Struktūra ir kontaktai

Iždo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Živilė Urbonienė
Poskyrio vedėja


Be galo geras jausmas dirbti Vilniuje, pačiame sėkmingiausiame, jaunatviškiausiame ir gražiausiame mieste.

Romutė Šarmavičienė
Patarėja


Vida Bernotienė
Vyriausioji specialistė


Renata Buivienė
Vyriausioji specialistė


Liudmila Krivenko
Vyriausioji specialistė


Dalia Megelinskienė
Vyriausioji specialistė

Iždo poskyris yra Apskaitos skyriaus struktūrinis padalinys.

Poskyrio svarbiausieji uždaviniai:

1. užtikrinti tinkamą Savivaldybės disponuojamų piniginių išteklių valdymą biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius;

2. kaupti Savivaldybės disponuojamus išteklius iždo sąskaitose, juos nustatyta tvarka išduoti, tvarkyti šių procesų apskaitą;

3. vykdyti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų pagal Administracijos padalinius ir patvirtintas programas;

4. organizuoti ir tvarkyti Savivaldybės iždo buhalterinę apskaitą ir užtikrinti biudžeto vykdymo ir iždo finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą laiku;

5. tvarkyti ne biudžeto lėšų ir įsipareigojimų apskaitą;

6. vykdyti biudžeto išlaidų finansavimo, Investicijų programos vykdymo pagal projektus kontrolę.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams