Struktūra ir kontaktai

Statybos reglamentavimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Kristina Petrauskienė
L. e. skyriaus vedėjo pareigas


Diana Bulava
Patarėja


Elona Fišerienė
Vyriausioji specialistė


Vilma Gresevičiūtė
Vyriausioji specialistė
Tikrina teisinius dokumentus, sudarančius prielaidą statybą leidžiančiam dokumentui gauti, ir pateikiamos projektinės dokumentacijos sudėtį naudodamasis IS „Infostatyba“


Brigita Yaselyani
Vyriausioji specialistė


Vilija Jatautienė
Architektė


Rimutė Kanclerienė
Vyriausioji specialistė


Zita Karpavičienė
Vyriausioji specialistė


Eglė Lašinskienė
Vyriausioji specialistė


Aldona Liudvinavičienė
Architektė


Aistė Maluiškienė
Vyriausioji specialistė


Valentina Miliauskienė
Vyriausioji specialistė


Jona Rukšėnaitė
Vyriausioji specialistė


Dovilė Stankienė
Vyriausioji specialistė
Projektų inžinerinės dalies tikrinimas „Infostatyboje“. Konsultavimas statybos projektų rengimo ir statybas leidžiančių dokumentų gavimo klausimais.


Inga Teriošinienė
Vyriausioji specialistė


Ona Vaitkevičienė
Architektė


Elytė Zarembienė
Vyriausioji specialistė

Priima iš Statybų leidimų poskyrio techninę dokumentaciją kartu su prašymais išduoti statybą
leidžiančius dokumentus;

koordinuoja miesto inžinerinės infrastruktūros plėtros klausimus;

konsultuoja miesto inžinerinės infrastruktūros, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir
planavimo klausimais;

tikrina dokumentacijos atitikimą galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams bei
statybos techniniams reglamentams;

vadovaudamasis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“ tikrina ir pritaria (arba nepritaria) statinio projekto sprendinių
pakeitimui po statybą leidžiančio dokumento  išdavimo, kai pagal taip pakeistą
statinio projektą statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas;

atlieka tikrinamų objektų analizę;

teikia projektuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims informaciją apie anksčiau
suprojektuotus inžinerinius tinklus bei inžinerinės infrastruktūros objektus;

teikia konsultacijas statinių projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų
klausimais.


                    

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams