Apie NVO konkursus

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius 2019 m. spalio-gruodžio mėnesiais skelbė naujus NVO konkursus, kurie bus finansuojami ir įgyvendinami 2020 m.

Trumpa informacija apie juos:

– Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių dienos socialinės globos paslaugas 6-16 metų amžiaus vaikams, turintiems mišrių raidos ir autizmo spektro sutrikimų, projektų finansavimo konkursas paskelbtas pakartotinai, nes pateiktos paraiškos neatitiko konkurso sąlygose keliamų reikalavimų. Paraiškos priimamos iki 2019 m. gruodžio 27 d. (penktadienio) 1 val

Daugiau apie konkursą ir jo sąlygas – čia.

– Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių nemokamo maitinimo paslaugas nepasiturintiems asmenims, projektų finansavimo konkurso rezultatai:

1. Labdaros ir paramos fondo „Vilties centras“ projekto „Pagalbos ranka“ įgyvendinimui 2020 m. numatyta skirti 52 tūkst. eurų.

2. Vilniaus arkivyskupijos Caritas projekto „Nemokamo maitinimo paslauga nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimui 2020 m. numatyta skirti 40 tūkst. eurų.

3. Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ projekto „Parama maisto produktais nepasiturintiems vilniečiams“  įgyvendinimui 2020 m. numatyta skirti 25 tūkst. eurų.

– Socialinės priežiūros – apgyvendinimo krizių centruose – paslaugas moterims su vaikais, nėščiosioms ir senyvo amžiaus moterims, patiriančioms krizę, projektų finansavimo konkurso rezultatai:

Vilniaus arkivyskupijos Caritas projekto „Nauji namai – nauja pradžia“ įgyvendinimui 2020 m. numatyta skirti  44,5 tūkst. Eurų

– Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių atstovavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas Vilniaus (Kirtimų) romų taboro gyventojams, finansavimo konkursas įvyko, komisija atliko pirminį paraiškų vertinimą. Šiuo metu vyksta paraiškos ir pateiktų dokumentų tikslinimas.

– Socialinio verslo rėmimo projektų finansavimo konkursas paskelbtas ir paraiškos su dokumentais priimamos iki 2020 m. sausio 2 d. (ketvirtadienio) 16 val.

Daugiau apie konkursą ir jo sąlygas – čia.

– Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims paslaugų teikimo projektų finansavimo konkursui skirtų paraiškų priėmimo terminas baigėsi gruodžio 16 d. Konkurso atrankos ir vertinimo komisija projektų atranką vykdys 2020 m. sausį.

– Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su jaunimu, paslaugų plėtros konkursas finansavimo konkursas neįvyko, nes nebuvo pateikta nei viena paraiška. Artimiausiu metu planuojama paskelbti pakartotinai konkursą.

– 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkurso rezultatus planuojama paskelbti atskiru skelbimu iki 2019 m. gruodžio 31 d.