Struktūra ir kontaktai

Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Benius Bučelis
Skyriaus vedėjas
Nėra darbe
Dėl skyriaus veiklos konsultacijos telefonu d. d. 16-17 val.

         Dalyvauja organizuojant detaliųjų planų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą;

         organizuoja ir dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorijos, jos dalių raidos analizę, prognozę, strateginius planus ir programas;

         atstovauja Savivaldybei vykdant kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų atitikimą
detaliesiems planams, teikia išvadas;

          rengia inicijavimo sutartis dėl detaliųjų planų rengimo;

          rengia ir išduoda planavimo sąlygas bei programas detaliesiems planams rengti;

          organizuoja kitų organizacijų išduodamų sąlygų detaliesiems planams rengti gavimą;

          tikrina detaliųjų planų atitikimą išduotoms planavimo sąlygoms ir kitiems teritorijų planavimo
dokumentams;

           organizuoja rengiamų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene;

           peržiūri statinių projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, mažosios
architektūros projektus bei specialiuosius architektūrinius reikalavimus;

            rengia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, pakeitimų;

            dalyvauja Teritorijų planavimo komisijos ir Išorinės reklamos komisijos darbe;

            rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus
dėl detaliųjų planų tvirtinimo;

          pagal Vyriausiojo miesto architekto skyriaus atliekamų darbų funkcijas dalyvauja seniūnijų

veikloje, t. y. konsultuoja seniūnijos gyventojus teritorijų planavimo ir statybos klausimais.

 

Bendrojo plano ir specialiųjų planų organizavimo klausimai ❯❯❯
Jolita Bernatavičienė
Patarėja
Nėra darbe
Bendrojo plano, specialiųjų planų organizavimo Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.


Audronė Noskaitienė
Architektė
Bendrojo plano, specialiųjų planų organizavimo Konsultacijos telefonu d.d. 10-11 val.

Detaliųjų planų organizavimo klausimai ❯❯❯
Rita Zabilienė
Patarėja
Detaliųjų planų organizavimo Konsultacijos tel. kiekvieną d. d. 8-9 val.


Dovilė Eidukaitė
Vyriausioji specialistė
Detaliųjų planų organizavimo Konsultacijos telefonu d.d. 11-12 val.


Virginija Freigofienė
Vyriausioji specialistė
Teritorijų planavimo komisijos; Konsultacijos telefonu d.d. 9-10 val.


Karolis Buivydas
Vyriausiasis specialistas
Detaliųjų planų organizavimo Konsultacijos telefonu d. d. 9-10 val.


Ada Gervatauskaitė
Vyriausioji specialistė
Detaliųjų planų organizavimo Konsultacijos telefonu d.d. 9-10 val.


Julija Kodytė
Vyresnioji specialistė
Detaliųjų planų organizavimo Konsultacijos telefonu d.d. 13-14 val.


Kasparas Lučinskas
Vyriausiasis specialistas
Detaliųjų planų organizavimo Konsultacijos telefonu d. d. 10-11 val.


Agnė Motiejauskaitė
Vyresnioji specialistė
Detaliųjų planų organizavimo konsultacijos telefonu d. d. 9-10 val.


Asta Tiškevičienė
Vyriausioji specialistė
Detaliųjų planų organizavimo Konsultacijos telefonu d. d. 16-17 val.


Vaida Vabuolytė
Vyriausioji specialistė
Detaliųjų planų organizavimo Konsultacijos telefonu d. d. 8-9 val.

TPDRIS ir TPDR sistemų administravimo klausimai ❯❯❯
Rūta Jonušienė
Vyriausioji specialistė
TPDR, TPDRIS organizavimo Konsultacijos telefonu d.d. 15-16 val.


Jurgita Meiduvienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
TPDRIS, TPDR administravimas Konsultacijos telefonu d.d. 16-17 val.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams