Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams skirti mokymai pagal GIMK programą!

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, geranoriškai bendradarbiaudamas su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriumi bei savivaldybių teritorijose veikiančiais globos centrais: VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“, VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centru”, LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija, „Žiburio” labdaros ir paramos fondu, VšĮ „SOTAS“, Vilniaus r. Šeimos ir vaiko gerovės centru – Globos centru (Geisiškėse), Vilniaus r. Šeimos ir vaiko krizių centru – Globos centru (Kalveliuose), kartu nuveikė didelį darbą – organizavo bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams privalomus išklausyti mokymus pagal GIMK (Globėjų (rūpintojų), įtėvių mokymų ir konsultavimo programa) programą.  Per 2021 metus jau įvyko ir/ar vis dar vyksta 8 mokymų grupės, kuriose dalyvavo (-auja) 122 darbuotojai.

Nuoširdžiai dėkojame partneriams – tai didelė pagalba ir indėlis į darbuotojų, kurie rūpinasi be tėvų globos likusiais vaikais, kvalifikacijos tobulinimą.

Visus, kurie svarsto galimybę dovanoti savo namų šilumą be tėvų globos likusiems vaikams, kviečiame pasikalbėti, pasitarti su Globos centruose dirbančiais specialistais. Kontaktus galite rasti – http://globaivaikinimas.lt/.