Struktūra ir kontaktai

Dokumentų rengimo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

vps@vilnius.lt

Audrius Vaznelis
Poskyrio vedėjas
Nėra darbe


Eglė Bilevičienė
Vyriausioji specialistė


Jūratė Čaiko
Vyriausioji specialistė
Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas


Jurgita Mikalauskienė
Vyriausioji specialistė


Vytautė Mockutė
Teisininkė


Reda Pileckaitė
Vyriausioji specialistė
Viešųjų pirkimų specialistė


Janina Škoda
Vyriausioji specialistė


Laura Urniežiūtė
Vyriausioji specialistė


Daiva Vedrickienė
Teisininkė


Santa Zubernytė
Vyriausioji specialistė

Dokumentų rengimo poskyris yra Viešųjų pirkimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Dokumentų rengimo poskyris:
1. Su pirkimo iniciatoriais derina pirkimo dokumentus ir viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
2. Atsako į tiekėjų paklausimus, kreipiasi į pirkimo iniciatorių dėl viešųjų pirkimų dokumentų paaiškinimų pateikimo, nagrinėja pretenzijas, rengia viešųjų pirkimų komisijų protokolų projektus;
3. Konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius ir Savivaldybės tarybos kontroliuojamas perkančiąsias organizacijas pagal poskyrio kompetenciją;
4. Rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais;
5. Skaičiuoja numatomo pirkimo vertę.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams