Dėl socialines paslaugas teikiančių asmenų vakcinacijos COVID-19 vakcina (2021-02-01)

Pasikeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo“ 1.2 papunktyje nurodytos prioritetinės grupės apibrėžimas (buvo praplėsta grupė).

Įsakyme nurodyta, kad COVID-19 vakcina gali būti skiepijami socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, budintys globotojai ir nuolat kartu su budinčiais globotojais gyvenantys asmenys, šeimynų dalyviai ir kartu šeimynoje dirbantys ar nuolat kartu su šeimynų dalyviais gyvenantys asmenys, socialinės globos įstaigų gyventojai, socialinės globos įstaigų veiklos kontrolę atliekantys specialistai, kurie vyksta į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, tiesiogiai dirbantys ir (ar) besilankantys šeimose, neįgaliųjų asmeniniai asistentai, gestų kalbos vertėjai ir asmenys, socialinių paslaugų įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės, kitų juridinių asmenų darbuotojai, socialinių paslaugų įstaigose teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys sąlytį su šių įstaigų gyventojais ar lankytojais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose minėti gyventojai ar lankytojai lankosi.  

Prašome iki 2021 m. vasario 2 d. papildomai užpildyti apklausos formą apie įstaigoje dirbančius / teikiančius paslaugas (anksčiau paryškintus) asmenis.

Apklausos formą rasite čia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLR-tlbQHXfaaAawq4St6d0_4HmpxWBZ6d2cajLNbrL-b9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis vakcina@vilnius.lt arba tel. 8 5 210 4445.