Struktūra ir kontaktai

Pirkimų procedūrų poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

vps@vilnius.lt

Lilija Adamovičienė
Vyriausioji specialistė


Vaida Grigorjeva
Vyriausioji specialistė

Viešieji pirkimaiNeringa Vaitiekūnaitė
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

Pirkimų procedūrų poskyris yra  Viešųjų pirkimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Pirkimų procedūrų poskyris:
1. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
2. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
3. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
5. Viešina sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir sutarčių pakeitimus CVP IS svetainėje.

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams