Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų finansavimo Lietuvos Respublikos valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2019 m. sausio 4 d. posėdžio protokolą Nr. A17-38/19, patvirtino finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašą. Visos organizacijos, dalyvavusios konkurse, apie jo rezultatus bus informuotos individualiai paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. 30-95/19

 

FINANSUOTINŲ IR NEFINANSUOTINŲ 2019 METAIS ORGANIZACIJŲ, VYKDANČIŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTUS, SĄRAŠAS

Finansuotini projektai

Eil. nr. Pareiškėjas Surinktų balų vidurkis Skirtas finansavimas
iš viso Valstybės biudžeto lėšos Planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos
1. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 93 96000  96000
2.  Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 92,5 15000 15000  –
3. Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija 90,5 50251 50251
4. VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras 89,5 106000 106000
5. VšĮ „SOPA“ 85 25000 25000
6. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ 84 56800 56800
7. VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras 84 110000 110000
8. VšĮ „Mažoji guboja“ 83 36000 36000
9. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ 80,5 126000 126000
10. VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ 80,5 80000 80000
11. Maltos ordino pagalbos tarnyba 80 46000 46000
12. Bendrija „Atgaiva“ 76 5500 5500
13. Grigiškių neįgaliųjų draugija 73,5 15000 15000
14. VšĮ „Vilties akimirka“ 73 35000 35000
15. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA 73 36000 36000
16. Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga 71 30000 30000
17. VšĮ „Menava“ 69 27000 27000
18. VšĮ „OFM mažesnieji broliai“ 64,5 20000 20000
19. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ 64 30000 30000
20. VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras 63,5 30000 30000
21. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ 63 43000 43000
22. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius 54 10000 10000

 

Nefinansuotini projektai

Eil. nr. Pareiškėjas Surinktų balų vidurkis Skirtas finansavimas
Iš viso Valstybės biudžeto lėšos Planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos
1. VšĮ „Betzatos bendruomenė“ 49
2. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija 49