Struktūra ir kontaktai

Eksploatacijos poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Gintautas Kazimieras Niaura
Poskyrio vedėjas


Ateitis priklauso tik nuo tavo ryžtingų veiksmų


Raimondas Jacunskas
Patarėjas


Viktorija Kaušylienė
Vyriausioji specialistė


Olga Lapinskienė
Vyriausioji specialistė


Loreta Motiejūnienė
Vyriausioji specialistė


Jurgita Palionienė
Vyriausioji specialistė


Judita Repšienė
Vyresnioji specialistė


Regina Stasiūnienė
Vyriausioji specialistė


Povilas Stelmokas
Vyriausiasis specialistas

Eksploatacijos poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

8. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:
8.1. eksploatuoti, tvarkyti, remontuoti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus;
8.2. atlikti miesto infrastruktūros objektų techninę priežiūrą;
8.3. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Skyriaus politiką susisiekimo komunikacijų eksploatacijos, remonto ir statybos klausimais. 

9. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių bei pėsčiųjų judėjimo takų ir pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) eksploataciją, priežiūrą, remontą;
9.2. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas;
9.3. priima atliktus susisiekimo komunikacijų eksploatacijos, remonto ir statybos darbus;
9.4. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir remontuoti;
9.5. dirba darbo ir valstybinėse komisijose pripažįstant tinkamais naudoti infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus;
9.6. administruoja gatvių avarinės tarnybos darbą;
9.7. administruoja miesto lietaus nuotekų tinklo eksploataciją ir remontą;
9.8. administruoja gatvių statybos su daliniu fizinių ir juridinių asmenų finansavimu programos įgyvendinimą;
9.9. administruoja eismo įvykių metu miesto turtui padarytos žalos išieškojimą iš kaltininkų;
9.10. kontroliuoja komisijos pripažintuose tinkamais naudoti objektuose garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų šalinimą;
9.11. organizuoja miesto fontanų priežiūrą, remontą ir naujų statybą;
9.12. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
9.13. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;
9.14. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus;

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams