Dėl atostogų medikams

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) raštu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų sąrašų pateikimo“ (toliau – Raštas) kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl bendradarbiavimo teikiant informaciją. Ministerija informavo, kad yra atsakinga už Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano (toliau –Planas) 4 tikslo „Skatinti ekonomiką“ Priemonės 9.1. įgyvendinimą, pagal kurią yra numatyta sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, t. y. asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – medikams), sukurti atostogų sistemą. Pagal sukurtąją sistemą medikams numatoma padėkoti už darbą esant nepaprastajai padėčiai ir skirti turizmo paslaugų rinkinį, kuriuo bus galima pasinaudoti ne turistinio sezono metu (daugiau informacijos apie minėtą priemonę pateikta adresu: https://atostogosmedikams.lt/).

Rašte Ministerija paprašė Vilniaus miesto savivaldybės skubos tvarka kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančias gydymo įstaigas, nepriklausomai nuo jų pavaldumo, dėl vardinių sąrašų tik apie nelicencijuotus medikus, kurie dirbo karantino dėl COVID –19 metu: paramedikus, greitosios medicinos pagalbos automobilių vairuotojus, infekcijų kontrolės specialistus, klinikos laborantus (kurie ėmė tepinėlius dėl COVID-19), slaugytojų padėjėjus, kineziterapeutus bei ergoterapeutus, pateikimo. Paslaugos bus suteikiamos tik asmenims, esantiems sąraše. Odontologai ir burnos higienistai tarp paslaugų gavėjų neįtraukiami.

Atsižvelgdami į Ministerijos Raštą prašome Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančių gydymo įstaigų, nepriklausomai nuo pavaldumo, iki 2020 m. rugpjūčio 3 d. 11 val. Sveikatos apsaugos skyriui elektroniniu paštu [email protected] pateikti nelicencijuotų asmens sveikatos priežiūros specialistų vardinius sąrašus lentelėje, nurodant šiuos duomenis:  Mediko vardas, pavardė; Darbovietė; Pareigos. Informaciją prašome pateikti Microsoft Word arba Excel formatu. Laiku nepateikus minėtos informacijos duomenys Ministerijai nebus teikiami.

Taip pat norime pažymėti, jei Jūsų vadovaujama įstaiga įregistruota ne Vilniaus miesto savivaldybėje, bet teikiate sveikatos priežiūros paslaugas filiale esančiame Vilniaus miesto savivaldybėje, pateikite tik Vilniaus filialo darbuotojų sąrašus.

Dėkojame už bendradarbiavimą.