2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 27 d. Regiono plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyrius paskelbė kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014 -2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“: informacija apie kvietimą ČIA

Su Europos Sąjungos 2014-2020 m. fondų investicijų Lietuvoje planavimu susiję dokumentai skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, o kartu su Vilniaus apskritimi susiję dokumentai skelbiami interneto svetainės www.lietuvosregionai.lt skiltyje „Vilniaus apskritis“ – Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus“.

Prašome iki 2018 m. sausio 17 d. įskaitytinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyriui pateikti informaciją apie ketinimą įgyvendinti projektą pagal šią priemonę el.paštu sveikatos.sk@vilnius.lt

Smulkesnė informacija teikiama Sveikatos apsaugos skyriuje telefonu (8 5) 211 2586.