Apie NVO projektų finansavimo konkursų rezultatus

 

Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių dienos socialinės globos paslaugas 6-16 metų amžiaus vaikams, turintiems mišrių raidos ir autizmo spektro sutrikimų, projektų 2020 m. finansavimo konkurso rezultatai:

Viešosios įstaigos „CSI Vilnius“ projektui „Kompleksinės pagalbos teikimas autizmo spektro sutrikimą ir (ar) kitą mišrų raidos sutrikimą turintiems vaikams ir jų šeimos nariams“ 2020 metais įgyvendinti numatyta skirti iki 110 000 Eur., apmokant pagal faktinę dienos socialinės globos paslaugų teikimo trukmę ir paslaugų gavėjų skaičių.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su jaunimu, paslaugų plėtros projektų 2020 m. finansavimo konkurso rezultatai:

Viešosios įstaigos DUKU projektui „Pilaitės kiemai“ 2020 metais įgyvendinti numatyta skirti 41 617 Eur.

Viešoji įstaiga DUKU jau pradėjo įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su jaunimu, paslaugų plėtros projektą „Pilaitės kiemai“, kurio tikslinė grupė – 14 – 29 metų jaunuoliai, didžiąją laiko dalį leidžiantys Pilaitės mikrorajono gatvėse/kiemuose bei patiriantys įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus, trukdančius socializuotis ir integruotis į visuomenę.

Socialinio verslo rėmimo projektų 2020 m. finansavimo konkurso rezultatai:

 • Viešosios įstaigos „Geri Norai LT“ projektui „Ilgalaikių autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų įdarbinimo galimybių kūrimas“ 2020 metais įgyvendinti numatyta skirti 30 000 Eur.
 • Viešosios įstaigos „SARE ROMA“ projektui „Romų kavinė „AZA ir pasaulio skoniai“ 2020 metais įgyvendinti numatyta skirti 30 000 Eur.
 • Viešosios įstaigos „Socialiniai paramos projektai“  projektui „Integracijos į darbo rinką guru“ 2020 metais įgyvendinti numatyta skirti 20 000 Eur.

Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms teikimo projektams 2020 metais įgyvendinti numatyta skirti 90 000  Eur, iš kurių:

 • Viešosios įstaigos Užimtumo terapijos centro projektui – 7 000 Eur.
 • Viešosios įstaigos Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centro projektui – 10 000 Eur.
 • Viešosios įstaigos „Sveikatos metai“ projektui – 16 000 Eur.
 • Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projektui – 10 000 Eur.
 • Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus projektui – 8 000 Eur.
 • Viešosios įstaigos „Artoteka“ projektui – 12 000 Eur.
 • Vilniaus miesto vyresnio amžiaus žmonių asociacijos projektui – 7 000 Eur.
 • Viešosios įstaigos „Sėkmės idėja“ projektui – 10 000 Eur.
 • Vilniaus arkivyskupijos Carito projektui – 10 000 Eur.