Struktūra ir kontaktai

Statybų leidimų poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Diana Bulava
Poskyrio vedėja


Elona Fišerienė
Vyriausioji specialistė


Vilma Gresevičiūtė
Vyriausioji specialistė
Tikrina teisinius dokumentus, sudarančius prielaidą statybą leidžiančiam dokumentui gauti, ir pateikiamos projektinės dokumentacijos sudėtį naudodamasis IS „Infostatyba“


Vilija Jatautienė
Architektė


Zita Karpavičienė
Vyriausioji specialistė


Aistė Maluiškienė
Vyriausioji specialistė


Inga Teriošinienė
Vyriausioji specialistė


Ona Vaitkevičienė
Architektė

Statybų leidimų poskyris yra Vyriausiojo miesto architekto skyriaus struktūrinis padalinys.

Tikrina, ar pateikiama dokumentacija visiškai sukomplektuota ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus  bei teisės aktus pagal poskyriui priskirtą kompetenciją naudojanti IS „Infostatyba“;

atlieka pirminį pateikiamų prašymų bei teisinių dokumentų, sudarančių prielaidas išduoti statybą leidžiantį dokumentą, patikrinimą;

perduoda priimtus (naudojantis IS „Infostatyba“) prašymus  Projektųpatikrinimo poskyriui; 

naudojantis IS „Infostatyba“ informuoja statytoją (užsakovą) apie priežastis, dėl kurių jo prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą statinio projektui yra nepriimamas;

kontroliuoja valstybinės rinkliavos apmokėjimą už išduotus statybą leidžiančius dokumentus;

konsultuoja interesantus projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais, teikia reikiamą informaciją pagal Poskyrio kompetenciją rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus ir skundus projektavimo bei statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais.


Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams