Struktūra ir kontaktai

Teritorijų planavimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Benius Bučelis
Skyriaus vedėjas

Dėl skyriaus veiklos konsultacijos telefonu d. d. 16-17 val.


         Dalyvauja organizuojant detaliųjų planų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą;

         organizuoja ir dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorijos, jos dalių raidos analizę, prognozę, strateginius planus ir programas;

         atstovauja Savivaldybei vykdant kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų atitikimą
detaliesiems planams, teikia išvadas;

          rengia inicijavimo sutartis dėl detaliųjų planų rengimo;

          rengia ir išduoda planavimo sąlygas bei programas detaliesiems planams rengti;

          organizuoja kitų organizacijų išduodamų sąlygų detaliesiems planams rengti gavimą;

          tikrina detaliųjų planų atitikimą išduotoms planavimo sąlygoms ir kitiems teritorijų planavimo
dokumentams;

           organizuoja rengiamų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene;

           peržiūri statinių projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, mažosios
architektūros projektus bei specialiuosius architektūrinius reikalavimus;

            rengia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, pakeitimų;

            dalyvauja Teritorijų planavimo komisijos ir Išorinės reklamos komisijos darbe;

            rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus
dėl detaliųjų planų tvirtinimo;

          pagal Vyriausiojo miesto architekto skyriaus atliekamų darbų funkcijas dalyvauja seniūnijų

veikloje, t. y. konsultuoja seniūnijos gyventojus teritorijų planavimo ir statybos klausimais.

 

Bendrojo plano ir specialiųjų planų organizavimo klausimai ❯❯❯
Jolita Bernatavičienė
Patarėja

Bendrojo plano, specialiųjų planų organizavimo Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.Vaida Vabuolytė
Patarėja

Bendrojo plano organizavimo konsultacijos telefonu d. d. 8-9 val.


Detaliųjų planų organizavimo klausimai ❯❯❯
Rita Zabilienė
Vyresnioji patarėja

Detaliųjų planų organizavimo Konsultacijos tel. kiekvieną d. d. 8-9 val.Veslava Buiko-Bykovskaja
Vyriausioji specialistė

Detaliųjų planų organizavimo konsultacijos telefonu d. d. 9-10 val.Karolis Buivydas
Vyriausiasis specialistas

Detaliųjų planų organizavimo Konsultacijos telefonu d. d. 10-11 val.Ada Gervatauskaitė
Vyriausioji specialistė

Detaliųjų planų organizavimo Konsultacijos telefonu d.d. 9-10 val.Agnė Karnuševičė
Vyresnioji specialistė

Detaliųjų planų organizavimo konsultacijos telefonu d. d. 9-10 val.Julija Kodytė
Vyriausioji specialistė

Dėl detaliųjų planų organizavimo konsultacijos telefonu d. d. 10-11 val.Karolina Macienė
Vyriausioji specialistė

Dėl detaliųjų planų organizavimo konsultacijos telefonu d. d. 9-10 val.Agnė Motiejauskaitė
Vyriausioji specialistė

Detaliųjų planų organizavimo konsultacijos telefonu d. d. 9-10 val.Deimantė Norgailaitė
Vyresnioji specialistė

Detaliųjų planų organizavimo konsultacijos telefonu d. d. 9-10 val.Evelina Sabeckaitė-Vasiljeva
Vyriausioji specialistė

Detaliųjų planų koregavimo supaprastinta tvarka konsultacijos telefonu d. d. 10-11 val.Laura Sakalauskaitė
Vyriausioji specialistė

Detaliųjų planų organizavimo konsultacijos telefonu d. d. 9-10 val.Asta Tiškevičienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe

Detaliųjų planų organizavimo Konsultacijos telefonu d. d. 16-17 val.Indrė Vingelytė
Vyresnioji specialistė

Dėl detaliųjų planų organizavimo konsultacijos telefonu d. d. 9-10 val.


TPDRIS ir TPDR sistemų administravimo klausimai ❯❯❯
Rūta Jonušienė
Vyriausioji specialistė

TPDR, TPDRIS organizavimo Konsultacijos telefonu d.d. 15-16 val.


Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams