Struktūra ir kontaktai

Iždo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Be galo geras jausmas dirbti Vilniuje, pačiame sėkmingiausiame, jaunatviškiausiame ir gražiausiame mieste.Jelena Berazo
Vyriausioji specialistė


Renata Buivienė
Vyriausioji specialistė


Liudmila Krivenko
Vyriausioji specialistė


Dalia Megelinskienė
Vyriausioji specialistė

Iždo poskyris yra Finansų skyriaus struktūrinis padalinys.

 Poskyrio svarbiausieji uždaviniai:

1. užtikrinti tinkamą Savivaldybės disponuojamų piniginių išteklių valdymą biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius;

2. užtikrinti Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų finansavimą pagal Administracijos struktūrinius padalinius ir patvirtintas programas;

3. užtikrinti Savivaldybės iždo sąskaitose disponuojamų išteklių kontrolę;

4. siekti, kad Savivaldybės veikla būtų efektyvi, o sprendimų priėmimas būtų orientuotas į rezultatus.


Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams