Struktūra ir kontaktai

Dokumentų valdymo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Apklausa. Mums svarbi Jūsų nuomonė »

Lilija Vrubliauskienė
Poskyrio vedėja

Poskyrio veiklos organizavimasIlona Jurgutienė
Patarėja

Kontroliuoja teisės aktų aktualių redakcijų paskelbimą Savivaldybės informacinėje sistemojeSigita Bertulienė
Vyriausioji kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė)

Valstybinės kalbos vartojimo priežiūra, konsultavimas kalbos klausimaisEdita Grybauskaitė
Kalbininkė

Savivaldybės dokumentų redagavimasReda Jurkienė
Specialistė

Teisės aktų ir sutarčių registravimasLaura Saikalienė
Kalbininkė

Savivaldybės dokumentų redagavimasVioleta Savel
Specialistė

Teisės aktų ir sutarčių registravimasAurika Usonienė
Vyriausioji kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė)

Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė, konsultavimas kalbos klausimaisDiana Vaičiūnienė
Kalbininkė

Savivaldybės dokumentų redagavimasDokumentų valdymo poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Paslaugų skyriaus struktūrinis dalinys.


Darbo laikas: I–IV nuo 8 val. iki 17 val. V nuo 8 val. iki 15.45 val.

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. administruoja Savivaldybės teisės aktų (mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų) valdymą, kad būtų įgyvendinta viešojo administravimo savivaldos institucijoje veikla – piliečių ir kitų asmenų teisė ieškoti, gauti ir skleisti informaciją;

9.2. redaguoja Savivaldybėje rengiamus dokumentus: Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų projektus, jų priedėlius ir priedus. Savivaldybės įmonių ir įstaigų įstatus, Mero institucijos, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų raštus;

9.3. prireikus perkelia į DVS „@vilys“ suredaguotus Savivaldybės teisės aktų projektus;

9.4. pateikia rengėjams mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų patvirtintus nuorašus;

9.5. registruoja DVS „@vilys“ mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymus;

9.6. registruoja DVS „@vilys“ pasirašytas Savivaldybės sutartis ir susitarimus;

9.7. įkelia registruotus Administracijos direktoriaus norminio pobūdžio įsakymus į Teisės aktų registrą Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka;

9.8. kartu su Administracijos Inovacijų ir technologijų grupe tvarko DVS „@vilys“ Savivaldybės teisės aktų aktualiąją redakciją;

9.9. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, nustatyta tvarka tvirtina ir išduoda reikalingų dokumentų nuorašus ar kopijas;

9.10. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams įvairiais kalbos kultūros, raštvedybos, Savivaldybės teisės aktų rengimo ir derinimo klausimais;

9.11. nustatyta tvarka rengia dokumentus (mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymus, sutartis ir susitarimus) valstybiniam saugojimui;

9.12. vykdo kitas nustatytas ar pavestas funkcijas, taip pat Tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymus poskyrio veiklos klausimais.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams