Struktūra ir kontaktai

Miestovaizdžio skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Ramunė Baniulienė
Skyriaus vedėja


Mano miestas yra kaip gyvas kūrinys, kasdien kintantis gamtos ritmu bei tobulinamas miestiečių, verslo, mokslo ir kultūros srityse dirbančių žmonių pastangomis. Aš  didžiuojuosi galėdama dalyvauti šioje kūryboje, kasdien jausti veržlų miesto pulsą, atrasti ir įgyvendinti nuostabiausias idėjas, keičiančias mano miestą! Pasirinkau dirti pokyčių epicentre drauge su puikia bendraminčių kūrėjų komanda.  

Rūta Matonienė
Vyriausioji patarėja
Kraštovaizdžio, saugomų gamtinių teritorijų, istorinės atminties objektų įgyvendinimas


Vaiva Deveikienė
Patarėja
Saugomos teritorijos; kraštovaizdžio sprendinių kontrolė; želdynų sklypų inicijavimas.


Indra Bieliūnaitė
Vyriausioji specialistė
Įvairūs meno projektai, mažoji architektūra, lauko kavinės. Konsultacijos telefonu-d. d. 14-15 val.


Giedrė Čeponytė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe


Akvilė Myško-Žvinienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
Viešosios erdvės, mažoji architektūra


Aušra Sičiūnienė
Vyriausioji specialistė
ES programų ir projektų administravimas, specialiojo planavimo dokumentų rengimas


Daiva Venckienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
Mažųjų architektūros objektų (statinių, įrenginių) projek. derinimas (ir Infostatyba), dok. rengimas


Ramunė Vitkauskienė
Vyriausioji specialistė
Nėra darbe
Atminimo įamžinimas, miesto puošyba, mažoji architektūra. Konsultacijos telefonu 14-15 val.

Darbo laikas pirmadienį-ketvirtadienį 8.30-17.30, penktadienį 8.30-16.15; pietų pertrauka 12.30-13.15.

Organizuoja, kuruoja ir koordinuoja mažosios architektūros objektų, įamžinimo ženklų, inžinerinių
reklamos įrenginių, prekybos ir paslaugų ir kitų infrastruktūros objektų
teritorijų planavimo ir projektavimo procesus:

tikrina ir pritaria atminimo lentų, skulptūrų, lauko kavinių, I ir II grupės
nesudėtingų statinių, inžinerinių reklamos įrenginių
ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo projektus;

ruošia specialiąsias sąlygas bei projektavimo darbų užduotis miesto mažųjų kraštovaizdžio
architektūros statinių, įamžinimo ženklų, nesudėtingų prekybos, paslaugų, kitų
infrastruktūros objektų, pastatų dekoratyvinio apšvietimo įrengimo, projektinei
dokumentacijai rengti miesto teritorijose;

registruoja patvirtintus lauko kavinių ir lauko prekybos vietų, kioskų (paviljonų),
atminimo (informacinių) lentų ir kitų įamžinimo ženklų, mažųjų architektūros
statinių, miesto infrastruktūros objektų, dekoratyvinio apšvietimo įrengimo
projektus, administruoja patvirtintų projektų archyvą;

rengia dokumentaciją dėl įamžinimo ženklų įrengimo ir teikia svarstyti Vilniaus miesto
pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijai ir Kultūros, švietimo ir
sporto komitetui;

Organizuoja
ir koordinuoja viešųjų erdvių ir kitų kraštovaizdžio architektūros objektų atnaujinimo
ir sukūrimo procesus:

rengia įsakymus ir darbo užduotis, kuruoja ir koordinuoja projekto rengimo eigą; ruošia
medžiagą pristatymui visuomenei ir miesto vadovams, organizuoja projekto
svarstymus su visuomene ir ekspertais ir juos protokoluoja;

nagrinėja bendruomenės želdynų ir kitų viešųjų erdvių projektinius pasiūlymus,
juos derina ir registruoja bei perduoda padaliniui, atsakingam už  techninio
projekto rengimo procesą;

koordinuoja viešųjų erdvių bei kitų kraštovaizdžio architektūros objektų pertvarkymo ir
kūrimo programas;

Statistikos departamentui apie  miesto  želdynų kiekius ir pokyčius; inicijuoja miesto  želdynų
ir kitų viešųjų erdvių kadastrinių sklypų formavimo procesus.

Organizuoja ir koordinuoja sisteminius kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo
procesus:

teikia siūlymus formuojant Vilniaus miesto darnios urbanistinės plėtros,
kraštovaizdžio apsaugos politiką ir strategiją; užtikrina Vilniaus urbanistinės
plėtros ir kraštovaizdžio apsaugos strategijos atitikimą Europos sąjungos ir
Lietuvos Respublikos teisės aktams;

tikrina teritorinio planavimo dokumentuose numatytų  kraštovaizdžio sprendinių
atitikimą sąlygoms, Bendrajam planui, specialiesiems planams ir kitiems
teisiniams aktams;

koordinuoja Bendrojo plano kraštovaizdžio tvarkymo ir želdynų sistemos
sprendinių įgyvendinimą.

inicijuoja, organizuoja, ir koordinuoja kraštovaizdžio planavimo, žaliosios infrastruktūros
kūrimo, želdynų sistemos bei atskirų miesto parkų projektavimo procesus.

planuoja Poskyrio lėšų poreikį plėtros projektams rengti.


 


 

BĮ Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija ❯❯❯
Jolanta Radžiūnienė
Direktorė


Galina Brodovskaja
Vyriausioji finansininkė

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams