Dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ atnaujinto kvietimo

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 18 d. Regiono plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyrius atnaujino kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. Informaciją apie kvietimą rasite paspaudę nuorodą http://www.lietuvosregionai.lt/lt/8/kvietimai-285;120;277.html.

Su Europos Sąjungos 2014-2020 m. fondų investicijų Lietuvoje planavimu susiję dokumentai skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, o kartu su Vilniaus apskritimi susiję dokumentai skelbiami interneto svetainės www.lietuvosregionai.lt skiltyje „Vilniaus apskritis“ – Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus“.

Prašome galimų pareiškėjų iki 2018 m. gegužės 4 d. įskaitytinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų valdymo skyriui el. paštu: regina.katkeviciene@vilnius.lt pateikti nustatytos formos projektinį pasiūlymą (word formatu ir skenuotą pasirašytą variantą).

Pareiškėjas ir projekto veiklos turi atitikti priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8 5) 211 2738.