Struktūra ir kontaktai

Dokumentų valdymo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Dokumentų valdymo poskyris yra Klientų aptarnavimo skyriaus struktūrinis dalinys.


Darbo laikas: I–IV nuo 8 val. iki 17 val. V nuo 8 val. iki 15.45 val.

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. administruoja Savivaldybės teisės aktų (mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų) valdymą, kad būtų įgyvendinta viešojo administravimo savivaldos institucijoje veikla – piliečių ir kitų asmenų teisė ieškoti, gauti ir skleisti informaciją;

9.2. redaguoja Savivaldybėje rengiamus dokumentus: Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų projektus, jų priedėlius ir priedus. Savivaldybės įmonių ir įstaigų įstatus, Mero institucijos, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų raštus;

9.3. prireikus perkelia į DVS „@vilys“ suredaguotus Savivaldybės teisės aktų projektus;

9.4. pateikia rengėjams mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų patvirtintus nuorašus;

9.5. registruoja DVS „@vilys“ mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymus;

9.6. registruoja DVS „@vilys“ pasirašytas Savivaldybės sutartis ir susitarimus;

9.7. įkelia registruotus Administracijos direktoriaus norminio pobūdžio įsakymus į Teisės aktų registrą Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka;

9.8. kartu su Administracijos Inovacijų ir technologijų grupe tvarko DVS „@vilys“ Savivaldybės teisės aktų aktualiąją redakciją;

9.9. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, nustatyta tvarka tvirtina ir išduoda reikalingų dokumentų nuorašus ar kopijas;

9.10. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams įvairiais kalbos kultūros, raštvedybos, Savivaldybės teisės aktų rengimo ir derinimo klausimais;

9.11. nustatyta tvarka rengia dokumentus (mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymus, sutartis ir susitarimus) valstybiniam saugojimui;

9.12. vykdo kitas nustatytas ar pavestas funkcijas, taip pat Tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymus poskyrio veiklos klausimais.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams