Struktūra ir kontaktai

Projektavimo poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Sonata Čapienė
Poskyrio vedėja


Danguolė Baleišytė
Vyriausioji specialistė
Administruoti susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimo sutartis


Gerda Bareikienė
Vyriausioji specialistė


Ilona Lankininkienė
Vyriausioji specialistė


Asta Pugačiauskienė
Specialistė


Ernestas Šlepetis
Vyresnysis specialistas


Rita Usonienė
Vyriausioji specialistė
Rašytinių pritarimų išdavimas ir projektų tikrinimas Infostatyboje


Regina Vaišnoraitė
Vyriausioji specialistė

Projektavimo poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val.
Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val.
 Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

8. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:
8.1. skatinti miesto susisiekimo infrastruktūros plėtrą, pritraukiant Europos Sąjungos fondų, valstybės bei privačias lėšas;
8.2. įgyvendinti miesto susisiekimo infrastruktūros investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės, Savivaldybės bei kitomis lėšomis;
8.3 planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) projektavimą ir įgyvendinimą;
8.4. pagal kompetenciją dalyvauti Skyriaus politikos susisiekimo komunikacijų projektavimo klausimais formavime. 

9. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. rengia paraiškas susisiekimo infrastruktūros projektų Europos Sąjungos investicijų lėšoms gauti ir vadovauja jų įgyvendinimui;
9.2. vadovauja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo grupėms, skiria grupės nariams užduotis ir kontroliuoja jų atlikimą;
9.3. kontroliuoja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų bendrąjį finansavimą ir lėšų gavimą;
9.4. rengia ir teikia paraiškas (mokėjimo prašymus) ir jų privalomuosius priedus Duomenų mainų svetainėje;
9.5. rengia investicinių projektų įgyvendinimo ataskaitas ir teikia Įgyvendinančiajai institucijai;
9.6. vykdo projektavimo darbų užsakovo funkcijas: rengia projektavimo užduotis, vykdo projektavimo paslaugų priežiūrą, priima atliktas projektavimo paslaugas, teikia projektavimo medžiagą darbų vykdymo konkursams rengti;
9.7 administruoja susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimo sutartis;
9.8. teikia siūlymus dėl susisiekimo infrastruktūros techninių projektų rengimo;
9.9. vykdo einamąją finansų kontrolę;
9.10. teikia siūlymus dėl lėšų poreikio Europos Sąjungos finansuojamiems susisiekimo infrastruktūros projektams įgyvendinti;
9.11. pagal savo kompetenciją teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio miesto infrastruktūros objektams vystyti;
9.12. pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus ir imasi priemonių, siūlymams įgyvendinti;
9.13. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus;
9.14. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia kitiems Savivaldybės struktūriniams padaliniams informaciją apie Poskyrio veiklą.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams