Struktūra ir kontaktai

Civilinės būklės aktų registravimo poskyris

K. Kalinausko g. 21, LT-03107 Vilnius

cms@vilnius.lt

2334720

Kodėl aš kuriu Vilniui?

Mano darbo diena – neretai pati gražiausia, jautriausia ir reikšmingiausia diena kito žmogaus gyvenime. Matydama mylinčius ir laimingus žmones, suprantu, koks nepakartojamas yra Vilnius. Džiaugiuosi, kad galiu būti jo dalimi.

Lina Biekšienė
Poskyrio vadovė

Poskyrio veiklos koordinavimas; Interesantų konsultavimas tėvystės pripažinimo ir kitais Poskyrio veiklos klausimaisVilnius turi savo dvasią, atspalvį. Tai nuostabiausias miestas, džiaugiuosi, kad dirbu Vilniuje vilniečiams. Esu laiminga, galėdama prisiliesti prie kiekvienos jaunos vilniečių šeimos susikūrimo.


Daina Černiauskienė
Vyresnioji specialistė

Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą; Interesantų konsultavimas santuokų registravimo klausimaisVilnius įtraukiantis, veržlus, įvairialypis ir sparčiai augantis miestas! Gera ir prasminga augti kartu su mylimu, gimtuoju miestu.

Nijolė Kalinauskaitė-Beinaravičienė
Vyresnioji specialistė

Santuokų nutraukimo registravimas; Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų įtraukimas į apskaitąDžiaugiuosi, kad esu Vilniaus dalis ir galiu įgyvendinti naujas idėjas ir atlikti svarbius darbus gyventojų labui. Nieko negali būti geriau už laimingus, kūrybingus ir besišypsančius žmones.

Lidija Kovienė
Vyresnioji specialistė

Gimimų registravimas, užsienio valstybėje gimusių vaikų įtraukimas į apskaitą"Aš lauksiu prie Vilniaus, prie pasakų miesto, kur teka Neris su žara. Aš lauksiu prie Vilniaus, vilnijančio Vilniaus, Tavęs mano meile tyra..." P. Širvys


Kristina Mačiekienė
Vyresnioji specialistė

Prašymų dėl santuokų įregistravimo ir užsienio valstybėje įregistruotų santuokų įtraukimo į apskaitą, gautų per el. sistemą MGVDIS, nagrinėjimasKatažyna Mazgelienė
Vyresnioji specialistė

Gimimų, tėvystės pripažinimų registravimas; Prašymų dėl užsienio valstybėje įregistruotų gimimų, santuokų ir ištuokų įtraukimo į apskaitą priėmimasVilnius – Lietuvos širdis. Joje yra dalelė ir manęs. Mano kredo dirbti Vilniui ir vilniečiams.

Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalintis mintimis apie savo darbus.

Žmones labiausiai suartina veikla (J. V. Gėtė).

Valentina Mirauskienė
Vyresnioji specialistė

Mirčių registravimas, užsienio valstybėje mirusių asmenų mirties įtraukimas į apskaitąVilnius man mielas, nes gimiau, užaugau ir gyvenu šiame mieste. Gyvenimą jaukiame Vilniuje ir darbą vilniečiams priimu kaip brangią dovaną.

Jūratė Pleškovienė
Vyresnioji specialistė

Užsienio valstybėje gimusių vaikų ir įregistruotų santuokų įtraukimas į apskaitą (prašymai gauti per LR konsulines įstaigas)Nuo Tauro kalno žvelgdama į mylimą Vilniaus miestą, apgaubtą tankiu medžių vainiku, Gedimino pilies bokštą, didingą Petro ir Povilo bažnyčią, išgirstu amžinų varpų gaudžiančius dūžius.

Olga Sapkevič
Vyresnioji specialistė

Prašymų dėl santuokų įregistravimo priėmimas, santuokų projektų sudarymas


Civilinės būklės aktų registravimo poskyris yra Civilinės metrikacijos skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val. Šeštadienis – santuokų registravimo ceremonijų diena (II aukštas). Sekmadienis – poilsio diena.

Prašymus galima pateikti:

– el. būdu per elektroninės valdžios vartų portalą prisijungus prie Metrikacijos IS (MGVDIS) https://www.registrucentras.lt/p/680 arba per https://paslaugos.vilnius.lt/ – Civilinė metrikacija;

– fiziškai atvykus į skyrių (K. Kalinausko g. 21/1) arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/

– prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) pasirašius el. parašu pateikti el. paštu cms@vilnius.lt

– užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje. 


Skyriaus ir poskyrio teikiamos paslaugos » Civilinė metrikacija

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. priima prašymus dėl civilinės būklės aktų registravimo, įtraukimo į apskaitą, civilinės būklės aktų įrašų liudijančių išrašų ir kitų dokumentų išdavimo;

9.2. registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, tėvystės pripažinimą, mirtį;

9.3. vykdo civilinės būklės aktų įrašų suvedimą, elektroniniu būdu duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, tvarko, apsaugo, perduoda civilinės būklės aktų įrašuose esančius duomenis valstybės registrams;

9.4. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas ir užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus;

9.5. administruoja santuokų registravimo kalendorių;

9.6. atlieka santuokų civilines apeigas;

9.7. civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus siunčia Higienos institutui;

9.8. išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, kopijas, pažymas, atsakymus juridiniams ir fiziniams asmenims;

9.9. pildo civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines rodykles, bylų rodykles, civilinės būklės aktų įrašų registrus ir įrašus liudijančių išrašų registracijos žurnalus, civilinės būklės aktų įrašų rodyklėse žymi apie šių įrašų pakeitimą, ištaisymą, papildymą;

9.10. kontroliuoja teisingą nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį;

9.11. rengia mėnesio, ketvirčio, metų ir kitas ataskaitas veiklos klausimais;

9.12. aptarnauja asmenis, konsultuoja juos civilinės metrikacijos klausimais, teikia asmenims įstatymų nustatytą turimą informaciją, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teismais ir kitomis įstaigomis;

9.13. pagal Poskyrio kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir rengia į juos atsakymus, nagrinėja prašymus, gautus elektroninėje metrikacijos informacinėje sistemoje;

9.14. pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

9.15. dalyvauja teisme nagrinėjant bylas dėl civilinės būklės aktų registravimo, įtraukimo į apskaitą ir kitais Poskyrio kompetencijos klausimais;

9.16. tvarko ir įformina civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, sudaro laikino saugojimo bylų sąrašus ir nustatyta tvarka perduoda Skyriaus archyvui, įtraukia į apskaitą;

9.17. teikia informaciją ir veiklos ataskaitas Skyriaus vedėjui Poskyrio veiklos klausimais;

9.18. pagal Poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus priskirtos veiklos klausimais;

9.19. pagal Poskyrio kompetenciją vykdo kitas užduotis, taip pat Tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymus Poskyrio veiklos klausimais.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams