Aktuali informacija gaunantiems socialines išmokas

Socialinių pašalpų, pagalbos pinigų, vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų mokėjimai į gavėjų sąskaitas bankuose pradedami nuo 2021-01-08.
Išmokos vaikams ir tikslinės kompensacijos į gavėjų sąskaitas bankuose bus pervedamos nuo 2021-01-12 gavus finansavimą išmokoms mokėti.
Paštuose visų rūšių išmokos bus pradėtos mokėti nuo 2021-01-11.
Daugiau informacijos galima gauti el. paštu sis@vilnius.lt arba tel. 8 700 35545.

 

NUO 2021 M. SAUSIO 1 D. KEIČIASI SOCIALINIŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI

  Nuo 2021 m. 2020 m.
Šeimoms
Vaiko pinigai (universali išmoka vaikui) 70 eurų 60,06 eurų
Vaiko pinigai (universali išmoka vaikui) neįgaliam, gausios* ir nepasiturinčios** šeimos vaikui (su priedu); papildoma išmoka vaikui padidėja iki 41 euro. 111,20 eurų

(70 eurų + 41,20 eurų)

100,23 eurų

(60,06 eurų + 40,17 eurų)

Tikslinių kompensacijų gavėjams
Tikslinių kompensacijų bazė (TKB):

nuo šio dydžio priklauso tikslinės kompensacijos specialiųjų poreikių turintiems neįgaliesiems

 

120 eurų

 

117 eurų

Kitiems išmokų gavėjams
Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) – nuo jo priklauso teisė į piniginę socialinę paramą 128 eurai 125 eurai
Bazinė socialinė išmoka (BSI) – nuo jos priklauso visos socialinės išmokos:

vaiko pinigai, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, vienkartinė išmoka vaikui, išmoka gimus daugiau kaip vienam vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka įvaikinus vaiką, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, laidojimo pašalpa, parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti, socialinė parama mokiniams, pagalbos pinigai vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kt.

40 eurų 39 eurai

* Gausi šeima – 3 ir daugiau vaikų.
** Nepasiturinti šeima – kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 256 eurų neįskaičius vaiko pinigų ir 20–40 proc. darbo užmokesčio.

Jei jau kreipėtės dėl išmokų ir jų mokėjimo laikotarpis nesibaigęs, iš naujo teikti prašymo nereikia – išmokų dydžiai bus perskaičiuoti automatiškai. Išmokos (išskyrus vienkartinę išmoką nėščiajai, vienkartinę išmoką vaikui, vaiko laikinosios priežiūros išmoką ir laidojimo pašalpą) mokamos už praeitą mėnesį, todėl didesnes išmokas gausite vasario mėnesį.

Daugiau informacijos:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt/lt/ ;
Vilniaus miesto savivaldybės el. paslaugų valdymo sistemoje https://paslaugos.vilnius.lt/ >„Socialinės išmokos“;
Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545.

Socialinių išmokų skyrius, 2021-01-04