Apie NVO projektų finansavimo konkursų rezultatus

 

Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms teikimo projektams 2022 metais įgyvendinti numatyta skirti 100 000  Eur, iš kurių:

 • Viešosios įstaigos Atviros visuomenės forumo projektui – 7 000 Eur.
 • Viešosios įstaigos Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centro projektui – 7 000 Eur.
 • Viešosios įstaigos „Sveikatos metai“ projektui – 7 700 Eur.
 • Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projektui – 8 000 Eur.
 • Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus projektui – 7 000 Eur.
 • Viešosios įstaigos „Artoteka“ projektui – 8 900 Eur.
 • Viešosios įstaigos „Išminties erdvės“ projektui – 9 900 Eur.
 • Viešosios įstaigos „Sėkmės idėja“ projektui – 10 000 Eur.
 • Vilniaus arkivyskupijos Carito projektui – 7 000 Eur.
 • Viešosios įstaigos „Jaunimo kelias“ projektui – 5 000 Eur.
 • Viešosios įstaigos Vaikų ir paauglių socialinio centro projektui – 5 000 Eur.
 • Viešosios įstaigos „Vaikų ateitis“ projektui – 9 500 Eur.
 • Maltos ordino pagalbos tarnybos projektui – 8 000 Eur.

Asmens higienos paslaugų socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims, projektams 2022 metais įgyvendinti numatyta skirti 24 200  Eur, iš kurių:

 • Labdaros ir paramos fondo „Vilties centras“ projektui – 11 000 Eur.
 • Vilniaus arkivyskupijos Caritas projektui – 13 200 Eur.

 

Pagalbos teikimas slaugant neįgalius asmenis ir senyvo amžiaus žmones jų namuose, projektams 2022 metams įgyvendinti numatyta skirti 99 999,40  Eur, iš kurių:

 • Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus projektui – 50 000 Eur.
 • Maltos ordino pagalbos tarnybos projektui – 49 999,40 Eur.