Struktūra ir kontaktai

Paslaugų skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

2112000

Apklausa. Mums svarbi Jūsų nuomonė »

Silvija Žemaitienė
Patarėja
Nėra darbe


Renata Valiūnaitė-Kižienė
Vyresnioji specialistė

Dokumentacijos planas, registrų ir bylų administravimas DVS avilyje.


Paslaugų skyriaus darbo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

(Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

Archyvo poskyris ❯❯❯
Arvydas Atkočiūnas
Poskyrio vedėjas

Poskyrio veiklos organizavimas/koordinavimasSvajūnė Blažienė
Archyvarė

Atsakymų rengimas (iš likviduotų juridinių asmenų dokumentų)Nijolė Burokienė
Archyvarė

Atsakymų rengimas (iš likviduotų juridinių asmenų dokumentų)Virginija Bužinskaitė
Archyvarė

Dokumentų apskaitos duomenų tikslinimas, atsakymų rengimas(iš likviduotų juridinių asmenų dokumentų)Inga Deventinaitė
Archyvarė

Likviduojamų juridinių asmenų archyvinių dokumentų priėmimas toliau saugoti, įtraukimas į apskaitąJanina Gaidienė
Archyvarė

Informacijos teikimas klientams, gautų prašymų tikrinimasKristina Jablonskaitė
Archyvarė
Nėra darbe

Likviduotų juridinių asmenų dokumentų atrinkimas naikinti, naikinimo aktų rengimas ir derinimas.Ramūnas Karuža
Archyvaras

Atsakymų rengimas (iš Savivaldybės dokumentų), seniūnijų dokumentų priėmimas toliau saugotiVilma Kostigova
Archyvarė

Atsakymų rengimas(iš likviduotų juridinių asmenų dokumentų),dokumentų priėmimas iš teismų, policijosJolanta Kožina
Archyvarė

Likviduojamų juridinių asmenų archyvinių dokumentų priėmimas toliau saugoti, įtraukimas į apskaitą.Laimutė Merkininkienė
Vyriausioji specialistė

Viešųjų pirkimų organizavimas, sutarčių administravimas, pastato V. A. Graičiūno g. 20 priežiūraErnestas Rimkus
Archyvaras

Atsakymų rengimas (iš Savivaldybės dokumentų), Savivaldybės dokumentų priėmimas toliau saugotiAurelija Šidopskytė
Archyvarė

Archyvo poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Paslaugų skyriaus struktūrinis dalinys

Perima Savivaldybės dokumentus  saugojimui ir naudojimui bei teisės aktų nustatyta tvarka perduoda ilgai saugomų elektroniniu dokumentų bylas bei nuolat saugomų dokumentų bylas valstybiniam saugojimui;

priima likviduojamų valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ar įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė, nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų, kurių buveinė buvo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas teisės aktuose, nėra pasibaigęs;

tvarko saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengia informacijos paieškos sistemas;

atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės patikrinimą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;

teikia fiziniams ir juridiniams asmenims teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti ir tirti saugomus dokumentus tam skirtoje Skyriaus
patalpoje;

nustatyta tvarka išduoda bylas ir dokumentus laikinam naudojimui;

remdamasis saugomais dokumentais, išduoda pažymas, dokumentų kopijas ir išrašus fiziniams bei juridiniams asmenims;

teikia žinias apie archyvinių fondų sudėties ir kiekio pasikeitimus valstybiniam archyvui.

Dokumentų valdymo poskyris ❯❯❯
Lilija Vrubliauskienė
Poskyrio vedėja

Poskyrio veiklos organizavimasIlona Jurgutienė
Patarėja

Kontroliuoja teisės aktų aktualių redakcijų paskelbimą Savivaldybės informacinėje sistemojeSigita Bertulienė
Vyriausioji kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė)

Valstybinės kalbos vartojimo priežiūra, konsultavimas kalbos klausimaisEdita Grybauskaitė
Kalbininkė

Savivaldybės dokumentų redagavimasReda Jurkienė
Specialistė

Teisės aktų ir sutarčių registravimasLaura Saikalienė
Kalbininkė

Savivaldybės dokumentų redagavimasVioleta Savel
Specialistė
Nėra darbe

Teisės aktų ir sutarčių registravimasAurika Usonienė
Vyriausioji kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė)

Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė, konsultavimas kalbos klausimaisDiana Vaičiūnienė
Kalbininkė

Savivaldybės dokumentų redagavimasDokumentų valdymo poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Paslaugų skyriaus struktūrinis dalinys.


Darbo laikas: I–IV nuo 8 val. iki 17 val. V nuo 8 val. iki 15.45 val.

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. administruoja Savivaldybės teisės aktų (mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų) valdymą, kad būtų įgyvendinta viešojo administravimo savivaldos institucijoje veikla – piliečių ir kitų asmenų teisė ieškoti, gauti ir skleisti informaciją;

9.2. redaguoja Savivaldybėje rengiamus dokumentus: Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų projektus, jų priedėlius ir priedus. Savivaldybės įmonių ir įstaigų įstatus, Mero institucijos, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų raštus;

9.3. prireikus perkelia į DVS „@vilys“ suredaguotus Savivaldybės teisės aktų projektus;

9.4. pateikia rengėjams mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų patvirtintus nuorašus;

9.5. registruoja DVS „@vilys“ mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymus;

9.6. registruoja DVS „@vilys“ pasirašytas Savivaldybės sutartis ir susitarimus;

9.7. įkelia registruotus Administracijos direktoriaus norminio pobūdžio įsakymus į Teisės aktų registrą Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka;

9.8. kartu su Administracijos Inovacijų ir technologijų grupe tvarko DVS „@vilys“ Savivaldybės teisės aktų aktualiąją redakciją;

9.9. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, nustatyta tvarka tvirtina ir išduoda reikalingų dokumentų nuorašus ar kopijas;

9.10. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams įvairiais kalbos kultūros, raštvedybos, Savivaldybės teisės aktų rengimo ir derinimo klausimais;

9.11. nustatyta tvarka rengia dokumentus (mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymus, sutartis ir susitarimus) valstybiniam saugojimui;

9.12. vykdo kitas nustatytas ar pavestas funkcijas, taip pat Tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymus poskyrio veiklos klausimais.

Klientų aptarnavimo poskyris ❯❯❯
Vitalij Mosin
Poskyrio vedėjas

Poskyrio veiklos organizavimas/koordinavimasNataliia Stetsenko
Specialistė

Klientų aptarnavimo poskyris yra Paslaugų skyriaus struktūrinis padalinys.


Klientų aptarnavimo skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau).

POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
1. organizuoja klientų aptarnavimą „vieno langelio“ principu;

2. pagal nustatytas funkcijas ir aptarnavimo sritis registruoja (įformina) Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus;

3. pagal poskyrio kompetenciją teikia Savivaldybės administracines paslaugas klientams;

4. teikia klientams informaciją apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras;

5. administruoja Savivaldybės susirašinėjimą oficialiais elektroninio ryšio kanalais (el. paštas savivaldybe@vilnius.lt, E. pristatymas sistema);

6. administruoja ir išduoda leidimus patekti į Savivaldybės pastatą;

7. administruoja ir vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją;

8. pagal priskirtas funkcijas įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas klientams;

9. teikia klientams informaciją ir konsultacijas apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras;

10. teikia klientams informaciją apie Savivaldybės vykdomas funkcijas ir teikiamas administracines ir administruojamas viešąsias paslaugas.

Informacija ir gyvenamosios vietos deklaravimo klausimai ❯❯❯
Žygimantas Žvinys
Patarėjas

Pavaldžių darbuotojų veiklos organizavimas/koordinavimasAlina Guobienė
Vyresnioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimaiGražina Malyševa
Vyresnioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimaisMindaugas Žiliukas
Vyresnysis specialistas

Informacijos darbuotojas


Klientų aptarnavimo, dokumentų registravimo klausimai ❯❯❯
Justinas Šemelis
Patarėjas

Klientų aptarnavimas, gautų el. dokumentų ir e. siuntų administravimas, paskirstymas, registravimasAldona Eleonora Eidukonytė
Vyresnioji specialistė

Pavaldžių darbuotojų veiklos organizavimas/koordinavimasAlina Jociutė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimasVaiva Kirsnienė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimasSonata Markevičiūtė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimas.Gintarė Pračkaitienė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimas .Dalė Rimkevičienė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimasPaulius Ruzgus
Specialistas

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimasRita Treinytė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimasEgidijus Vitėnas
Specialistas

Klientų aptarnavimas, gautų el. dokumentų ir e. siuntų administravimas, paskirstymas, registravimasŽydronė Zdanavičienė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimas


Skambučių poskyris ❯❯❯
Ineta Mikulskienė
Poskyrio vadovė

Skambučių centro veiklos organizavimasLaima Aleškevičiūtė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Rita Citukienė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Diana Legeckaitė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Dominyka Mediancevaitė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Greta Pavlovskaja
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Edita Pikturnienė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Janina Šamanina
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Justina Vinslauskienė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Karolina Žvinė
Telefonu aptarnaujanti operatorė

Skambučių poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Paslaugų skyriaus struktūrinis dalinys


Skambučių poskyrio darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 17.30 val.

Penktadieniais nuo 7:30 iki 16.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau) 

Skambučių poskyrio teikiamos paslaugos:
 1. Konsultuoja klientus telefonu bei gyvo pokalbio žinutėmis; 
 2. Bendradarbiauja su struktūriniais padaliniais priskirtos veiklos klausimais; 
 3. Registruoja pranešimus apie mieste pastebėtas problemas; 
 4. Pagal Poskyrio kompetenciją įgyvendina kitus Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymus ir pavedimus.  

Teikia klientams informaciją apie Savivaldybės funkcijas, klientų aptarnavimo laiką ir tvarką, teikiamas administracines paslaugas ir jų procedūras.

Žemės ūkio poskyris ❯❯❯
Gedas Šaltinis
Poskyrio vedėjas

ŽU technikos registravimas, duomenų keitimas, valstybinių numerių išdavimas, konsultacijosIrina Choružienė
Vyriausioji specialistė

ŽU technikos registravimas, duomenų keitimas, valstybinių numerių išdavimas, konsultacijosŽemės ūkio poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Paslaugų skyriaus struktūrinis dalinys


Klientai aptarnaujami:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais: 7.30 - 17.00 val.
Penktadieniais: 7.30 - 15.45 val.


Žemės ūkio poskyrio teikiamos paslaugos ir specifikacijos

Siekiant kokybiško ir greito asmenų aptarnavimo, informuojame, kad Jūs galite pateikti pastabas, paklausimus ar pasiūlymus žemės ūkio poskyriui zup@vilnius.lt


VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS, KOORDINUOJANČIOS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius Ministerijos priimamasis: tel. +370 (5) 239 1111, faks. +370 (5) 239 1212
http://www.zum.lt 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
V. Kudirkos g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 266 0601
http://www.vic.lt

ŽEMĖS ŪKIO POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
1. koordinuoti ir teikti interesantams valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) žemės ūkio funkcijas;
2. atsižvelgiant į gyventojų pateiktas pastabas rengti pasiūlymus dėl žemės ūkio funkcijų teikimo tobulinimo;
3. teikia interesantams informaciją apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras;
4. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl žemės ūkio paslaugų teikimo tvarkos ir suteiktų paslaugų kokybės;
5. tvarko Ūkininkų ūkių ir Žemės ūkio ir kaimo valdų registrus;
6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą;
7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pieno gamybos kvotų administravimą;
8. vykdo žemės ūkio technikos registraciją.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams