Struktūra ir kontaktai

Pastatų administravimo poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius, informacija suteikiama telefonu 1664 arba +370 5 211 2000

Sonata Balsevičienė
Vyriausioji specialistė
Administratorių skyrimas/keitimas


Giedrė Baranauskienė
Poskyrio vedėja
Daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolė


Malvina Likienė
Vyriausioji specialistė


Ligita Maslauskė
Vyriausioji specialistė


Evelina Račė
Vyriausioji specialistė


Juliana Riabenkaja
Vyriausioji specialistė
Administratorių veiklos kontrolė


Kristina Veiverytė-Vachninienė
Vyresnioji specialistė
Administratorių skyrimas/keitimas

Pastatų administravimo poskyris yra Būsto administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Pastatų administravimo poskyrio darbo laikas:
I-IV 7:00-16:00 val.
V 7:00-14:45 val.
Pietūs 11:30-12:15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PASTATŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI


Pagrindinis poskyrio uždavinys yra vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau - valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. vykdydamas jam paskirtą valdytojų priežiūros ir kontrolės vykdytojo funkciją organizuoja ir atlieka:

1.1. kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbtą grafiką;

1.2. neplanuotus bendro naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. 

2. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus (balsuojant raštu ar susirinkime) dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo; skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius;

3. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl:

3.1. įrašymo į sąrašą asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas;

3.2. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo ir keitimo;

3.3. daugiabučių namų išbraukimo iš administruojamų namų sąrašų, pasikeitus namo valdymo būdui ar namo statusui;

4. teikia Savivaldybės tarybai ir administracijai pasiūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, rengia Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus jiems įgyvendinti;

5. skatina bendrijų kaip vieną iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą ir inicijuoja paramos daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams teikimą;

6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką;

7. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, keičiasi informacija, palaiko ryšius su valstybės įstaigų tarnautojais, miesto bendruomene daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų  valdymo klausimais;

8. dirba komisijose, darbo grupėse, dalyvauja seminaruose, konferencijose, rengia pasitarimus poskyriui svarbiais klausimais.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams