai išaugo iš mažo kaimelio. XVIII-XIX a. dabartinio mikrorajono vietoje buvo to paties pavadinimo kaimas, kuriame gyveno mažiau nei šimtas gyventojų. 1953 m. - tik per 200.

1980 m. patvirtintas naujas Generalinis planas, pagal kurį 1985 m. buvo suformuotas naujas Pašilaičių gyvenamasis rajonas. 1987 m. statybos įsibėgėjo. Projekto autorius – architektas Kazimieras Rimantas Balėnas.

Dabar gyventojų skaičius Pašilaičių seniūnijoje – 39005. Seniūnijos plotas 8.07 km². Visas mikrorajonas yra suprojektuotas trijų žiedų pagrindu: aplink juos formuojasi pagrindinis eismas, o viduryje išsidėsčiusios ramios, automobilių nepasiekiamos pėsčiųjų erdvės.

Pašilaičių gatvės – Žemynos, Medeinos ir Gabijos – pavadintos lietuvių deivių vardais ir simbolizuoja žemę, vandenį ir ugnį. Pašilaičiuose yra miškelių, pakankamai erdvės ir žalumos, geras susisiekimas su miesto centru ir kitais mikrorajonais.

2010 m. lapkričio 19 d., minint Lietuvos ir Austrijos Respublikos Zalcburgo federacinės žemės 40 metų bendradarbiavimo sukaktį, kaip atsakas į Zalcburge Vilniaus vardu pavadintą gatvę – Vilnius Strasse – Pašilaičiuose buvo iškilmingai atidaryta Zalcburgo alėja. Ugnijos skvere kasmet rengiamos įvairios bendruomenės šventės. Įrengtos vaikų žaidimo ir sporto treniruoklių aikštelės.

2010 m. gegužės 4 d. prie Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos (Gabijos g. 8) pradėtas sodinti „Tautų vienybės“ parkas, skirtas Lenkijos prezidento Lecho Kačynskio (Lech Aleksander Kaczyński) (1949 06 18–2010 04 10) atminimui.

Pašilaičių seniūnijos gyventojai laisvalaikį gali leisti naujame Pašilaičių skvere. Žemynos gatvės žiedo viduje pakloti nauji šaligatviai, pastatyti suoliukai, įrengtas apšvietimas, pasodinta keliasdešimt šermukšnių, įvairių dekoratyvinių krūmų.


Pašilaičių seniūnijoje veikia šios švietimo įstaigos:
- Vilniaus Medeinos pradinė mokykla;
- Vilniaus Gabijos gimnazija;

- Vilniaus Gabijos progimanzija;   

- Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla;
- Vilniaus Žemynos progimnazija;
- Vilniaus lopšelis/darželis „Vėjelis“;
- Vilniaus lopšelis/darželis „Žiedas“;
- Vilniaus darželis/mokykla „Aušra“;
- Vilniaus lopšelis/darželis „Žemyna“;
- Vilniaus lopšelis/darželis „Gabijėlė“;
- Vilniaus lopšelis/darželis „Aitvaras“.


Seniūnaičiai ir seniūnaitijoms priklausančios gatvės

PAŠILAIČIŲ SENIŪNAIČIAI
1. Tarandės, Aurelija Dilkė
2. J. Baltrušaičio, Vitalijus Gorelčenka
3. Gabijos, Milda Šukaitienė
4. Medeinos, Petras Paleckis
5. Pašilaičių, Jurgita Vaičiūnienė
6. Perkūnkiemio, Gintaris Banys


SENIŪNAITIJOMS PRIKLAUSANČIOS GATVĖS

 1. Tarandės
  Vidautiškių g., Avižienių g., Augustų g. Ukmergės g. porinius numeriai nuo Nr. 340 iki galo; Antežerių g., Baluosių g., Bendorių g., Benykštaičių g., Čimbariškių g., Dagiliškių g., Gailašių g., Gegliškių g., Graužupių g., Grikienių g., Karališkių g., Kelmiškių g., Kelpių g., Laidagalvių g., Lazdakiemio g., Masionių g., Pagrandos g., Pikutiškių g., Putiniškių g., Raisteniškių g., Raudonbalės g., Ryliškių g., Tauliškių g., Tekliūnų g., Žalesos g., Žirgupės g., F. Gedkanto g., J. Glaubico g., J. Kamarausko g., Ž. Pusje g., M. Šulco g., T. Žebrausko g., Gineitiškių g., Tarandės g., Juodelių g., S. Lasavicko g., V. Smakausko g., Duisburgo g., Edinburgo g., V. Gorskio g. Užubalių g. Vaivadiškių g.
 2. Vakarinė
  Budiniškių g., Dociškių g., Gileikių g., Grigalaukio g., Justiniškių g. poriniai numeriai nuo 126 iki galo; Pašilaičių g. 126A, Pumpėnų g., Pušaloto g., Sviliškių g., Vakarinė g. 95, 97, poriniai numeriai nuo 2 iki 86; Virbeliškių g.
 3. Pavilnionių
  Bieliūnų g., Eitminų g., Girulių g., Leičių g., Pavilnionių g., Perkūnkiemio g., Ukmergės g. poriniai numeriai nuo 298 iki 338.
 4. J. Baltrušaičio
  J. Baltrušaičio g. neporiniai numeriai nuo 3 iki galo; Laisvės pr. neporiniai numeriai nuo 77 iki 125
 5. Gabijos
  Gabijos g. neporiniai numeriai nuo 3 iki 15, nuo 17 iki 19, nuo 23 iki 91
 6. Žemynos
  Žemynos g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 11, nuo 15 iki 39, nuo 43 iki 51, poriniai numeriai nuo 6 iki 12
 7. Medeinos
  Medeinos g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 3, nuo 7 iki 25, nuo 29 iki 45
 8. Pašilaičių
  Gabijos g. poriniai numeriai nuo 2 iki galo; Pašilaičių g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 5, nuo 9 iki 11, nuo 15 iki 21, poriniai numeriai nuo 2 iki 20; Žemynos g. poriniai numeriai nuo 2 iki 4, nuo 14 iki galo

Informacija apie bendruomenės

PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE VEIKIANČIOS BENDRUOMENĖS

 

SENIŪNIJOS VEIKLA:
 1. Konsultavimas bei informacijos teikimas apie seniūnijos, savivaldybės bei valstybės institucijų veiklą.
 2. Kultūrinė veikla, konkursų bei seniūnijos švenčių organizavimas.
 3. Skundų, prašymų, pasiūlymų nagrinėjimas.
 4. Pagalba rinkimų komisijoms organizuojant rinkimus bei referendumu.
 5. Konsultacijos dėl medžių redukavimo, želdinimo bei kitais teritorijos tvarkymo ir priežiūros klausimais.
 6. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas.
 7. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 8. Charakteristikų dėl ginklo įsigijimo išdavimas.
 9. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka notarinių veiksmų atlikimas.
Pilaitės seniūnija ❯❯❯
Rūta Karčiauskienė
Specialistė

Teritorijos priežiūros kontrolėAudrius Urbonavičius
Vyriausiasis specialistas

Gyvenamosios vietos deklaravimas


 Pilaitės seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/Pilaitės seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Seniūnijos darbuotojų darbo laikas
pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15
Prieš valstybines šventines dienas valanda trumpiau.

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook'e


Pilaitės seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Pilaitės seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Pilaitės seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Pilaitės seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Pilaitės seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Pilaitės seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Pilaitės seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

PILAITĖS SENIŪNIJOS GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad:

1. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas.

2. Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos.

3. Miškų teritoriją kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrio vedėjas Vytautas Račkauskas +370 5 211 2427 [email protected] 


Gyventojai gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais Pilaitės seniūnijoje priimami 4 kab.:

pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.,
penktadieniais 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Prieš šventes viena valanda trumpiau. Informacija teikiama tel. (8 5) 211 2967

Rekomenduojame prieš atvykstant paskambinti specialistui tel. (8 5) 211 2967 ir susiderinti susitikimo laiką. 

DEKLARUOKITE GYVENAMĄJĄ VIETĄ ELEKTRONINIU BŪDU

Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas – www.epaslaugos.lt.

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – www.epaslaugos.lt.

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE www.vilnius.lt/deklaruok ir www.gyvreg.lt.


Dėl valstybės garantuotos pirminės teisinės pagalbos galite kreiptis tel. 211 2744 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Teisinės pagalbos skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS
TERITORIJŲ TVARKYMO POSKYRIS
Vyresnioji specialistė Lina Dailidonienė [email protected]
Tel. (8 5) 211 2134 232 kab., Konstitucijos per. 3, Vilnius

PILAITĖS TERITORIJĄ TVARKANTI ORGANIZACIJA UAB „Šilėja“
Tel. 8 665 99122 el.p. [email protected]


PILAITĖS SENIŪNIJOS

Teritorijos tvarkymo priežiūros specialistė Rūta Karčiauskienė
Tel. (8 5) 211 2964, el. p. [email protected] 3 kab.

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIUS
5 kab., tel. (8 5) 270 7894; 8 670 17120
Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais – 7.30–16.30 val.
penktadieniais – 7.30–11.30 val.
pietų pertrauka – 11.30–12.15 val.

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO
SOCIALINIO DARBO SKYRIAUS ORGANIZATORĖ
5 kab., tel.: (8 5) 230 7580, 8 675 79377
Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais - 7.30–16.30 val.
penktadieniais – 7.30–11.30 val.
pietų pertrauka – 11.30–12.15 val.

AB „NAUJOJI PILAITĖ“
Vydūno g. 17,
http://www.npilaite.lt
Tel. (8 5) 230 7949, faks. (8 5) 230 7822
El. p. [email protected]

Dispečerinė tarnyba
I. Kanto al. 13, tel. (8 5) 230 7414, faks. (8 5) 230 7822, el. p. [email protected]
Darbo laikas:
pirmadieniais–penktadieniais 8.00–17.00
pietų pertrauka 12.00–13.00

UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ administruojamų namų sąrašas
Bitėnų g. 7
Įsruties g. 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24
I. Kanto al. 3, 4, 6, 9, 11, 13,
Karaliaučiaus g. 5, 5A, 5B, 7, 7A, 9, 13, 13A, 13B, 15, 16A, 16C
M. Jankaus g. 12, 14
Pajautos g. 1, 3, 5, 11, 13
Papilėnų g. 2, 7, 8, 13, 14, 15
Smalinės g. 17, 19, 21, 25
Tolminkiemio g. 11, 15, 17, 19, 23
Vydūno g. 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21.

Daugiabučių namų savininkų bendrijos
DNSB Priegliaus g. 10
DNSB M. Mažvydo g. 5
DNSB Nidos g. 9 ir M. Mažvydo g. 7
DNSB Tolminkiemio g. 31
DNSB M. Mažvydo g. 3 ir Priegliaus g. 9
DNSB 1-oji Bitėnų g. 9 (kotedžas)
DNSB 2-oji Bitėnų g. 11 (kotedžas)
DNSB 7-oji Bitėnų g. 12
DNSB 8-oji Vydūno g. 6 (1-30 butai)
DNSB 28-oji Karaliaučiaus g. 8
DNSB 71-oji Tolminkiemio g. 3, I. Kanto al. 19 DNSB 96-oji Vydūno g. 12, 14
DNSB 294-oji Tolminkiemio g. 5
DNSB 543-oji Vydūno g. 16
DNSB 516-oji I. Kanto al. 15, 15A
DNSB 987-oji Vydūno g. 27
DNSB 170-oji I. Kanto al. 18; Tolminkiemio g. 9; Karaliaučiaus g. 6; I. Kanto al. 26
DNSB 422-oji I. Kanto al. 8, 10; Papilėnų g. 9, 11 DNSB 219-oji Smalinės g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
Įsruties g. 2, 4; Papilėnų g. 1, 3, 5; I. Kanto al. 5, 7 DNSB 326-oji I. Kanto al. 16
DNSB 344-oji I. Kanto al. 21
DNSB 474-oji Įsruties g. 14, 16
DNSB 618-oji I. Kanto al. 20
DNSB 927-oji Vydūno g. 18
DNSB 948-oji Bitėnų g. 5 (kotedžas)
DNSB I. Kanto al. 23
DNSB I. Kanto al. 25, 27
DNSB Gilužio g. 10, Karaliaučiaus g. 2
DNSB 819 oji Pretorijaus g. 1
DNSB 718-oji Pretorijaus g. 3
DNSB 711-oji Pretorijaus g. 5
DNSB 727-oji Pretorijaus g. 7
DNSB 730-oji Bitėnų g. 8
DNSB 826-oji Bitėnų g. 10
GNSEB „Saleks“ Nadruvos g. 17
GNSB „Mažoji Salotė“ Bitėnų g. 6
DNSB 230-oji Smalinės km. individualių namų bendrija

PILAITĖS SENIŪNIJOS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
 • nustatyta tvarka išduoda leidimus prekiauti viešosiose vietose;
 • pagal savo kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • išduoda seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoda charakteristikas psichikos sveikatos centrui dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
 • išduoda charakteristikas II–ojo laipsnio valstybinei pensijai gauti;
 • Teikia pagalbą rinkimų komisijoms organizuojant rinkimus, referendumus;
 • organizuoja viešuosius darbus;
 • neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams seniūnui priskirtus notarinius veiksmus;
 • teikia informaciją ir konsultuoja savivaldybės veiklos klausimais.
Rasų seniūnija ❯❯❯
Lina Rimkevičienė
Seniūnė

Organizuoja seniūnijos veikląKrystyna Juknevičienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Gyvenamosios vietos deklaravimasVirginija Dadonienė
Specialistė

Teritorijos priežiūros kontrolė


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/

 Rasų seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Rasų seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


RASŲ SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS
pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Rasų seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Seniūnijos teritorijos priežiūra 

Informuojame, kad:

1. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas.

2. Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos.

3. Žalioji Vilniaus banga. Pasiūlymus dėl pageidautinų medžių, krūmų ir vijoklių sodinimo bei informaciją apie susirūpinimą keliančius medžius ar kitus augalus galite teikti el. p. [email protected].

4. Informacija apie leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Vilniaus mieste: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Leidimu-isdavimas-saugotinu-medziu-ir-krumu-kirtimui-bei-genejimui.

5. Už bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą Rasų seniūnijoje atsakingi:

 - UAB „Ekonovus“, Vandžiogalos g. 92, Kaunas, tel. 8 700 77046, el. p. [email protected]

 - UAB „VSA Vilnius“, Lentvario g. 15, Vilnius, tel. 8 700 70001, el. p. [email protected]

6. Dėl atliekų tvarkymo ir vežėjų paslaugų teikimo kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, Smolensko g. 5, Vilnius, tel. 8 650 04949, 19118, el. p. [email protected], http://www.sivasa.lt.

7. Už Rasų seniūnijos teritorijos priežiūros kontrolę atsakinga seniūnijos specialistė Virginija Dadonienė, tel. 264 8935 el. p. [email protected].


RASŲ SENIŪNAITIJOS IR SENIŪNAIČIAI

Peteliškių seniūnaitija – seniūnaitis Arturas Augustinas, mob. 8 674 76877, el. p. [email protected]

Markučių seniūnaitija – seniūnaitė Božena Lisovska, mob. 8 611 14032, el. p. [email protected]

Rasų seniūnaitija – seniūnaitis Vaidotas Jokubaitis, mob. 8 682 55285, el. p. [email protected]

Ribiškių seniūnaitija – seniūnaitė Vaiva Čaplikienė, mob. 8 655 20079, el. p. [email protected].


VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO padaliniai, teikiantys paslaugas Rasų seniūnijos gyventojams:

Socialinio darbo skyrius seniūnijose  – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Živilė Puikienė,  mob. 8 675 79382, el. p. [email protected].

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose (pagalbos į namus organizavimas)  – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Irena Strakovska-Malevskaja, mob. 8 670 16973, el. p. [email protected].

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose (globos asmens namuose organizavimas) – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Ginta Ivanauskienė, mob. 8 670 14512, el. p. [email protected].

Pagalbos šeimai skyrius seniūnijose (Žemaitijos g. 9, Vilnius) – socialinė darbuotoja Aistė Druskytė, mob. 8 683 81474, el. p. [email protected], socialinė darbuotoja Andželinka Kumpiniauskienė, mob. 8 602 17861, el. p. [email protected] ir asmeninė asistentė Valė Gasparavičienė, mob. 8 603 95253, el. p. [email protected].

Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė (Odminių g. 3-208 kab., Vilnius) – Rita Trečiakauskienė, mob. 8 677 65275, el. p. [email protected].

Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis mob. 8 700 35545, https://sis.vilnius.lt.

Nemokama pirminė teisinė pagalba 

Dėl pirminės teisinės pagalbos prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės grupės teisininkus Daivą Stalnionytę ir Gražvydą Baubą, tel. (8 5) 211 2744, (8 5) 211 2010, el. p. [email protected], [email protected]. 


Dėl mokyklų ar vaikų darželių priėmimo tvarkos galite kreiptis tel.  211 2425/ 2335 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyrių ar į Ikimokyklinio ugdymo skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.


DEKLARUOKITE GYVENAMĄJĄ VIETĄ ELEKTRONINIU BŪDU
Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas – http://www.epaslaugos.lt.
Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – http://www.epaslaugos.lt.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.
Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE
http://www.vilnius.lt/deklaruok ir
http://www.gyvreg.lt.

RASŲ SENIŪNIJOS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
 • nustatyta tvarka išduoda leidimus prekiauti viešosiose vietose;
 • pagal savo kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • išduoda seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoda charakteristikas psichikos sveikatos centrui dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
 • organizuoja viešuosius darbus;
 • neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams seniūnui priskirtus notarinius veiksmus;
 • kontroliuoja Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros, Atliekų tvarkymo, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymąsi;
 • renka ir teikia atsakingoms tarnyboms informaciją apie žaidimo aikštelių, suolų, kiemų įrenginių, konteinerių aikštelių būklę, susidariusius sąvartynus, avarinius medžius;
 • kontroliuoja atliekų tvarkymo paslaugų teikimo kokybę;
 • kartu su mokyklomis, įmonėmis, bendruomenėmis organizuoja ir koordinuoja teritorijų tvarkymo talkas.

Senamiesčio seniūnija ❯❯❯

Vilnius – magiškas miestas, virpinantis mūsų širdis.

Irena Paukštytė
Seniūnė
Nėra darbe


Tadas Baliukynas
Vyriausiasis specialistas

Teritorijų priežiūraDaiva Sušinskienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Gyvenamosios vietos deklaravimas


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/


Senamiesčio seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Senamiesčio seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Apie Senamiesčio seniūniją

Senamiesčio seniūnija

Senamiesčio seniūnija, kurios buveinė yra Odminių g. 3, Vilniuje, yra viena iš 21 Vilniaus miesto ir viena iš 4 Centro seniūnijų.

Gyventojų skaičius – apie 24 tūkst. Seniūnijos plotas – 4,5 kv. km.

Seniūnija suskirstyta į 6 seniūnaitijas – Pylimo, Paupio, Pilies, Universiteto, Šv. Stepono ir Vingrių, kuriose aktyviai veikia 7 gyventojų įsteigtos bendruomenės – Senamiesčio, Užupio, Paplaujos, Rasų kolonijos, Universiteto seniūnaitijos, Savičiaus gatvės ir Gėlių parko.

Pagrindiniai Senamiesčio seniūnijos uždaviniai – įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas ir plėtoti vietos savivaldą.

Seniūnijos prioritetinės veiklos:

• Gyvenamosios aplinkos gerinimas

• Viešųjų erdvių tvarkymas ir atnaujinimas

• Tinkamų sąlygų bendruomenės veiklai sudarymas


Seniūnijos darbo laikas

Seniūnijos darbo laikas Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val. Penktadieniais 7.30–15.15 val. Pietų pertrauka 11.30–12.15 val. Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Sekite Senamiesčio seniūniją socialiniame tinkle „Facebook“.

Savivaldybės informacija teikiama telefonais: 1664 (trumpasis), (8 5) 211 2000.


Senamiesčio seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Senamiesčio seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Senamiesčio seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Senamiesčio seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą prašome kreiptis į Senamiesčio seniūniją adresu Odminių g. 3, Vilnius, 211 kab., tel. pasiteirauti (8 5) 211 2979.

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą, išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima ir internetu, „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje www.epaslaugos.lt.

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos pakeitimą privalo deklaruoti per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Konsultacijos dėl gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos deklaravimo elektroniniu būdu teikiamos šias būdais:

 • „Pagalba gyvai“ portale www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
 • telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU:

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE vilnius.lt/deklaravimas/vilnius.lt/deklaruokwww.gyvreg.lt


Seniūnijos teritorijos priežiūra

Dėl atliekų tvarkymo ir vežėjų paslaugų teikimo kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“,  Smolensko g. 5, Vilnius, tel. 8 650 04949,  19118, el. p. [email protected]http://www.sivasa.lt

Už komunalinių atliekų tvarkymo ir konteinerių priežiūros kontrolę atsakingas Energetikos skyriaus Atliekų tvarkymo poskyris.

Už medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą, sodinimą atsakingas Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui.

Žalioji Vilniaus banga. Pasiūlymus dėl pageidautinų medžių, krūmų ir vijoklių sodinimo bei informaciją apie susirūpinimą keliančius medžius ar kitus augalus galite teikti el. p. [email protected]

Senamiesčio seniūnijoje bendro naudojimo teritorijas tvarko UAB „Ekonovus“, Vandžiogalos g. 92, Kaunas, tel. tel. 8 700 77046, [email protected]https://www.ekonovus.lt, atsakingo vadybininko tel. 8 690 00464. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas.
Pastaba. Pasnigus teritorijų tvarkytojai pirmiausia valo viešojo transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus.

Už Senamiesčio seniūnijos teritorijos priežiūros kontrolę atsakingas seniūnijos vyriausiasis specialistas Tadas Baliukynas, el. p. [email protected], tel. (8 5) 211 2976, 8 698 32073.


Daugiabučius namus administruoja

Informaciją apie daugiabučius namus, pastatų valdytojus, apie bendrijos steigimą, kaip savarankiškai prižiūrėti namą pagal jungtinės veiklos sutartį, administratoriaus keitimą ir kt. galite rasti čia

Bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę vykdo Būsto administravimo skyrius.


Teritorijų planavimo bei projektavimo klausimais prašome kreiptis į Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyrių.

Dėl numerių patalpoms (butams) suteikimo ar keitimo turite kreiptis į Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės administravimo ir GIS poskyrį.

Daugiau informacijos apie paslaugos suteikimą »


Prekybos vietos su leidimais / be leidimų

Prekybos vietų žemėlapis »

Informaciją dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Senamiesčio seniūnijoje suteiks Licencijavimo ir leidimų skyriaus Verslo poskyris.

Prekybos be leidimų vietos Senamiesčio seniūnijoje:
1. Šv. Juozapo a. (Lazdynų Pelėdos skveras), 15 prekybos vietų, prekiaujama tik sendaikčiais.
2. T. Kosciuškos g. 34, 36, 5 prekybos vietos, prekiaujama tik miško gėrybėmis.
3. Vilniaus g. (prie Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ paviljono, Gedimino pr. 9A), 5 prekybos vietos, prekiaujama tik gėlėmis.
4. Užupio skveras (Polocko g. 2A), 5 prekybos vietos, prekiaujama tik gėlėmis ir miško gėrybėmis.

Prekybos be leidimų vietose  prekiauti gali asmenys:
1. gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių:
1.1. turintys pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;
1.2. registruoti darbo biržoje (šie asmenys privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Vilniaus darbo biržos išduotą pažymą);
1.3. turintys moksleivio arba studento pažymėjimą;
2. prekiaujantys sendaikčiais.

Asmenys, prekiaujantys savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis, privalo turėti žemės nuosavybę patvirtinantį dokumentą arba ūkininko ūkio ar sodininkų bendrijos nario pažymėjimą.

Daugiau informacijos apie leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimą »


Nemokama pirminė teisinė pagalba

Dėl pirminės teisinės pagalbos prašome kreiptis į Teisės grupės teisininkus Daivą Stalnionytę ir Gražvydą Baubą, tel. (8 5) 211 2744, (8 5) 211 2010, el. p. [email protected], [email protected].

Daugiau informacijos apie paslaugos suteikimą »


Socialinės paramos centro darbuotojų kontaktai

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO padaliniai, teikiantys paslaugas Senamiesčio seniūnijos gyventojams:

Socialinio darbo skyrius seniūnijose (Odminių g. 3, Vilnius, 209 kab.) – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Aušra Ravaitienė, tel. (8 5) 212 5704, 8 670 17168, socialinė darbuotoja Samanta Buinickienė, tel. 8 683 81786, socialinė darbuotoja Živilė Leščinskienė, tel. 8 670 17418.

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose (pagalbos į namus organizavimas) (Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, 108 kab.) – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Irena Strakovska-Malevskaja, tel. 8 670 16973.

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose (dienos socialinės globos asmens namuose organizavimas) (Kauno g. 3, Vilnius, 106 kab.) – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Ginta Ivanauskienė, tel. (8 5) 260 8935, 8 670 14512.

Pagalbos šeimai skyrius seniūnijose (Odminių g. 3, Vilnius, 207 kab.) – socialinė darbuotoja Inga Galias, tel. 8 676 54031 ir socialinė darbuotoja Greta Vitaitė, tel. 8 602 18022.

Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė (Odminių g. 3, Vilnius, 208 kab.) – Jolanta Banevičienė, tel. 8 670 17253.

Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis tel. 8 700 35545, https://sis.vilnius.lt.


Vaiko teisių apsauga

Vaiko teisių apsaugos klausimais kreiptis – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius, T. Ševčenkos g. 16G, Vilnius, tel. 8 613 51122, el. p. [email protected].


Senamiesčio seniūnaičiai

SENAMIESČIO SENIŪNAIČIAI

 1. Pylimo, Asta Marija Baškauskas, 8 611 90975, [email protected]
 2. Paupio, Paulius Zaviša, 8 601 06996, [email protected]
 3. Pilies, Sakalas Gorodeckis, 8 698 78271, [email protected]
 4. Universiteto, Sigita Dimgailė, 8 611 88331, [email protected]
 5. Šv. Stepono, Donata Pauliukonienė, 8 675 20714, [email protected]
 6. Vingrių, Vita Kontvainė, 8 685 72109, [email protected]

SENAMIESČIO SENIŪNAITIJOS

Interaktyviajame žemėlapyje seniūnaitijų ribas galima rasti pagal gyvenamosios vietos adresą ir namo numerį.

SENAMIESČIO SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 1. Gėlių parko bendruomenė, Monika Matulionė (pirmininkė) [email protected]
 2. Pilies seniūnaitis, Sakalas Gorodeckis (pavaduotojas), [email protected]
 3. Universiteto seniūnaitė Sigita Dimgailė (sekretorė), [email protected]
 4. Asociacija „LT Campus“, Ramunė Baškauskaitė, [email protected]
 5. Paplaujos bendruomenė, Jolanta Digrienė, [email protected]
 6. Paupio seniūnaitis Paulius Zaviša, [email protected]
 7. Pylimo seniūnaitė Asta Marija Baškauskas, [email protected]
 8. Senamiesčio bendruomenės asociacija, Eglė Vindašiūtė-Narbutė, [email protected]
 9. Šv. Stepono seniūnaitė Donata Pauliukonienė, [email protected]
 10. Užupio bendruomenė Rėda Brandišauskienė, [email protected]
 11. Vingrių seniūnaitė Vita Kontvainė, [email protected]

PRIORITETINĖS IR VYKDYTINOS VEIKLOS 2020 m. gegužės 28 d. sudaryta Senamiesčio seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga patvirtino šias prioritetines ir vykdytinas veiklas, tenkinančias socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

 • veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą,
 • veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti,
 • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms,
 • veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra,
 • veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą.

Bendruomenės

 1. Paupio seniūnaitija
 2. Pilies seniūnaitija
 3. Pylimo seniūnaitija
 4. Šv. Stepono seniūnaitija
 5. Universiteto seniūnaitija
 6. Vingrių seniūnaitija

Viešoji tvarka

Pranešti apie Viešosios tvarkos pažeidimus galite tel. (8 5) 219 7948 arba el. p. [email protected].

Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 6 iki 23 val., penktadieniais nuo 6 iki 24 val., šeštadieniais nuo 0 iki 2 val. ir nuo 8 iki 24 val., sekmadieniais nuo 0 iki 2 val. ir nuo 8 iki 22 val.

Senamiesčio seniūnijos gyventojus aptarnauja Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiasis policijos komisariatas (Pylimo g. 52, Vilnius). Gyventojų priėmimas tel. 8 700 56071.
Aktualiais klausimais saugios aplinkos formavimo srityje gyventojus konsultuoja Senamiesčio bendruomenės pareigūnai ir vyriausieji tyrėjai Vaidas Maziliauskas, tel. 8 700 56299, el. p. [email protected], ir Rūta Jonavičienė, el. p. [email protected], FB kontaktai ir informacija.

Seniūnija vykdo šias funkcijas:

1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

2. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo,

3. išduoda charakteristikas leidimui laikyti, gauti ginklą;

4. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės padaliniais ir Savivaldybės įstaigomis, esančiomis seniūnijos teritorijoje;

5. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms;

6. organizuoja seniūnijos teritorijos gyventojų, bendruomenės atstovų seniūnaičių sueigas, susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais ir specialistais;

7. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

8. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

9. dalyvauja ir teikia pagalbą bendruomenėms ir kitoms organizacijoms rengiant bei vykdant bendruomenių stiprinimo projektus;

10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

11. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

12. dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

13. pagal seniūnijos kompetenciją nagrinėja gyventojų pranešimus, prašymus, skundus;

14. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant Savivaldybės laisvo ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, jo apžiūrą prieš nuomojant ar parduodant viešo aukciono būdu;

15. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

16. atlieka seniūnams priskirtus notarinius veiksmus;

17. konsultuoja asmenis seniūnijos veiklos klausimais;

18. teikia asmenims įstatymų nustatytą informaciją priskirtos veiklos klausimais;

19. vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Šeškinės seniūnija ❯❯❯
Mantas Mikšta
L. e. seniūno pareigas

Naujamiesčio seniūnas, l. e. Šeškinės seniūno pareigasMilda Juškevičienė
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimasZita Lukšienė
Specialistė

Teritorijos tvarkymo priežiūra ir kontrolė


 Šeškinės seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Šeškinės seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 


SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Darbo laikas: 

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val. 
Penktadieniais 7.30–15.15 val. 
Pietūs 11.30–12.15 val.


JONINĖS Šeškinėje!

Penktadienį, birželio 23 d., tradiciškai prie Šeškiuko ežerėlio nuo 19 val. laukiame visų Joninių šventėje.


Čiupkit vaikus, draugus, kaimynus ir ateikit smagiai praleisti trumpiausios metų nakties! Jūsų lauks gyvo garso koncertas, vainikų pynimas, laužas, pramogos vaikams ir diskoteka.


Šeškinės seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Šeškinės seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Šeškinės seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Šeškinės seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Šeškinės seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Šeškinės seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Šeškinės seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Šeškinės seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Informacija apie GVD teikiama tel. 85 265 8942.

Gyvenamą vietą ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui galite deklaruoti elektroniniu būdu http://www.epaslaugos.lt. Daugiau informacijos apie gyvenamosios vietos deklaravimą rasite: http://www.vilnius.lt/deklaravimas.


Informuojame, kad Šeškinės seniūnijos teritorijos priežiūrą vykdo dvi įmonės. Primename aplinkos tvarkytojų kontaktus:

Šeškinės poliklinikos pusėje valo VSA, vadybininkas Kęstas Sereičikas, tel. 8 691 07990, el. p. [email protected]

Turgelio pusėje - Ekonovus, vadybininkas Ruslanas Veličko, tel. 8 606 99087, el. p. [email protected]

Socialinės paramos centro

Šeškinės filialas priima adresu Šeškinės g. 28
Socialinio darbo skyrius (1 kab.)
gyventojus priima:
pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.
Trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.
Pietų pertrauka 11.30-12.15 val.
Tel.: (8 5) 241 7813 / 8 670 17531

Socialinio darbo skyrius
(socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, 1 kab.)
Tel.: 241 7813 / 8 670 17 352

Pagalbos į namus skyrius
(3 kab.) gyventojus priima:
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 12.15 iki 16.30 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Tel.: (8 5) 241 9824 / 8 670 07109


Patvirtintos/mokamos prekybos (paslaugų teikimo) vietos su leidimais yra:

Eil.
Nr.
Prekybos vieta, aikštelėPrekybos
 vietų
 skaičius
Pastabos 
1.Šeškinės g. 281Prekiaujama tik prieš Kalėdas ir Naujuosius metus eglutėmis ir jų šakomis 
2.Šeškinės g. 28A1Prekiaujama tik prieš Kalėdas ir Naujuosius metus eglutėmis ir jų šakomis 
3.Šeškinės g. 301Prekiaujama tik prieš Kalėdas ir Naujuosius metus eglutėmis ir jų šakomis 
4.Šeškinės g. 22A1Prekiaujama tik prieš Kalėdas ir Naujuosius metus eglutėmis ir jų šakomis 
5.Gelvonų g. 401Prekiaujama tik prieš Kalėdas ir Naujuosius metus eglutėmis ir jų šakomis 
6.Ozo g. 27
 (šalia statomo Nacionalinio stadiono)
2Prekiaujama tik prieš Kalėdas ir Naujuosius metus eglutėmis ir jų šakomis 
7.Ąžuolyno g. 830Prekiaujama tik gėlėmis 
8.Gelvonų g. 353Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis 

10.Šeškinės g. 301Prekiauja spaudos leidiniais, knygomis 
11.Ozo g. 251Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis 
12.Ukmergės g. 2232Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis 
13.Buivydiškių g. 91Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis

ŠEŠKINĖJE IŠRINKTI SENIŪNAIČIAI

 1. Senosios Šeškinės –Linas Šablinskas
 2. Buivydiškių – Lina Rudaitienė
 3. Čiobiškio 1-oji – Stasė Dagienė
 4. Čiobiškio 2-oji – Marija Salamakinienė
 5. Musninkų – Olegas Beriozovas
 6. Paberžės – Irena Papečkienė
 7. Gelvonų 1-oji – Vladislava Liutkevičienė

5 daugiausia balsų surinkę prioritetai pagal aprašą: 24.1., 24.2., 24.3., 24.4., 24.5.

24.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

24.2. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

24.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);

24.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

24.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);


Nemokamą pirminę teisinę pagalbą teikia Savivaldybės administracijos Teisės departamento Teisinės pagalbos skyriaus darbuotojai, Konstitucijos pr. 3, 234, 234.1 kabinetuose, darbo dienomis. Gyventojai gali registruotis tel. 211 2744. Kreiptis gali fiziniai asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Vilniaus mieste.

Pirminė teisinė pagalba – tai:
• teisinė informacija;
• teisinės konsultacijos;
• teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybės institucijoms rengimas;
• patarimai dėl ginčo sprendimo be teismo;
• veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Savivaldybės darbuotojai, teikiantys pirminę teisinę pagalbą, nerengia procesinių dokumentų teismui, neatstovauja bylose teisme ir ikiteisminio ginčo sprendimo institucijose, nes tai yra antrinė teisinė pagalba. Savivaldybėje suteikiama informacija apie antrinę teisinę pagalbą, jos teikimo sąlygas, padedama užpildyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti.

Daugiau informacijos galima rasti: http://www.teisinepagalba.lt, https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Pirmine-teisine-pagalba


Vilniaus m. 6-tojo Policijos komisariato bendruomenės pareigūnai Šeškinės seniūnijos gyventojus konsultuoja kiekvieno mėnesio pirmos savaitės trečiadieniais 9.00–11.00 val. Laisvės pr. 80, 222 kab. tel. 85 217 6531, 85 219 8956, 85 219 8947. Vaida Bratcher [email protected]


Šeškinės seniūnijos teritorija - 4,6 kv. km;

Gyventojų skaičius - apie 36,6 tūkst.

ŠEŠKINĖJE ESANTYS PASTATAI BEI STATINIAI
Anykščių visa gatvė – 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
Buivydiškių visa gatvė – 2 2A 5 6 8 9 10 11 12 12A 12B 13 14 15 16 19 22 26
Buivydiškių g. – 2A, 12A- garažai, 12B-boilerinė, 19- policijos nuovada
Čiobiškio visa gatvė – 1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 9A 10 11 12 13 15 16 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 45
Čiobiškio 8A-9A-boilerinė, 1,16- mokyklos, 17- darželis
Deltuvos visa gatvė – 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 25 26 27 29 30 32 34
Dūkštų visa gatvė – 1 2 2A 3 4 5 6 6A 6B 7 7A 8 9 10 11 12 14 16 16A 18 18A 20 22 24 26 28 30 34
Dūkštų g. – 2A-buvęs liftų tarnybos, 6A, 16A –transformatorinės, 6B, 7A- boilerinės, 14- darželis
Gelvonų visa gatvė – 1 1A 2 3 4 5 6 7 7A 8 9 9A 10 11 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 22A 23 24 25 25A 26 27 27A 28 28A 29 30 31 32 33 34 36 37 37A 38 39 40 41 42 42A 43 44 45 46 47 47A 48 48A 49 49A 50 50A 51 52 52A 53 53A 54 55 56 57 58 59 60 60A 61 62 62A 68 70
Gelvonų g. 1A, 17A, 49A, 50A, 52A-garažai, 7A, 42A 47A-boilerinės, 9A, 22A, 25A 28A, 37A, 48A, 53A, 60A, 62A-transformatorinės, 37- parduotuvė, 55- mokykla, 1, 24- darželiai
Laisvės prospektas nuo - 47 49 49A 51 53 53A 55 55A 57 59 61 63 65 65A 67 69 71 71A 71B 73 73A imtinai
49A-boilerinė, 53A transformatorinė. 55-organizacijos
Musninkų visa gatvė – 1 2 4 4A 5 5A 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 20A 22 24
4A, 5A-boilerinės, 20A-garažas, 10-darželis
Ozo gatvė nuo 20 22 22A 24 25 26 28 28A 30 30A 30B 32 37 39 41
22A-garažas, 28A-boilerinė, 30A, 30B transformatorinė
Paberžės visa gatvė – 2 2A 3 5 5A 6 6B 7 8 10 12 14 16 18 20 22 22A 24 26 28 28A 30 32
Paberžės 5A, 6B-boilerinės, 22A, 28A- transformatorinės
Paribio gatvė nuo 1 3 5 7 9 9A 11 13 15 17
Siesikų visa gatvė – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
13-parduotuvė, 14-sandėliai 15, 17, 19-veterinarija,
Sudervės kelias 1-garažas
Šeškinės visa gatvė – 1 2 3 3A 4 5 6 7 9 11 13 15 17 19 20 21 22 22A 24 25 26 28 28A 29 30 32 31 33 35 43 45 45A 45C 47 49 49A 51 51A 53 55A 59 59A 61A 63 65 65A 67 69 71 71A 73 75 79
Šeškinės 61A-siurblinė,3A, 45A, 55A-garažai ir 45A aikštelė, 49A- transformatorinė, 28A- radijo mazgas, 59A- kavinė, 15, 25- mokyklos, 24-poliklinika, 20 –LNK, 22, 22A, 32- parduotuvės, 26, 28, 30-visuomeninis prekybinis centras
Šeškinės Sodų, Šeškinės Sodų 1-oji, Šeškinės Sodų 2-oji, Šeškinės Sodų 3-oji
Ukmergės gatvė nuo 123A 125 132 134 135 136 137 138 139 141 142 143 144 146 149 152 156 156A 158 163 165 173 184 184A 186 192 192A 194 196 196A 198 200 202 202A 204 206 208 210 212 212A 214 216 220 221 224 226 228 228A 230 232 234 236 234A
Ukmergės 123A-aikštelė, 184A, 202A, 212A, 234A-garažai, 192A, -boilerinė, 196A-transformatorinė, 204- darželis, 149, 184- parduotuvės, 221- UAB ,,Šilėja", 156A-autoservisas
Upytės visa gatvė – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 30A
Želvos visa gatvė – 2 4 6 8 11 13 14 15 17 18 19 20 22 24 28 30 32 36 38 40 42

ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS TEIKIAMOS PASLAUGOS:
- tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis;
- parengti ir išduoti seniūnijos gyventojams pažymas apie deklaruojamą gyvenamąją vietą;
- išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose;
- įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti notarinius veiksmus;
- išduoti charakteristikas dėl ginklo įsigijimo (laikymo) bei II laipsnio valstybinės pensijos suteikimo. 

 ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS FUNKCIJOS, NEĮTRAUKTOS Į PAREIGYBIŲ APRAŠYMĄ:
- teikti siūlymus Savivaldybės administracijai dėl šaligatvių, atskirų aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto, viešųjų paslaugų gyventojams teikimo;
- sudaryti sąlygas gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant Vilniaus miesto tarybos sprendimų projektus aktualiais gyventojams klausimais;
- šaukti gyventojų sueigas;
- organizuoti gyventojų susitikimus su LR Seimo nariais, Savivaldybės tarybos nariais, Savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais ir pareigūnais;
- rengti gyventojų apklausas, apibendrintas pastabas ir siūlymus teikti Savivaldybės administracijos direktoriui;
- padėti organizuoti Europos Parlamento, LR Prezidento, LR Seimo, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;
- konsultuoti ir informuoti gyventojus, juridinius asmenis apie Savivaldybės bei valstybės institucijų priimtus sprendimus, jų vykdymo tvarką;
- priimti ir pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų, įmonių, įstaigų prašymus, skundus, siūlymus.

Šnipiškių seniūnija ❯❯❯

DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 


 Šnipiškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Šnipiškių seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Seniūnijos darbo laikas
Informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą
Seniūnijos teritorijos priežiūra
Daugiabučius namus administruoja
Architekto paslaugos
Prekybos vietos su leidimais / be leidimų
Nemokama pirminė teisinė pagalba
Socialinės paramos centro darbuotojų kontaktai
Vaiko teisių apsauga
Seniūnaičiai
Bendruomenės
Viešoji tvarka


Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val. 
Penktadieniais 7.30–15.15 val. 
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val. 
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook'e

Savivaldybės informacija teikiama telefonais: 1664 (trumpasis), 211 2000.


Šnipiškių seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Šnipiškių seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Šnipiškių seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Šnipiškių seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Šnipiškių seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Šnipiškių seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Šnipiškių seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Šnipiškių seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą

Gyvenamosios vietos deklaravimas Šnipiškių seniūnijos gyventojams atliekamas ir išduodamos pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, 1 aukštas, tel.: 211 2035 / 2506.

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą, išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima ir internetu, „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje www.epaslaugos.lt.

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos pakeitimą privalo deklaruoti per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Konsultacijos dėl gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos deklaravimo elektroniniu būdu teikiamos šias būdais:

 • „Pagalba gyvai“ portale www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
 • telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU:

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE vilnius.lt/deklaravimas/vilnius.lt/deklaruokwww.gyvreg.lt


Seniūnijos teritorijos priežiūra

Už komunalinių atliekų tvarkymą, konteinerių priežiūrą atsakingas Energetikos skyriaus Atliekų tvarkymo poskyris

Už medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą, sodinimą Šnipiškių seniūnijoje atsakinga Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrio aplinkos apsaugos inžinierė Vaiva Gudienė, tel. (8 5) 211 2266, el. p. [email protected].

PASTABA. Pasnigus teritorijų tvarkytojai pirmiausia valo viešojo transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus.

Žemės sklypų, kuriuos tvarko sklypų savininkai, priežiūrą kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistai.

Šnipiškių seniūnijoje teritoriją tvarko: UAB „Stebulė“  Eišiškių pl. 127, Vilnius, tel. 8 5 277 6946, www.stebulė.lt ir UAB "Econovus"  Liepkalnio g. 172, Vilnius, tel. 8 37 3777 66, www.ekonovus.lt

Šnipiškių seniūnijos teritorijos priežiūrą kontroliuoja seniūnijos specialistė Evelina Šlyžiūtė, tel. 8 688 15785, el. p. [email protected].


Daugiabučius namus administruoja

Informaciją apie daugiabučius namus, pastatų valdytojus, apie bendrijos steigimą, kaip savarankiškai prižiūrėti namą pagal jungtinės veiklos sutartį, administratoriaus keitimą ir kt. galite rasti: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/daugiabuciu-valdymas/ Gyventojams, kurių namus administruoja UAB „Mano būstas“ (Ozo g. 12A, Vilnius).

Avarinės tarnybos iškvietimas bet kuriuo paros metu tel. 8 700 55966. El. p. [email protected]


Dėl numerių patalpoms (butams) suteikimo ar keitimo turite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės duomenų skyrių. Telefonai pasiteirauti (8 5) 211 2474, (8 5) 219 7941, (8 5) 211 2831.

Daugiau informacijos apie paslaugos suteikimą »

Prekybos vietos su leidimais / be leidimų

Prekybos su leidimais vietos Šnipiškių seniūnijoje: (prekybos vietos patvirtintos Šnipiškių seniūno įsakymais)
Eil. nr. Prekybos vietos adresas Vietų skaičius Pastabos
1. Kalvarijų g. 1 1 Prekyba ledais Kalvarijų g. 1 1 Prekyba vaisiais, daržovėmis ir uogomis sezono metu
2. Kalvarijų g. 2 1 Prekyba ledais Kalvarijų g. 2 1 Prekyba vaisiais, daržovėmis ir uogomis sezono metu
3. Kalvarijų g. 3 2 Prekiaujama tik gėlėmis prieš šventes ir švenčių dienomis
4. Kalvarijų g.  61 2 Prekyba ledais
5. Kalvarijų g. 92 2 Prekiaujama tik gėlėmis prieš šventes ir švenčių dienomis Kalvarijų g. 92 2 Prekyba vaisiais, daržovėmis ir uogomis sezono metu
6. Kalvarijų g. 98 3 Prekiaujama tik gėlėmis prieš šventes ir švenčių dienomis Kalvarijų g. 98 2 Prekyba vaisiais, daržovėmis ir uogomis sezono metu
7. Kalvarijų g. 156 2 Prekiaujama tik gėlėmis prieš šventes ir švenčių dienomis 
8. Kalvarijų g. 172 2 Prekiaujama tik gėlėmis prieš šventes ir švenčių dienomis
9. Kalvarijų g. 178 B. 2 Prekiaujama tik gėlėmis prieš šventes ir švenčių dienomis Kalvarijų g. 178 B. 1 Prekyba vaisiais, daržovėmis ir uogomis sezono metu
10. Rinktinės –Manto gatvių sankirta 2 Prekiaujama tik gėlėmis prieš šventes ir švenčių dienomis Rinktinės –Manto gatvių sankirta 2 Prekiaujama prieš Kalėdas ir Naujuosius metus eglutėmis ir jų šakomis
11. Lvovo g. 13A 2 Prekiaujama tik gėlėmis prieš šventes ir švenčių dienomis
12. Šnipiškių g. 1 1 Prekiaujama dailiųjų amatų gaminiais (žvakėmis)
13. Konstitucijos pr. 3A 1 Prekyba vaisiais, daržovėmis ir uogomis sezono metu
14. Konstitucijos pr. 12 1 Prekyba vaisiais, daržovėmis ir uogomis sezono metu
15. Konstitucijos pr. 12A 2 Prekiaujama tik gėlėmis prieš šventes ir švenčių dienomis
16. Konstitucijos pr. 14 3 Prekiaujama tik gėlėmis prieš šventes ir švenčių dienomis Konstitucijos pr. 14 1 Prekyba ledais
17. Upės g. 9 1 Prekyba ledais

Prekybos iš automobilių ar jų priekabų vietos su leidimais Šnipiškių seniūnijoje (prekybos vietos patvirtintos Administracijos direktoriaus įsakymu)
Eil. nr. Prekybos vietų adresas Vietų skaičius Pastabos
1. Upės g. (prie sakurų) 2

Prekybos be leidimų vietos Šnipiškių seniūnijoje:
Eil. Nr. Prekybos vietų adresas Vietų skaičius Pastabos
1. Širvintų g. 82 10 Prekiaujama tik sendaikčiais

Prekybos be leidimų vietose prekiauti gali asmenys:

 1. 1. gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių:
  1.1. turintys pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;
  1.2. registruoti darbo biržoje (šie asmenys privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Vilniaus darbo biržos išduotą pažymą);
  1.3. turintys moksleivio arba studento pažymėjimą;
 2. prekiaujantys sendaikčiais.

Asmenys, prekiaujantys savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis, privalo turėti žemės nuosavybę patvirtinantį dokumentą arba ūkininko ūkio ar sodininkų bendrijos nario pažymėjimą;

Daugiau informacijos apie leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimą »


Nemokama pirminė teisinė pagalba

Dėl pirminės teisinės pagalbos prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Teisinės pagalbos skyrių adresu: Vilnius, Konstitucijos pr. 3, 234.1 arba 240 kab., tel. (8 5) 211 2744.

Daugiau informacijos apie paslaugos suteikimą »

Socialinės paramos centro darbuotojų kontaktai

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO padaliniai, teikiantys paslaugas Šnipiškių seniūnijos gyventojams:

Socialinio darbo skyrius seniūnijose (A. Juozapavičiaus g.10A, Vilnius, 3 kab.) – vyresnioji. soc. darbo organizatorė Toma Suzdaleva, tel. (8 5) 275 4972, mob. 8 670 17438, Socialinė darbuotoja Alina Vasilevska, mob. 8 645 38249.

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose (pagalbos į namus organizavimas) (A. Juozapavičiaus g.10A, Vilnius 2 kab.) – vyresnioji soc. darbo organizatorė Liuda Gerasimovič, tel. (8 5) 272 2089, mob. 8 670 17470, vyresn. soc. darbo organizatorė Loreta Valdajevienė tel. (8 5) 260 7736, mob. 8 678 83938.

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose (dienos socialinės globos asmens namuose organizavimas) (A. Juozapavičiaus g.10A, Vilnius, 2 kab.) – vyresnioji soc. darbo organizatorė Audronė Navickaitė, tel. (8 5) 260 7736, mob. 8 670 17374.

Pagalbos šeimai skyrius seniūnijose (A. Juozapavičiaus g.10A, Vilnius, 6 kab.) – soc. darbuotojos Vitalija Lesmanavičiūtė, tel. (8 5) 275 7023 mob. 8 603 94158, Karolina Capuk, tel. (8 5) 275 7023 mob. 8 670 17235, Zita Voisiatienė, mob. 8 647 13112 ir Jolanta Kalinauskienė 8 647 10566- (4 kab.).

Dėl paramos maistu, dėl išvados asmens pripažinimui neveiksniu/ribotai veiksniu ir globos nustatymo bei kitais bendraisiais klausimais – tel. +370 683 83635; +370 683 83610, el. p. [email protected]

Socialinių išmokų skyrius Kauno g. 3/26, tel. 8 700 35545.

Daugiau informacijos: http://www.spcentras.lt


Vaiko teisių apsauga

Vaiko teisių apsaugos klausimais kreiptis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius T. Ševčenkos g. 16G, Vilnius, tel. 8 613 51122, el p. vilniaus.miestas@vaikoteisės.lt


Šnipiškių seniūnaičiai

Eil. Nr. Seniūnaitija Seniūnaičio vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
1. Giedraičių Miroslavas Bielinis sueigos pirmininkas 8 699 31000 [email protected] 
2. Kernavės Monika Juzonytė 8 602 26667 [email protected]
3. Šnipiškių Rafaelis Icikzonas 8 673 56500 [email protected]
4. Rinktinės Petras Žilevičius 8 612 86766 [email protected]
5. Piromonto Ieva Marija Bagdanavičienė 8 654 70109 [email protected]
6. Tauragnų Zigmas Ovsiukas 8 682 84052 [email protected]
7. Maišiagalos Alfonsas Ambrazas 8 685 25592 [email protected]

ŠNIPIŠKIŲ SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 1. Asociacijos „Šnipiškiečių namai“ bendruomenės pirmininkas Algirdas Gražys, el. p. [email protected]
 2. Kernavės seniūnaitė, ISS sekretorė Monika Juzonytė, el. p. [email protected]
 3. Šnipiškių bendruomenės centro atstovė Zita Juškienė, el. p. [email protected]
 4. Rinktinės seniūnaitis Petras Žilevičius, el. [email protected]
 5. Giedraičių seniūnaitis Miroslavas Bielinis, el. p. [email protected]
 6. Šnipiškių seniūnaitis Rafaelis Icikzonas, el. p. [email protected]
 7. Piromonto seniūnaitė Ieva Marija Bagdanavičienė, el. p. [email protected]
 8. Tauragnų seniūnaitis Zigmas Ovsiukas, el. p. [email protected]
 9. Maišiagalos seniūnaitis, ISS pirmininkas Alfonsas Ambrazas, el. p. [email protected]
 10. Asociacijos „Šiaudinė“ atstovė Nijolė Miškinienė, el. p. [email protected]

PRIORITETINĖS IR VYKDYTINOS VEIKLOS

2019 m. gegužės 27 d. sudaryta išplėstinė Šnipiškių seniūnaičių sueiga patvirtino šias prioritetines ir vykdytinas veiklas, tenkinančias socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

 • socialinė veikla,
 • vaikų ir jaunų žmonių (14-29 metų) laisvalaikio užimtumas,
 • kultūrinė ir švietėjiška veikla,
 • sporto ir sveikatinimo veikla,
 • bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla,
 • bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Bendruomenės

 1. Asociacija, Šnipiškių bendruomenės centras
  Valdybos pirmininkė Zita Juškienė El. p. [email protected]
  Tel. +370 611 53191 
  A. Juozapavičiaus g.10A, Vilnius.
  Juridinio asmens kodas 303029914
 2. Asociacija, Šnipiškiečių namai
  Pirmininkas Benediktas Algirdas Gražys
  El. p. [email protected]
  Tel. +370 5 272 4529
  A. Juozapavičiaus g.10A, Vilnius.
  Juridinio asmens kodas 300614987
 3. Asociacija, Šiaudinė
  Direktorius Miroslavas Bielinis
  El. p. [email protected]
  Tel. +370 699 31000
  Giedraičių g.31-2, Vilnius.
   Juridinio asmens kodas 304402273

Viešoji tvarka

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Viešosios tvarkos skyriaus, el. p. [email protected]

Budėtojų tel. (8 5) 219 7948. 

Darbo laikas
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 6.00–23.00 val.
Penktadieniais 6.00–24.00 val.
Šeštadieniais 24.00–6.00 val. ir 8.00–24.00 val.
Sekmadieniais 24.00–6.00 val. ir 8.00–22.00 val. 

Seniūnijos gyventojus aptarnauja Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 1-asis policijos komisariatas (P. Vileišio g. 20C, Vilnius).
Tel: (8 5) 271 7744 arba 112, arba www.epolicija.lt 

1-ojo veiklos skyriaus viršininkė Lina Baranovienė, tel. (8 5) 271 7602, lina.baranovienė@policija.lt

Vyriausiasis tyrėjas Darius Viškelis, tel. (8 5) 271 7703, [email protected]

Vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Irina Gaidelienė, tel. (8 5) 271 8120, [email protected]


Šnipiškių seniūnijos pagrindinės funkcijos

 • Darbas su Šnipiškių bendruomene: Šnipiškių bendruomenės tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimas.
 • Šnipiškių seniūnijos veiklos programos įgyvendinimas.
 • Neatlygintinų notarinių veiksmų atlikimas.
 • Leidimų prekiauti nuo laikinojo įrenginio išdavimas.
 • Charakteristikų dėl ginklo laikymo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo išdavimas.
 • Nemokamų viešųjų darbų organizavimas.
 • Įvairių kultūros ir kitų renginių organizavimas.

Verkių seniūnija ❯❯❯
Rasius Virbalas
Seniūnas

Organizuoja seniūnijos veikląLaima Kašėtaitė-Vladimirec
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimasVilnius gyvas, žalias ir šiuolaikiškas, todėl čia smagu gyventi ir dirbti.

Vilmantas Maluiška
Specialistas

Atsakingas už teritorijos priežiūros kontrolęArūnas Panavas
Specialistas

Seniūnijos teritorijos priežiūraRena Snitkienė
Vyriausioji specialistė

Viešųjų pirkimų vykdymas, leidimų prekiauti, charakteristikų rengimas, NT apžiūrų užtikrinimas


 Verkių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Verkių seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Paslaugas galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 

Raštus galite teikti el. paštu [email protected], per elektroninio pristatymo sistemą (https://epristatymas.post.lt/) arba seniūnijos adresu Kalvarijų g. 156, Vilnius.

VERKIŲ SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
pietų pertrauka 11.30–12.15 val. Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook'e .  


Verkių seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Verkių seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Verkių seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Verkių seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Verkių seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Verkių seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Verkių seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Verkių seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą, išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima ir internetu, „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje www.epaslaugos.lt.
Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.
Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos pakeitimą privalo deklaruoti per 7 darbo dienas iki išvykimo.
Konsultacijos dėl gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos deklaravimo elektroniniu būdu teikiamos šias būdais:

 • „Pagalba gyvai“ portale www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
 • telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

VERKIŲ SENIŪNIJOS GYVENTOJŲ DĖMESIUI!
Informuojame, kad:
1. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas.
2. Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos.
3. Už bendro naudojimo teritorijų priežiūrą Verkių seniūnijoje atsakingi Rangovai:
-  UAB ,,Stebulė‘‘ atstovai:  Leonidas tel. 8 685 52 117, Jūratė tel. 8 685 42 649.
UAB "VSA Vilnius" atstovas Kęstas tel. 8 691 07 990. 

4. Dėl gatvių dangų priežiūros esant eismo saugumui pavojingiems reiškiniams siūlytina kreiptis į UAB ,,Grinda" Bendrąjį pagalbos centrą  el. paštu [email protected] ar tel. 1355.
5. Dėl seniūnijos teritorijoje iškilusių komunalinių atliekų ar rūšiuojamų atliekų tvarkymo kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ http://www.sivasa.lt, Tel.: 1895 / +370 650 04949, el. paštu  [email protected].


VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ  PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIO DARBO SKYRIUS

Vyresnioji socialinio darbo organizatorė Regina Šeibutienė, tel.  8 683 82 479, el. p. [email protected]

Socialinė darbuotoja Miglė Dobrolovičienė  tel.  8 645 39 769, el. p.  miglė[email protected]

Konsultuoja ir priima Verkių seniūnijos gyventojus socialinių paslaugų, socialinės paramos (išskyrus socialinių išmokų) klausimais. Gyventojų priėmimo darbo laikas (Kalvarijų g. 156, 6 kab.):
I 7.30–11.30 ir 12.15–16.30 val.
II 7.30–11.30 ir 12.15–16.30 val.
III 7.30–11.30 val.
IV 7.30–11.30 ir 12.15–16.30 val.
V 7.30–11.30 val.

VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS
Socialinės darbuotojos:

Žydrė Ragelytė, tel. 8 603 95 305, el. p. [email protected] 
Ligita Sruogienė, tel. 8 670 17 322, el. p. [email protected] (Kalvarijų g. 156, 7 kab.)

Solveiga Švedienė, tel. 8 603 95 250 (Žirmūnų g. 143, 115 kab.)
Audronė Januškevičiūtė, tel. 8 600 14 037 

Teikia socialinės priežiūros paslaugas šeimoms, informuoja ir konsultuoja socialinės paramos teikimo ir problemų sprendimo klausimais.

VILNIAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS
Atvejo vadybininkė Rėda Bukelienė, tel. 8 670 17 255, el. p. [email protected] (Žirmūnų g. 143, 105 kab.)Dėl valstybės garantuotos pirminės teisinės pagalbos galite kreiptis tel. 211 2744 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės grupę, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

Dėl mokyklų ar vaikų darželių priėmimo tvarkos galite kreiptis tel.: 211 2425/ 2335 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyrių ar  į Ikimokyklinio ugdymo skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.INFORMACIJA APIE VERKIŲ SENIŪNIJĄ

Verkių seniūnija yra šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje. Jos plotas – 5594 ha, gyvena per 56,2  tūkst. gyventojų. Seniūnijai priklauso 17 gyvenamųjų rajonų (Baltupiai, Jeruzalė, Santariškės, Visoriai, Verkiai, Naujieji Verkiai, Balsiai, Ožiniai, Kryžiokai, Naujaneriai, Pagubė, Mažieji Gulbinai, Didieji Gulbinai, Krakiškės, Bireliai, Staviškės, Bajorų kalvos.), 77 sodininkų bendrijos.

Verkių seniūnijos socialinio tinklo paskyra - https://www.facebook.com/Verkiu.seniunij  

Praeityje šią teritoriją garsino Verkių dvarvietė ir Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia bei maldininkų ypač lankomas Kalvarijų kryžiaus kelio kompleksas. Kasmet į Kalvarijas iš įvairių kraštų susirenka keliasdešimt tūkstančių žmonių.

Taip pat Seniūnija garsėja nuostabia gamta, mokslo bei gydymo įstaigomis. Čia gausu miškų, ežerų, per Seniūnijos teritoriją teka Neris.

Viena labiausiai vilniečių ir sostinės svečių mėgstamų poilsio vietų - Žalieji ežerai. Šalia paplūdimio įrengtos krepšinio, paplūdimio tinklinio, lauko treniruoklių bei vaikų žaidimo aikštelės, aplink ežerus yra sveikatingumo trasa. Nuo Verkių rūmų iki Gulbinų g. yra nutiestas 4 km dviračių takas.

Iš lankytinų vietų minėtini: Verkių kraštovaizdžio draustinis, Cedrono aukštupio dendrologinis draustinis, Verkių regioninis parkas, Jomanto parkas. Verkių regioninio parko teritorijoje esančiame Verkių dvaro parke išlikęs dvaras. Jeruzalės mikrorajone (Jeruzalės g. 25) yra įsikūręs Muitinės muziejus, įsteigtas 1994 metais. 2008 metų pradžioje muziejus atnaujintas ir praturtintas naujais eksponatais, kuriuos papildo ekspozicijose kompiuterinėmis garso bei vaizdo priemonėmis pateikta išsamesnė informacija, susijusi su muitinės veikla, jos pokyčiais.

2008 m. balandžio 15 d. atidarytas Verkių seniūnijos bendruomenės centras, Baltupio g. 37. Norintys dalyvauti bendruomenės centro veikloje gali kreiptis  tel.: 8 637 12 355, 211 2911.

2022 m. gruodžio 29 d. Verkių seniūnijai skirtos patalpos Žaliųjų Ežerų g. 85 bendruomenių veiklai organizuoti.  Sekite Bendruomenių namų veiklą  socialiniame tinkle Facebook'eBendruomenių namų suplanuotas veiklas, renginius sekite  elektroniniame  veiklų kalendoriuje .


VERKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIAI 2020-2024 m.

 • Balsių seniūnaitė Ana Jenkinienė
 • Baltupių seniūnaitė Nijolė Kutkienė
 • Bajorų Sodų seniūnaitė Živilė Leščinskienė
 • Bitininkų seniūnaitis Gintautas Mileris
 • Gerviškių seniūnaitis Robertas Vaitkus
 • Gulbinėlių seniūnaitė Irena Mečkovskaja
 • Jeruzalės seniūnaitis Eduardas Blinovas
 • Jamonto seniūnaitė Regina Šeibutienė
 • Kalvarijų seniūnaitis Sigitas Pocius
 • Maumedžių seniūnaitė Nadežda Tetiušina
 • Santariškių seniūnaitis Donatas Giknius
 • Verkių seniūnaitis Petras Algimantas Pumputis
 • Visorių seniūnaitis Saulius Staponkus
 • Žaliųjų Ežerų seniūnaitė Ramutė Giriūnienė

VERKIŲ SENIŪNIJOS 2023 M. IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NARIAI
1. Bajorų Sodų seniūnaitė, Živilė Leščinskienė
2. Balsių seniūnaitė Ana Jenkinienė (sueigos pirmininkė)
3. Baltupių seniūnaitė Nijolė Kutkienė
4. Bitininkų seniūnaitis Gintautas Mileris
5. Gerviškių seniūnaitis Robertas Vaitkus
6. Gulbinėlių seniūnaitė Irena Mečkovskaja
7. Jamonto seniūnaitė Regina Šeibutienė (sueigos sekretorė)
8. Jeruzalės seniūnaitis Eduardas Blinovas
9. Kalvarijų seniūnaitis Sigitas Pocius
10. Maumedžių seniūnaitė Nadežda Tetiušina
11. Santariškių seniūnaitis Donatas Giknius
12. Verkių seniūnaitis Petras Algimantas Pumputis
13. Visorių seniūnaitis  Saulius Staponkus
14. Žaliųjų Ežerų seniūnaitė  Ramutė Giriūnienė
15.  Asociacijos „Balsių bendruomenė“ atstovė Neringa Kleniauskienė
16. Asociacijos „Birelių bendruomenė“ atstovė Roma Čepulevičiūtė 
17. Asociacijos „Jeruzalės bendruomenės centras“ atstovas Valentin Gavrilov
18. Asociacijos „Naujųjų Verkių bendruomenė“ atstovė Rasa Kavaliauskaitė (sueigos pirmininkės pavaduotoja)
19. Asociacijos „Visorių bendruomenės asociacija“ atstovas Vaidas Šimanskas
20. Asociacijos „Visorių gyventojų asociacija" atstovas Romas Apulskis
21. Asociacija ,,Pagubės bendruomenė" atstovas Marius ButavičiusPREKYBOS VIETOS SU LEIDIMAIS / BE LEIDIMŲ

Prekybos vietos iš(nuo) laikinojo įrenginio su leidimais Verkių seniūnijoje (prekybos vietos patvirtintos Verkių seniūno įsakymu)
Eil. Nr. Prekybos vieta Prekybos vietos koordinatės Vietų skaičius Pastabos
1. Ateities g. 10 (aikštelė) 581784, 6067589 (LKS) 1 Prekyba eglutėmis
2. Bajorų kel. 7 (šaligatvis šalia Bajorų kel. 7) 581255, 6069454 (LKS) 1 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis
3. Bajorų kel. priešais 7A pastatą (prie fontano) 581353, 6069524 (LKS) 1 Prekyba gėlėmis, uogomis, vaisiais, daržovėmis
4. Balsių g. 24 (Balsių turgelis) 587154, 6072172 (LKS) 8 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, sodinukais, gėlėmis, prieš Kalėdas ir Naujuosius metus – eglutėmis ir jų šakomis
5. Didlaukio g. 1 (nuo visuomeninio transporto stotelės paviljono link laiptų) 582375, 6066452 (LKS) 6 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis, prieš Kalėdas ir Naujuosius metus – eglutėmis ir jų šakomis
6. Didlaukio g. 27 (prie informacinio stendo) 581902, 6066617 (LKS) 1 Prekiaujama  gėlėmis švenčių metu
7. Didlaukio g. 41 (prie automobilių stovėjimo aikštelės) 581840, 6066609 (LKS) 3 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis.
8. Jeruzalės g. 4  582126, 6067767 (LKS)  1 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis. 
9. Jeruzalės g. 14 (šalia visuomeninio transporto stotelės paviljono) 582208, 6068148 (LKS) 2 Prekiaujama gėlėmis, uogomis, vaisiais, daržovėmis. 
10. Jeruzalės g. 17 (aikštelė  šalia pastato Jeruzalės g. 17) 582265, 6068193 (LKS) 4 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis.
11. Mokslininkų g. 12 (šalia visuomeninio transporto stotelės paviljono) 571358, 6069349 (LKS) 1 Prekyba gėlėmis. 
12. Molėtų plentas 35 (už Molėtų pl. 35 sklypo ribos) 581836, 6071133 (LKS) 1 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis. 
13. Santariškių g. 1 (šaligatvis šalia automobilių stovėjimo aikštelės) 582412, 6069199 (LKS) 3 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis (2 vietos), gėlėmis (1 vieta)           
14. Žaliųjų Ežerų g. 24 (aikštelė šalia pastato Žaliųjų Ežerų 24) 583383, 6069195 (LKS) 1 Prekyba eglutėmis
15. Žaliųjų Ežerų g. 85 (aikštelė priešais Žaliųjų Ežerų g. 85) 585392, 6071266 (LKS) 8 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, sodinukais, gėlėmis, prieš Kalėdas ir Naujuosius metus – eglutėmis ir jų šakomis
16. Žaliųjų Ežerų g. 148A (aikštelė šalia Žaliųjų ežerų poilsiavietės) 585875, 6072716 (LKS) 4 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis
17. Žaliųjų Ežerų g. 148 (šalia Žaliųjų ežerų poilsiavietės) 585816, 6072875 (LKS) 1 Prekiaujama ledais ir vaisvandeniais
18. Žaliųjų Ežerų ir Balsių g. sankirta 586697, 6073030 (LKS) 6 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis, sodinukais

Prekybos iš automobilių ar jų priekabų vietos su leidimais Verkių seniūnijoje (prekybos vietos patvirtintos Administracijos direktoriaus įsakymu)
Eil. nr. Prekybos vietos adresas Prekybos vietos koordinatės Vietų skaičius Pastabos
1. Ateities g. (aikštelėje šalia namų Nr. 7, 11) 581599, 6067532 (LKS) 4 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis, prieš Kalėdas ir Naujuosius metus – eglutėmis ir jų šakomis
2. Jeruzalės g. (aikštelėje šalia namo Nr. 17) 582265, 6068193 (LKS) 5 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis.
3. Žaliųjų Ežerų g. (aikštelėje priešais namą Nr. 85) 585392, 6071266 (LKS) 5 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis, prieš Kalėdas ir Naujuosius metus – eglutėmis ir jų šakomis
4. Aikštelėje šalia Žaliųjų ežerų poilsiavietės 585885, 6072695 (LKS) 3 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis
5. Šalia Geležinio Vilko ir J. Kazlausko gatvių sankirtos (už važiuojamosios gatvės dalies ribų) 581824, 6065977 (LKS) 2 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis, prieš Kalėdas ir Naujuosius metus – eglutėmis ir jų šakomis
6. Balsių, Ragučio ir Bubilo gatvių sankirtoje 587227, 6072182 (LKS) 15 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis, prieš Kalėdas ir Naujuosius metus – eglutėmis ir jų šakomis
7. Šalia Balsių ir Žaliųjų Ežerų gatvių sankirtos (už važiuojamosios gatvės dalies ribų) 586689, 6073006 (LKS) 2 Prekiaujama maisto produktais, uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis, prieš Kalėdas ir Naujuosius metus – eglutėmis ir jų šakomis

Prekybos be leidimų vietos Verkių seniūnijoje (prekybos vietos patvirtintos Administracijos direktoriaus įsakymu)
Eil. nr. Prekybos vietos adresas Prekybos vietos koordinatės Vietų skaičius Pastabos
1. Jeruzalės g. 21 582299, 6068230 (LKS) 5 Prekiaujama miško gėrybėmis, savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis
2. Didlaukio g. 27 581862, 6066619 (LKS) 5 Prekiaujama miško gėrybėmis, savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis
3. Balsių, Ragučio ir Bubilo gatvių sankirta 587227, 6072182 (LKS) 20 Prekiaujama ir sendaikčiais
4. Balsių mitologinis parkas 587141, 6072576 (LKS) 10 Prekiaujama tik sendaikčiais

Prekybos be leidimų vietose  prekiauti gali asmenys:

 1. gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių:
  -  turintys pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;
  -  registruoti darbo biržoje (šie asmenys privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Vilniaus darbo biržos išduotą pažymą);
  -   turintys moksleivio arba studento pažymėjimą.
 2. prekiaujantys sendaikčiais.

Asmenys, prekiaujantys savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis, privalo turėti žemės nuosavybę patvirtinantį dokumentą arba ūkininko ūkio ar sodininkų bendrijos nario pažymėjimą.

Daugiau informacijos apie leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimą »

VERKIŲ SENIŪNIJOS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

 • nustatyta tvarka išduoda leidimus prekiauti viešosiose vietose;
 • pagal savo kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • išduoda seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoda charakteristikas  dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
 • organizuoja moksleivių ir jaunimo laisvalaikį;
 • organizuoja viešuosius darbus, užimtumo didininimo programos darbus;
 • neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams seniūnui priskirtus notarinius veiksmus;
 • kontroliuoja Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros, Atliekų tvarkymo, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymąsi;
 • renka ir teikia atsakingoms tarnyboms informaciją apie žaidimo aikštelių, suolų, kiemų įrenginių, konteinerių aikštelių būklę, susidariusius sąvartynus, avarinius medžius;
 • kontroliuoja atliekų tvarkymo paslaugų teikimo kokybę;
 • kartu su mokyklomis, įmonėmis, bendruomenėmis organizuoja ir koordinuoja teritorijų tvarkymo talkas, akcijas.
Vilkpėdės seniūnija ❯❯❯
Raimundas Rimašius
Seniūnas

Organizuoja seniūnijos veiklą.Rimantas Indrašius
Vyriausiasis specialistas
Nėra darbe

Gyvenamosios vietos deklaravimas.Agnė Juknevičienė
Specialistė

Teritorijos tvarkymo priežiūra ir kontrolė


Vilkpėdės seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 


Vilkpėdės seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Seniūnijos darbo laikas
pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
Dieną prieš šventes dirbame viena valanda trumpiau.
Pietūs 11.30–12.15 val.

Gyvenamosios vietos deklaracijos priimamos ir pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą gyventojams išduodamos 3 kab.

Seniūnas Raimundas Rimašius gyventojus priima 1 kab.

Vyriausiasis specialistas Rimantas Indrašius gyventojus priima 3 kab.

Specialistė Svetlana Agnė Juknevičienė gyventojus priima 2 kab.


Vilkpėdės seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Vilkpėdės seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Vilkpėdės seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilkpėdės seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Vilkpėdės seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilkpėdės seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Vilkpėdės seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilkpėdės seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Socialinio darbo skyrius (Savanorių pr. 49, Vilniuje, 6 kab.)

Vyresn. soc. darbo organizatorė Snieguolė Surgautienė, tel.  (8 5) 233 4061; 8 645 40439, el. paštas: [email protected], socialinė darbuotoja Jolita Jankevičienė, tel. 8 683 82034, el. paštas: [email protected] 

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt


VILKPĖDĖS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGA:

 1. Seniūnaičių sueigos pirmininkė – Riovonių seniūnaitė Marija Budrytė.
 2. Seniūnaičių sueigos sekretorė – Gluosnių seniūnaitė Rūta Januškevičienė.
 3. Geležinio Vilko seniūnaitis Vytautas Kairevičius.
 4. Skroblų seniūnaitis Petras Čyžius.
 5. Žemųjų Panerių seniūnaitis Rolandas Mackevičius.
 6. Gluosnių seniūnaitė Rūta Januškevičienė.
 7. Vingio seniūnaitė Antonina Roitberg.

VILKPĖDĖS SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA:

 1. Seniūnaičių sueigos pirmininkė – Riovonių seniūnaitė Marija Budrytė.
 2. Seniūnaičių sueigos sekretorė – Gluosnių seniūnaitė Rūta Januškevičienė.
 3. Geležinio Vilko seniūnaitis Vytautas Kairevičius.
 4. Skroblų seniūnaitis Petras Čyžius.
 5. Žemųjų Panerių seniūnaitis Rolandas Mackevičius.
 6. Gluosnių seniūnaitė Rūta Januškevičienė.
 7. Vingio seniūnaitė Antonina Roitberg.
 8. Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas Edmundas Paulionis.
 9. „Vilkpėdės bendruomenės centras asociacijos atstovas Sigitas Bilevičius.
 10. Gerosios Vilties bendruomenės pirmininkas Kęstutis Mitkus.

DNSB susikūrusios šiuose gyvenamuosiuose namuose:
Savanorių pr. 58, 153, 222
Gerosios Vilties g. 5A, 20, 22, 24, 26, 28A, 30
S. Konarskio g. 28, 30, 32, 32A, 32E
Ūmėdžių g. 4, 8, 10, 70, 76, 74, 78, 80, 82, 90, 92, 94, 98
Geležinio Vilko g. 9, 27
Skroblų g. 3, 5, 6, 7, 11
Vandentiekio g. 30
Žemaitės g. 13


Vilkpėdės seniūnijos gyventojus taip pat aptarnauja šios įstaigos:

Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 2-asis PK
Algirdo g. 20, Vilnius, www.epolicija.lt
Bendruomenės pareigūnė vyriausioji tyrėja Diana Ponidzelskienė, tel. (8 5) 271 6743.
Iškilus klausimų, nutikus nelaimei galite skambinti:
Pagalbos telefonu 112
Visą parą komisariate budinčiam pareigūnui (8 5) 271 6706
Pasitikėjimo telefonu (8 5) 271 6050

Vilniaus miesto VPK VP MT
Naugarduko g. 100
Tel. (8 5) 271 6444

Vilniaus 9-tasis pašto skyrius
Vytenio g. 9, LT-03113 Vilnius
Tel. (8 5) 233 9822

UAB „VSA Vilnius“ (Tvarko Vilkpėdės teritoriją)
Lentvario g. 15, LT-02300 Vilnius
Tel. 8 (5) 246 1470, [email protected]


Papildoma informacija apie Vilkpėdės seniūniją

Istorija

Vilkpėdė dar XIV a. priklausė didiesiems Lietuvos kunigaikščiams. 1390 m. ji atiteko Vilniaus kapitulai. Čia 1529 m. buvo pastatyta ar perstatyta plytinė, kurios plytas naudojo Vilniaus bažnyčioms ir gyvenamiesiems namams statyti.

Beje, iš keturių ilgiausių Vilniaus gatvių su Vilkpėde susijusios bent trys. Šio mikrorajono gyventojai mėgsta sakyti, kad Savanorių prospektas, prasidėjęs nuo J. Basanavičiaus g. Vilniuje, tęsiasi iki E. Ožeškienės gatvės Kaune. Juo 1939-aisiais į Vilnių atžygiavo Lietuvos kariuomenė. Vilkpėdėje prasideda ir ilgoji Geležinio Vilko gatvė. O Laisvės prospektu, kurio pradžia taip pat ties Vilkpėdės riba, galima pervažiuoti per penkis sostinės mikrorajonus.

Vis dėlto pavadinimą rajonas gavo nuo vienos iš mažiausių gatvelių, kurioje vos keletas gyvenamųjų namų.

Vilkpėdės gyventojai ypač didžiuojasi varpu Kazimieru, kurio istorija taip pat ypatinga. Panerių kapinaičių koplyčios varpą, kad jo neišgabentų į Vokietiją, tikintieji karo metais užkasė į žemę. Kone visą amžių vietą, kur paslėptas varpas, žinojo tik vienas senukas, tačiau jis paslaptį nusinešė į kapus. Ir tik prieš keletą metų 120 kg sveriantis varpas buvo rastas su metalo ieškikliais ir vėl įkeltas varpinėn. Jį suradę žmonės šone perskaitė išlietą datą ir varpo vardą – 1911, Kazimierz.

Legenda

„Vilkpėdės akmuo – Vilniaus pasakojimo dalis, baltų mitologijos ir XIII–XIV a. Lietuvos valstybės istorijos aidas. Istorinis Vilkpėdės kaimas, šiandien – Vilniaus miesto dalis– kūrėsi prie švento akmens su vilko pėda. Apie 1937 m. jis buvo suskaldytas ir panaudotas gatvės grindiniui. Liko vardas ir legenda: gerokai išalkęs velnias, pamatė besiganančią jauną ožkytę, įsigeidė ją praryti. Pasivertė jis vilku ir puolė ožką. Ši, pamačiusi vilką, kūrė kiek tik įmanydama. Ant kelio gulėjo didžiulis akmuo, kurio ožka niekaip negalėjo išsilenkti. Sumanus velnias užbūrė akmenį, pavertė jį tešla ir pamanė, kad ožka bėgdama įklimps į tešlą, o jis ją nutvers. Bet apsiriko gudruolis. Vikri ir lengvutė ožkytė vienu šuoliu strykt... ir peršoko per akmenį. Šoko per akmenį ir velnias, palikdamas savo pėdų žymes, ir nudūlino į pragarą, nes tuo metu pasigirdo skambus gaidžio „Ka-ka-rie-kū!“.

2015 m. birželio 5 d. ant Vilkpėdė kalvos atidengta mitologinė legendinė skulptūra su vilko pėdomis (autorius – skulptorius Kęstutis Musteikis, architektas – Henrikas Žukauskas).

Teritorija

Seniūnija išsidėsčiusi 10,3 km2 plote, jame labai daug statinių, kurie užima daugiau kaip 2/3 teritorijos. Likusi dalis - miškai ir parkai (Vingio ir Vilkpėdės parkai, miško masyvai Žemuosiuose Paneriuose, Neries pakrantė). Užstatytos teritorijos gyvenamoji zona sudaro apie 1/4 dalį ir 3/4 gamybiniai-administraciniai-komerciniai pastatai, sandėliai, mūriniai ir metaliniai garažai. Vilkpėdės teritorijoje yra apie 750 įmonių.

Ribos

Vilkpėdės seniūnijos ribos apibrėžtos Vilniaus miesto tarybos 1995-06-09 sprendimu Nr. 37. Vilkpėdė seniūnija išsidėsčiusi miesto pietvakarinėje dalyje. Ji tęsiasi nuo Jankiškių g. Neries upe iki Pakalnės g. pabaigos, Žemaitės g., Naugarduko g., Panerių g., nuo Panerių g. 62A tiesiąja iki geležinkelio, geležinkeliu (įskaitant Ūmėdžių g. ir Zuikių g.) tiesiąja per Savanorių pr. viaduką iki Neries upės.

Vilkpėdės seniūnijai priklausančios gatvės:

Elektrinės g., Eglių g., Eigulių g., Geležinio Vilko g. (nuo 2 iki 6B porinė gatvės pusė, nuo 3 iki 27 namo neporinė gatvės pusė),  Gerosios Vilties g., Giedrioji  g., Giraitės g., Jankiškių g., Klevų g. (nuo 8 iki 10 namo), Laisvės pr. (1, 2), Liepsnos g., Naugarduko g. (nuo 57 neporinė gatvės pusė), Naujoji Riovonių g., M. K. Čiurlionio g. (Vingio parkas su jame esančiais pastatais), Pakalniškių g., Panerių g. (nuo 57 neporinė gatvės pusė ir nuo 62 porinė gatvės pusė), Račių g., Riovonių g. (išskyrus 68, 70 70A ir 72), S. Konarskio g. (nuo 24 iki 34B porinė gatvės pusė), Sausupio g., Savanorių pr. (nuo 19 iki 221 neporinė gatvės pusė ir nuo 32 iki 262 porinė gatvės pusė), Skaistvario g., Skapiškio g., Skroblų g., Šaltupio g., Šlaito g., Titnago g. (nuo 8 iki 12 porinė gatvės pusė ir nuo 19 neporinė gatvės pusė), Tūkstantmečio g. (nuo Savanorių pr. transporto žiedo iki Panerių ir Vilkpėdės gatvių sankirtos (Pietinis aplinkkelis, toliau per Naujamiesčio ir Naujininkų seniūnijų teritoriją), Ūmėdžių g., V. Pietario g. (visa porinė gatvės pusė), Vaduvos g., Valkininkų g. (15, 17, 21, 25, 28, 32, 40, 42A, 48), Vandentiekio g., Vilkpėdės g., Zietelos g. (visa neporinė gatvės pusė), Žemaitės g. (visa neporinė gatvės pusė). 

Gyventojai

Vilkpėdėje gyvena 29,8 tūkst. gyventojų, teritorijoje yra 262 daugiabučiai gyvenamieji namai. Juose gyvena apie 26 tūkst. gyventojų, privačiame sektoriuje – apie 4 tūkst. gyventojų.

Švietimas

Vilkpėdėje yra 4 vaikų lopšeliai-darželiai („Viltenė", „Skroblinukas", „Aušrelė", „Bangelė"), 2 darželiai-mokyklos (Vaduvos ir Vilkpėdės), bendrojo lavinimo mokyklos – Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija ir gimnazija bei Vilniaus Valdorfo mokykla.

Sveikata

Seniūnijoje yra VšĮ Centro poliklinikos Naujamiesčio filialas (Gerosios Vilties g. 1A), VšĮ Vilkpėdės ligoninė (Vilkpėdės g. 3), Vilniaus Priklausomybės ligų centras (Gerosios Vilties g. 3) ir jo skyriai – Dienos centras (Savanorių pr. 74) bei Reabilitacijos centras (Vilkpėdės g. 3).

Bažnyčia

Vilkpėdėje veikia Švenčiausios Jėzaus Širdies Dievo Apvaizdos bažnyčia (Gerosios Vilties g. 17).

Bendruomenės

Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios dvi bendruomenės: Vilkpėdės bendruomenė „Vilkpėdės bendruomenės centras", pirmininkas Algimantas Arbočius ir Gerosios Vilties bendruomenė, pirmininkas Kęstutis Mitkus.

Laisvalaikis ir kultūra

Vilkpėdės seniūnijos teritorijoje yra didžiausias mieste Vingio parkas, kuriame vyksta įvairūs renginiai. Veikia Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centras (Skroblų g. 19), Vilniaus miesto centrinės bibliotekos filialas – Gerosios Vilties biblioteka (Savanorių pr. 59), Lietuvos aklųjų biblioteka (Skroblų g. 10), VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras (Skroblų g. 27).

Vingio parkas

Didžiausią Vilniaus miesto parką, kurio tribūnose telpa 30 tūkstančių choristų, žino visa Lietuva. Šis miškas Neries vingyje, užimantis 1,8 km², taip pat yra Vilkpėdės teritorijoje.

XVI a. jis priklausė Radviloms, vėliau atiteko jėzuitams, dar vėliau – įvairiems didikams. XIX a. pradžioje jį nupirko Vilniaus generalgubernatorius Beningsenas. 1812 m. Beningsenas parke nusprendė surengti didelę puotą. Svečiams gražiame Neries krante buvo skubiai pastatytas paviljonas, kuris valandą prieš puotą įgriuvo. Paviljoną statęs architektūros profesorius M. Šulcas iš gėdos nusiskandino Neryje. Pašalinus nuolaužas, puota vis dėlto įvyko. Pramogoms įpusėjus, buvo pranešta, kad prie Vilniaus artinasi Napoleono kariuomenė.

Dabar Vingio parkas – mėgstama vilniečių ir miesto svečių poilsio ir pramogų vieta. Čia vyksta įvairūs renginiai ir koncertai, o į Dainų šventę suvažiuoja lietuviai iš viso pasaulio.

Seniūnija vykdo šias funkcijas: 

1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus; 

2. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo; 

3. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose; 

4. išduoda charakteristikas leidimui laikyti, gauti ginklą; 

5. išduoda charakteristikas antrojo laipsnio valstybės pensijai skirti; 

6. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės padaliniais ir Savivaldybės įstaigomis, esančiomis seniūnijos teritorijoje; 

7. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms; 

8. organizuoja seniūnijos teritorijos gyventojų, bendruomenės atstovų seniūnaičių sueigas, susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais ir specialistais; 

9. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus; 

10. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius; 

11. dalyvauja ir teikia pagalbą bendruomenėms ir kitoms organizacijoms rengiant bei vykdant bendruomenių stiprinimo projektus; 

12. dalyvauja organizuojant užimtumo didinimo programą, viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą; 

13. dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus; 

14. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, informuoja apie atliekamus želdynų pertvarkymo darbus ir kitus numatomus pokyčius bei teikiamas viešąsias paslaugas seniūnijos teritorijoje; 

15. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant Savivaldybės laisvo ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, jo apžiūrą prieš nuomojant ar parduodant viešo aukciono būdu; 

16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Viršuliškių seniūnija ❯❯❯
Darijus Miškinis
Vyriausiasis specialistas

Laikinai vykdantis Viršuliškių seniūno funkcijas (išskyrus notarinius veiksmus) / GV deklaravimasAndrius Klimas
Specialistas
Nėra darbe

Viršuliškių seniūnijos teritorijos priežiūra ir kontrolė


 Viršuliškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Viršuliškių seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/Seniūnijos darbo laikas

SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
Dieną prieš šventes dirbame viena valanda trumpiau.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

Tel. (8 5) 205 3606 / 3607.

Savivaldybės informacija teikiama telefonais: 1664 (trumpasis), 211 2000.


Viršuliškių seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Viršuliškių seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Viršuliškių seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Viršuliškių seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Viršuliškių seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Viršuliškių seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Viršuliškių seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Viršuliškių seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Seniūnijos funkcijos, teikiamos viešosios paslaugos 

Viršuliškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS, TEIKIAMOS VIEŠOSIOS PASLAUGOS:

 1. Konsultavimas bei informacijos teikimas apie seniūnijos, savivaldybės bei valstybės institucijų veiklą.
 2. Skundų, prašymų, pasiūlymų nagrinėjimas.
 3. Seniūnijos gyventojų sueigų šaukimas, susitikimų su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais bei tarnautojais organizavimas.
 4. Kultūros ir sporto renginių, konkursų, seniūnijos švenčių organizavimas.
 5. Pagalba rinkimų komisijoms organizuojant rinkimus bei referendumus.
 6. Konsultacijos dėl medžių redukavimo, želdinimo bei kitais teritorijos tvarkymo ir priežiūros klausimais.
 7. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas.
 8. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 9. Nustatyta tvarka neatlygintinų notarinių veiksmų atlikimas.
 10. Charakteristikų dėl ginklo įsigijimo išdavimas.

Gyvenamosios vietos deklaravimas 

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ar pažymų apie buto savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis prašome kreiptis į Viršuliškių seniūniją adresu Viršuliškių g. 53, Vilnius, 2 kab., tel. pasiteirauti (8 5) 205 3606.

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą, išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima ir internetu, „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje www.epaslaugos.lt.

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos pakeitimą privalo deklaruoti per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Konsultacijos dėl gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos deklaravimo elektroniniu būdu teikiamos šias būdais:

 • „Pagalba gyvai“ portale www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
 • telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU:

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE vilnius.lt/deklaravimas/, vilnius.lt/deklaruok, www.gyvreg.lt.NOTARŲ BIURAI IR GATVIŲ SĄRAŠAS PAVELDĖJIMO KLAUSIMAIS

Vilniaus miesto 14-asis notarų biuras
Ž. Liauksmino g. 3, LT-01101 Vilnius
Rasa Birutienė
Tel. (8 5) 212 2351, el. p. [email protected]
1. Tujų g.
2. Viršuliškių g.
3. Viršuliškių skg.
4. Justiniškių g. (nuo Nr. 2 iki Nr. 14 ir nuo Nr. 27 iki Nr. 77)
5. Rygos g. (nuo Nr. 2 iki Nr. 10)
6. Jurgio Matulaičio a.
7. Laisvės pr. (45A, 53, 53A, 58, 60)
8. Č. Sugiharos g.
9. Ąžuolyno g.
10. Viršilų g.
11. Sidaronių g.

Vilniaus miesto 7-asis notarų biuras
A. Rotundo g. 4A, LT-01400 Vilnius
Danguolė Bieliūnaitė
Tel. (8 5) 249 7112, el. p. [email protected]
1. Šešuolių g.

Vilniaus miesto 29-asis notarų biuras
Šeimyniškių g. 21, LT-09200 Vilnius
Svajonė Šaltauskienė
Tel. (8 5) 243 0355, el. p. [email protected]
1. Laisvės pr. (neporinė pusė nuo Nr. 31 iki Nr. 43)


Seniūnijos teritorijos priežiūra. Kontaktai 

Viršuliškių seniūnijos teritorijos tvarkymo kontrolę vykdo seniūnijos specialistas Andrius Klimas, tel. 8 695 43585, el. p. [email protected]

Viršuliškių seniūnijos teritoriją tvarko teritorijos priežiūros vadybininkas Jevgenij Tkačuk, tel. 8 600 32340, el. p. [email protected]

UAB „Ekonovus“  

tel. 8 700 77046

Liepkalnio g. 172, Vilnius

https://www.ekonovus.lt/

PASTABA. Pasnigus teritorijų tvarkytojai pirmiausia valo viešojo transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus.

Žemės sklypų, kuriuos tvarko sklypų savininkai, priežiūrą kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistai.


Seniūnaičiai. Seniūnijai priklausančių gatvių sąrašas 

Viršuliškių seniūnaitijos:

 • Tujų seniūnaičio neturime.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Tujų g. neporiniai numeriai nuo 3 iki 29;
  Viršuliškių g. neporiniai numeriai nuo 75 iki 101.
 • Mokslo seniūnaitis Vladislavas Jaroslavas Užpolevičius;
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Justiniškių g. neporiniai numeriai nuo 27 iki 57;
  Viršuliškių g. neporiniai numeriai nuo 53 iki 73;
  Viršuliškių skersgatvio poriniai numeriai nuo 48 iki 94 ir neporiniai nuo 81 iki 97A;
  Viršilų g. 11, 13.
 • Ozo seniūnaitis Julijus Ochrimenko;
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Viršuliškių g. 34;
  Šešuolių g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 19.
 • Lūžių seniūnaitis Algirdas Šareika;
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Viršuliškių g. neporiniai numeriai nuo 11 iki 33 ir poriniai numeriai nuo 6 iki 28;
  Jurgio Matulaičio a. nuo 3 iki 11;
  Laisvės pr. 45A;
  Rygos g. 6.
 • Viršuliškių seniūnaitė Vida Jakimavičienė;
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Viršuliškių g. neporiniai numeriai nuo 35 iki 51;
  Justiniškių g. neporiniai numeriai nuo 59 iki 77;

VIRŠULIŠKIŲ SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 • Algirdas Šareika (Lūžių seniūnaitis), išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas;
 • Vida Jakimavičienė (Viršuliškių seniūnaitė);
 • Vladislavas Jaroslavas Užpolevičius (Mokslo seniūnaitis);
 • Julijus Ochrimenko (Ozo seniūnaitis);
 • Egidija Pačinskienė (Viršuliškių bendruomenės centro „Giesmė“ pirmininkė);
 • Irena Girdelienė (Bendruomenės „Viršuliškės“ atstovė).

PRIORITETINĖS IR VYKDYTINOS VEIKLOS
2020 m. gegužės 26 d. Išplėstinės seniūnaičių sueigos metu patvirtintos šios prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos kryptys:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

3 veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.


Seniūnijai priklausančių gatvių sąrašas

 • Rygos g. 2A, 2B, 6, 8, 10, 10A;
 • Justiniškių g. 6, 8, 10, 12, 14, 14C, 14B ir neporiniai numeriai nuo 27 iki 83;
 • Viršuliškių g. (visi numeriai);
 • Viršuliškių skg. (visi numeriai;
 • Šešuolių g. (visi numeriai);
 • Tujų g. (visi numeriai);
 • Jurgio Matulaičio a. (visi numeriai);
 • Laisvės pr. 39A, 43C, 43B, 43D, 43E, 45, 45A, 45B, 45C, 53, 62;
 • Juozo Rutkausko g. (visi numeriai);
 • Vito Lingio g. (visi numeriai);
 • Spaudos g. (visi numeriai);
 • C. Sugiharos g. (visi numeriai);
 • Ąžuolyno g. 5, 5A, 9.

Socialinės paramos darbuotojų kontaktai

Vilniaus miesto Socialinės paramos centro
Socialinių paslaugų namuose skyrius
Vyresnioji socialinio darbo organizatorė Solveiga Valiokienė, tel. (8 5) 264 2713, mob. 8 670 17 221, el. p. [email protected]
Gyventojus priima Rygos g. 15, 3 kab.:
Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12.15 iki 16.30 val.
Pietūs: nuo 11.30 iki 12.15 val.


Viršuliškių seniūnijos gyventojus socialiniais klausimais aptarnauja:

BĮ Vilniaus m. Socialinės paramos centro
Vyresnioji socialinio darbo organizatorė Deimantė Aleknavičienė,
Rygos g. 15-5, Vilnius (Justiniškių seniūnija), tel. (8 5) 240 0179, mob. 8 683 81 306, el. p. [email protected] 

Priėmimas vyksta iš anksto užsiregistravus, klientų aptarnavimo metu.
Darbo laikas: 
I 7.30 iki 11.30 val.
II 12.15 iki 16.30 val.
IV 12.15 iki 16.30 val.
Prieš šventinėmis dienomis – 1 val. trumpiau


Informacija gyventojams dėl socialinių išmokų.

Informacinis langelis iš Kauno g. 3 perkeltas į Bendrą klientų aptarnavimo centrą (KAC) Konstitucijos pr. 3 (Vilniaus miesto savivaldybės pastatas, 1 aukštas).

Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti sistemoje SPIS;
2. užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu [email protected] arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/;
3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
5. telefonu 8 700 35545.
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.

KONSULTACIJOS TEIKIAMOS:

Dėl socialinių paslaugų namuose - tel. +370 670 07109, +370 664 28577, el. p. [email protected]

Dėl transporto paslaugų - tel. +370 670 14645, el. p. [email protected]

Dėl paramos maistu, dėl išvados asmens pripažinimui neveiksniu/ribotai veiksniu ir globos nustatymo bei kitais bendraisiais klausimais - tel. +37068383635, +370 683 83610, el. p. [email protected]

Dėl techninės pagalbos priemonių - tel. 370 683 83902, +370 645 20072, el. p. [email protected], janin[email protected] (prašome registruotis dėl priėmimo)

Dėl būsto neįgaliesiems pritaikymo, socialinės globos paslaugų - tel. +37064698418, el. p. [email protected]

Dėl įsikūrimo išmokos panaudojimo - tel. +37068383577, el. p. [email protected]

Dėl pagalbos šeimai paslaugų suteikimo - tel. +370670 17412, el. p. [email protected]

Tiesiogiai klientai priimami pas socialinį darbuotoją priskirtoje seniūnijoje tik iš anksto susitarus dėl vizito (kontaktai:https://www.spcentras.lt/struktura ir kontaktai/)


Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius
T. Ševčenkos g. 16G, Vilnius
Tel.: 8 613 51 122 / 8 612 52 658 
El. p.: [email protected], [email protected]
Darbo laikas:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val.
Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.
www.vaikoteises.lt

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“
Socialinių paslaugų šeimai padalinys
Darbas su socialinės rizikos šeimomis
Skroblų g. 15-115B
Tel. (8 5) 233 0833
El. p. [email protected]

Daugiau informacijos: www.spcentras.lt


Nemokama pirminė teisinė pagalba 

www.teisinepagalba.lt, tel.(8 5) 211 2744 / 2010


Viešoji tvarka

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Viešosios tvarkos skyrius
El. p. [email protected]
Budėtojų tel. (8 5) 219 7948

Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 6 iki 23 val.,
penktadieniais nuo 6 iki 24 val.,
šeštadieniais nuo 00 iki 6 val. ir nuo 8 iki 24 val.,
sekmadieniais nuo 00 iki 6 val. ir nuo 8 iki 22 val.


VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO VILNIAUS MIESTO PENKTASIS POLICIJOS KOMISARIATAS Laisvės pr. 80, Vilnius Tel. 8 700 60 000
Viršininkas Povilas Revuckas
Veiklos skyriaus viršininkas Laimonas Pradkelis


VIRŠULIŠKIŲ SENIŪNIJOS TERITORIJĄ PRIŽIŪRI POLICIJOS KOMISARIATO PAREIGŪNAI, KURIE ATSAKINGI:

 • Už bendrąją prevencinę veiklą (Pvz. teisinis švietimas pagal poreikį švietimo ir ugdymo įstaigose, jaunųjų policijos rėmėjų veiklos organizavimas, dalyvavimas organizuojamuose tėvų susirinkimuose atsižvelgiant į poreikį):
  • Bendruomenės pareigūnė Jolanta Baranauskienė, tel. (8 5) 271 95 97, mob. tel. +370 616 96276, el. p. [email protected]
  • Vyresnioji tyrėja Kristina Šarkaitė, mob. tel. +370 684 67224, el. p. [email protected]
 • Už individualiąją prevencinę veiklą (Pvz. prašymų, pranešimų, skundų nagrinėjimas, dalyvavimas mokymo įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje)
  • Vyriausioji tyrėja Laura Dajorė, tel. (8 5) 271 64 84, mob. +370 693 97541, el. p. [email protected]

Prekybos vietos su leidimais (be leidimų) 

Viršuliškių seniūnijos teritorijoje patvirtintos mokamos prekybos (paslaugų teikimo) SU LEIDIMAIS vietos yra:

 • Viršuliškių g. 30, prie prekybos centro „Maxima“;
 • Viršuliškių g. 44, prie kapinių centrinio įėjimo;

Prekybos BE LEIDIMŲ vietos Viršuliškių seniūnijoje yra adresu Viršuliškių g. 30, šalia prekybos centro „Maxima“. Prekybos BE LEIDIMŲ vietose prekiauti gali asmenys:

 • gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių;
 • turintys pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;
 • registruoti darbo biržoje (šie asmenys privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Vilniaus darbo biržos išduotą pažymą);
 • turintys moksleivio arba studento pažymėjimą;
 • prekiaujantys sendaikčiais;
 • asmenys, prekiaujantys savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis, privalo turėti žemės nuosavybę patvirtinantį dokumentą arba ūkininko ūkio ar sodininkų bendrijos nario pažymėjimą.

Prekybos iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų vietos Viršuliškių seniūnijoje yra adresu Viršuliškių g. 30 (aikštelėje šalia prekybos centro „Maxima“).


Atlikti darbai 

Informacija rengiama.


Vaikų darželių ir mokyklų sąrašas 

Viršuliškių seniūnijos vaikų darželiai:

 • Lopšelis-darželis „Puriena“, Tujų g. 1, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis „Jurginėlis“, Justiniškių g. 47, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis „Zylutė“, Justiniškių g. 45, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis „Gluosnis“, Justiniškių g. 65, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis „Žilvitis“, Viršuliškių g. 9, Vilnius.

Viršuliškių seniūnijos mokyklos:

 • Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla, Viršuliškių g. 103, Vilnius;
 • Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla, Viršuliškių g. 103, Vilnius;
 • Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija, Viršuliškių g. 103, Vilnius;
 • Levo Karsavino vidurinė mokykla, Justiniškių g. 43, Vilnius;
 • Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla, Viršuliškių g. 7, Vilnius;
 • Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija, Rygos g. 10, Vilnius.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

 • Bendrojo ugdymo skyriaus specialistė Jurgita Railė, tel. (8 5) 211 2425, el. p. [email protected], Konstitucijos pr. 3, Vilnius;
 • Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Graciana Jagello, tel. (8 5) 211 2262, el. p. [email protected], Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Namų administratoriai 

UAB „Mano būstas“ (Ozo g. 12A, LT-08200 Vilnius, tel. 8 700 55966, el. p. [email protected] ir [email protected] ) administruoja:

Tujų g. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 ;

Viršuliškių g. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 39, 47, 53A, 53C, 55, 57, 59, 65, 73, 75, 75A,  75B, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93;

Viršuliškių skg. 83, 97A;

Justiniškių g. 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41;

Šešuolių g. 3, 11;

   PAGRINDINĖS FUNKCIJOS, TEIKIAMOS VIEŠOSIOS PASLAUGOS:

 1. Konsultavimas bei informacijos teikimas apie seniūnijos, savivaldybės bei valstybės institucijų veiklą.
 2. Skundų, prašymų, pasiūlymų nagrinėjimas.
 3. Seniūnijos gyventojų sueigų šaukimas, susitikimų su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais bei tarnautojais organizavimas.
 4. Kultūros ir sporto renginių, konkursų, seniūnijos švenčių organizavimas.
 5. Pagalba rinkimų komisijoms organizuojant rinkimus bei referendumus.
 6. Konsultacijos dėl medžių redukavimo, želdinimo bei kitais teritorijos tvarkymo ir priežiūros klausimais.
 7. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas.
 8. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 9. Nustatyta tvarka neatlygintinų notarinių veiksmų atlikimas.
 10. Charakteristikų dėl ginklo įsigijimo išdavimas.
Žirmūnų seniūnija ❯❯❯
Romas Kalcas
Seniūnas
Nėra darbe


Daiva Palionienė
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimasRasa Zavadskienė
Specialistė

Atsakinga už teritorijos priežiūrą


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 


Žirmūnų seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Žirmūnų seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Seniūnijos darbo laikas:
darbo dienomis 7.30–16.30 val.
pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
Švenčių išvakarėse 1 valanda trumpiau.

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook'e

Savivaldybės informacija teikiama telefonais: 1664 (trumpasis), 211 2000.Žirmūnų seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Žirmūnų seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Žirmūnų seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Žirmūnų seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Žirmūnų seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Žirmūnų seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Žirmūnų seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Žirmūnų seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Žirmūnų seniūnaičiai

1. Ulonų seniūnaitė Violeta Šimėnienė,  el. paštas [email protected], tel.: +37063304400

2. Tuskulėnų seniūnaitis Jonas Jakaitis,  el. paštas [email protected]

3. Neries seniūnaitis Tomas Keršys 

4. Olimpiečių seniūnaitis Linas Urba 

5. Paneriškių seniūnaitis Aleksandr Minkevičius

Žirmūnų bendruomenės

1. Žirmūnų bendruomenės centras,  pirmininkė Agnė Minkevičienė,   el. paštas [email protected], tel. +37067070125

2. Žirmūnų Tuskulėnų bendruomenė, pirmininkas Remigijus Samuilevičius,  el. paštas [email protected]tel. +37062045538

3. Asociacija Žirmūnų bendruomenė, pirmininkas Martynas Stanislovas Demšė, el. paštas [email protected], tel. +37065541401


GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS
101 kabinete  

Pirmadieniais nuo 7.30 iki 18 val.

Antradieniais nuo 7.30 iki 15 val.

Kitom darbo dienom įprastu seniūnijos darbo laiku.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Vilniaus miesto Socialinės paramos centro Paslaugų namuose tarnybos vyresniosios organizatorės Živilė Norkūnienė ir Vilė Savickienė, tel. (8 5) 270 0354.

Vilniaus miesto Socialinės paramos centro Darbo su bendruomene specialistai Vitalija Žuravliova ir Rūta Naukžemienė, tel. (8 5) 277 0613.

Vilniaus miesto Socialinės paramos centro Pagalbos šeimai skyriaus specialistai: 

Ivona Toločko mob. 8 683 51933 el. p. [email protected] (Asmenų priėmimo laikas: II-09:30 - 11:30 val.; V-7:30 - 09:30 val.)

Irena Antoune mob. 8 600 13869 el. p. [email protected] (Asmenų priėmimo laikas: I-09:30 – 11:30 val.; V-07:30 - 09:30 val.)

Skaistė Dauknienė mob. 8 602 177 59 el. p. [email protected] (Asmenų priėmimo laikas: II-09:30 - 11:30 val.; V-7:30 - 09:30 val.)

Ieva Putvinskienė mob. 8 683 82150 el. p. [email protected]

Marina Zablockytė mob. 8 670 17 399 el. p. [email protected]


Nemokama pirminė teisinė pagalba Vilniaus m. savivaldybėje

Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Registracija tel. (8 5) 211 2744

Žirmūnų seniūnijos funkcijos:
- teikti gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugą.
- išduoti seniūnijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
- įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti notarinius veiksmus.
- pagal savo kompetenciją priimti ir nagrinėti gyventojų ir įmonių ,įstaigų ir organizacijų prašymus, skundus, bei pasiūlymus.
- išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose.
- šaukti seniūnijos gyventojų sueigas, rengti jų susitikimus su Savivaldybės ir kitų valstybės institucijų vadovais.
- organizuoti vietos bendruomenės veiklą, remti bendruomeninių organizacijų iniciatyvas.
- organizuoti viešuosius pirkimus pagal seniūnijai skirtus asignavimus.
- nustatyta tvarka organizuoti viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą.
- nustatyta tvarka išduoti pažymas dėl ginklo įsigijimo.( laikymo).
- derinti kasinėjimų vietas, baigtų statybų aktus ir pažymas.

Žvėryno seniūnija ❯❯❯
Joana Karpuvienė
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimasRamūnė Kavoliukaitė
Specialistė

Žvėryno seniūnijos teritorijos tvarkymo priežiūra ir kontrolė


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 

 Žvėryno seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Žvėryno seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val.
Prieš šventes viena valanda trumpiau.
Pietūs 11.30–12.15 val.

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook'e

Savivaldybės informacija teikiama telefonais: 1664 (trumpasis) / 211 2000.


Žvėryno seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Žvėryno seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Žvėryno seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Žvėryno seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Žvėryno seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Žvėryno seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Žvėryno seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Žvėryno seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Žvėryno seniūnijos 2017 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita (atsisiųsti)


Informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą prašom kreiptis į Žvėryno seniūniją adresu Sėlių g. 39, LT-08109, Vilnius, tel. pasiteirauti 211 2901, nuoroda internete http://www.vilnius.lt/deklaravimas

Konsultacijos dėl gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos deklaravimo elektroniniu būdu teikiamos šias būdais:

 • „Pagalba gyvai“ portale www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
 • telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

DEKLARUOKITE GYVENAMĄJĄ VIETĄ ELEKTRONINIU BŪDU

Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas – http://www.epaslaugos.lt.

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – http://www.epaslaugos.lt.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE

http://www.vilnius.lt/deklaravimas ir http://www.gyvreg.lt.


Seniūnijos teritorijos priežiūra

Informuojame, kad:

Už medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą atsakingas Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio vyriausiasis specialistas Jaroslav Čaplia, tel. 211 2165, el. p. [email protected]

PASTABA. Teritorijų tvarkytojai užsnigus pirmiausiai valo visuomeninio transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus. Žemės sklypų, kuriuos tvarko sklypų savininkai, priežiūrą kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistai.

Žvėryno seniūnijoje teritoriją tvarko UAB „EKONOVUS“
Tel. 8 700 77046.

Žvėryno seniūnijos teritorijos priežiūrą kontroliuoja Žvėryno seniūnijos specialistė Ramūnė Kavoliukaitė, tel. 8 686 23701, el. p. [email protected]


Prekybos vietos su leidimais / be leidimų

Žvėryno seniūnijos teritorijoje patvirtintos mokamos prekybos (paslaugų teikimo) su leidimais vietos yra:

 • Prekyba iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos:
  • Sėlių g. 54 – 14 vietų
 • Prekyba be prekybos vietos įrengimo projekto:
  • Sėlių g. 54 – 10 vietų (prekyba vaisiais, uogomis, grybais ir daržovėmis, kalėdinėmis eglutėmis ir jų šakomis, gėlėmis);
  • Saltoniškių g. 10A – 1 vieta (prekyba vaisiais, uogomis ir daržovėmis);
  • Kęstučio g. 35
   2 vietos (prekyba tik gėlėmis sezono metu),
  • Kęstučio g. 37
   3 vietos (prekyba vaisiais, uogomis ir daržovėmis),
   2 vietos (prekyba tik gėlėmis sezono metu);
  • parkavimo aikštelėje šalia pėsčiųjų tilto į Vingio parką – 1 vieta (prekyba vaisiais, uogomis ir daržovėmis).

Prekybos be leidimų vietos Žvėryno seniūnijoje yra:

 • Žalioji g. 4 – 5 vietos (šalia prekybos kioskų)

Nemokama pirminė teisinė pagalba

Dėl pirminės teisinės pagalbos prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Teisinės pagalbos skyrių adresu: Vilnius, Konstitucijos pr. 3, 234.1 arba 240 kab., tel. (8 5) 211 2744.

Pirminė teisinė pagalba


Socialinė parama

Vilniaus miesto socialinės paramos centro

Socialinio darbo skyrius
vyresnioji socialinio darbo organizatorė Toma Suzdaleva, tel. (8 5) 275 4972, mob. 8 670 17438, 3 kab.

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose
(pagalbos į namus organizavimas)
Loreta Valdajevienė, tel. (8 5) 260 7736, mob. 8 678 83938, 2 kab., Juozapavičiaus g. 10A.

Socialinio darbo skyrius seniūnijose
socialinė darbuotoja Alina Vasilevska, tel. (8 5) 275 4972, mob. 8 645 38249, 3 kab.
Priima:
trečiadieniais ir penktadieniais 7.30–11.30 val.
pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose
(dienos socialinės globos asmens namuose ir integralios pagalbos organizavimas)
vyresnioji socialinio darbo organizatorė Ginta Ivanauskienė, tel. (8 5) 260 8935, mob. 8 670 14512, 106 kab. Kauno g. 3.

Socialinių išmokų klausimais specialistai konsultuoja tel. (8 5) 231 0530, mob. 8 700 35545, Kauno g. 3.


Vaiko teisių apsauga

Vaiko teisių apsaugos klausimais kreiptis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrius T. Ševčenkos g. 16G, Vilnius, tel. 8 613 51122, el p. vilniaus.miestas@vaikoteisės.lt


Atlikti darbai

ŽVĖRYNO SENIŪNIJOS VIETOS BENDRUOMENĖS TARYBA, ĮGYVENDINDAMA VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS PROGRAMĄ, ATLIKO ŠIAS VIETOS BENDRUOMENĖS VIEŠUOSIUS POREIKIUS TENKINANČIAS VEIKLAS:

 1. Įrengta poilsio zona Birutės g., ties Žvėryno pėsčiųjų tiltu. Trys šachmatų stalai, 4 suolai ir dvi šiukšliadėžės.
 2. Šalia Maloniosios g. 13 įrengti keturi lauko treniruokliai.
 3. Neries krantinėje, naujai įrengtame pėsčiųjų take įrengti trys informaciniai stendai.
 4. Atnaujinta šaligatvio dalis Miglos g. ir kiemas Saltoniškių g. 54.
 5. Organizuotas Kalėdinis renginys „Angelai skelbia Kalėdas“.

Žvėryno seniūnijos seniūnaičiai

Eil nr.SeniūnaitijaSeniūnaičio vardas, pavardė1.KęstučioLiudvika Raslanienė2.BirutėsKristina Ulevičiūtė3.SėliųVitalijus Švedas4.VytautoEdmundas Jakubauskas5.ŽemgaliųAleksandras Vasiljevas

ŽVĖRYNO SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 • Liudvika Raslanienė (Kęstučio seniūnaitė), išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkė;
 • Vitalijus Švedas (Sėlių seniūnaitis);
 • Edmundas Jakubauskas (Vytauto seniūnaitis);
 • Darius Rudzinskas (VO „Žvėryno bendruomenė“ valdybos narys);
 • Liutauras Kontrimas („Mūsų Žvėrynas“ bendruomenės narys);
 • Kristina Ulevičiūtė (Birutės seniūnaitė);
 • Aleksandras Vasiljevas (Žiemgalių seniūnaits).

PRIORITETINĖS IR VYKDYTINOS VEIKLOS

2020 m. gegužės 28 d. Išplėstinės seniūnaičių sueigos metu patvirtintos šios prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos kryptys 2020 m.:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

2 veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

3 veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;

5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.


Viešoji tvarka

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Viešosios tvarkos skyrius
El. p. [email protected]
Budėtojų tel. (8 5) 219 7948

Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 6 iki 23 val.
penktadieniais nuo 6 iki 24 val.
šeštadieniais nuo 00 iki 6 val. ir nuo 8 iki 24 val.
sekmadieniais nuo 00 iki 6 val. ir nuo 8 iki 22 val.

PAREIGŪNAI, VYKDANTYS VEIKLĄ ŽVĖRYNO SENIŪNIJOS TERITORIJOJE

1-ojo veiklos skyriaus viršininkė Lina Baranovienė, tel. (8 5) 271 7602, [email protected]

Vyriausioji tyrėja Ilona Radzevičienė, tel. (8 5) 271 8102, [email protected]

Vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Irina Gaidelienė, tel. (8 5) 271 8120, [email protected]

Žvėryno seniūnijos pagrindinės funkcijos

- nustatyta tvarka išduoda leidimus prekiauti viešosiose vietose;
- pagal savo kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
- tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
- išduoda seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
- išduoda charakteristikas psichikos sveikatos centrui dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
- neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams seniūnui priskirtus notarinius veiksmus.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams