Asmeninės higienos paslaugų teikimo nepasiturintiems vilniečiams projektams įgyvendinti 2024 metais skirta 35 475 Eur

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-2726/20 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 51 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.30-2912/23 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims, projektams 2024 m. įgyvendinti“, asmeninės higienos paslaugų teikimo, skirtų socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims, projektams įgyvendinti 2024 metais skyrė 35 475 Eur:

  1. Vilniaus arkivyskupijos Carito projektui „Asmens higienos paslaugos socialinę riziką patiriantiems asmenims“ – 17 325 Eur;
  2. labdaros ir paramos fondo „Vilties centras“ projektui „Higienos paslaugos socialiai pažeidžiamiems asmenims“ – 18 150