Struktūra ir kontaktai

Dokumentų rengimo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

vps@vilnius.lt

Audrius Vaznelis
Poskyrio vedėjas
Nėra darbe


Janina Škoda
Vyriausioji specialistė


Daiva Vedrickienė
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė


Santa Zubernytė
Vyriausioji specialistė

Dokumentų rengimo poskyris yra Viešųjų pirkimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Dokumentų rengimo poskyris:
1. Su pirkimo iniciatoriais derina pirkimo dokumentus ir viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
2. Atsako į tiekėjų paklausimus, kreipiasi į pirkimo iniciatorių dėl viešųjų pirkimų dokumentų paaiškinimų pateikimo, nagrinėja pretenzijas, rengia viešųjų pirkimų komisijų protokolų projektus;
3. Konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius ir Savivaldybės tarybos kontroliuojamas perkančiąsias organizacijas pagal poskyrio kompetenciją;
4. Rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais;
5. Skaičiuoja numatomo pirkimo vertę.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams