DĖL SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ TEIKIMO

Vilniaus miestas siekia gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kreipiasi į nevyriausybines organizacijas ir paslaugų tiekėjus, kurie gali prisidėti prie tikslo – pagerinti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų prieinamumą, suteikti galimybę daugiau vilniečių gauti šias paslaugas  ir tokiu būdu sudaryti galimybę asmenims ilgiau gyventi savo namuose ir gauti reikalingą pagalbą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija iki 2022-12-15 kviečia „atsiliepti“/sudaryti sutartis dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikiančias socialinių paslaugų įstaigas, turinčias Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų neįgaliems senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims licenciją.

Įstaigos turės įsipareigoti teikti paslaugų gavėjams saugias ir kokybiškas paslaugas, išvardytas Socialinių paslaugų kataloge.

Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.), maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.), organizavimas, psichologinė ir psichoterapinė pagalba, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt., socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, transporto paslaugų organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Sutartis su įstaiga būtų pasirašoma tik išnagrinėjus pateikus dokumentus (įstatai, licencija, kainų paskaičiavimas ir kt.) ir gavus socialinių paslaugų gavėjo prašymą dėl paslaugų konkrečioje įmonėje.

Kreiptis: [email protected] arba Socialinių paslaugų skyrių.