Bendradarbiaujant su praktikais sukurtas Vilniaus miesto socialinių paslaugų kokybės standartas

Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyrius kartu su socialinėje paslaugų srityje dirbančiais praktikais sukūrė Vilniaus miesto socialinių paslaugų kokybės standartą. Standartas tai  teisės aktas, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti kokybiškas, į paslaugų gavėją / klientą ir jo poreikius orientuotas socialines paslaugas; nustatyti bendras socialinių paslaugų teikimo kokybės gaires, didinti įstaigų orientaciją į rezultatus ir paslaugų gavėją, veiklos atvirumą ir atsakomybę; užtikrinti nuolatinį paslaugų kokybės tobulinimo procesą; sudaryti sąlygas kiekvienam paslaugų gavėjui dalyvauti vertinant įstaigų veiklą ir rezultatus. Tuo tikslu standarto priede galima rasti „Pasitenkinimo socialinėmis paslaugomis apklausos anketą“, kuria kiekvienas socialinių paslaugų gavėjas turės galimybę pateikti atgalinį ryšį paslaugų tiekėjui. Ši anketa parengta lengvai suprantamos kalbos metodu (angl. „Easy-to-read“). Lengvai suprantamos kalbos metodu parengti tekstai dėl savo paprastos kalbos ir aiškios struktūros pritaikyti senjorams, vaikams bei visai visuomenei.

Vilniaus miesto socialinių paslaugų kokybės standartas »

Dėkojame visiems Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus pavaldžiose  įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose dirbantiems specialistams aktyviai dalyvavusiems kuriant paslaugų standartą. Itin norisi padėkoti:

Anai Staševičienei – Vilniaus miesto mero pavaduotojo padėjėjai;

Virginijai Pleckevičienei – SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos programų vystymo vadovei, NVO tarybos atstovei;

Jūratei Tamašauskienei – biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ direktorei;

Ievai Norkienei – biudžetinės įstaigos Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų direktorei;

Kristinai Balčiūnienei – biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių centro direktorei;

Jūratei Čečetienei – biudžetinės įstaigos Vilniaus Lakštingalos namai direktorė;

Renatai Rimdžiuvienei – Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“ direktorei.

Tikime, kad Vilniaus miesto gyventojai, biudžetinės įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos  dirbdami išvien ir  kartu tobulindami ir gerindami socialinių paslaugų kokybę, prisidėsime, kad  Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai.