Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų finansavimo Lietuvos Respublikos valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų lėšomis

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sprendimą, patvirtino finansuojamų, nefinansuojamų ir atmestų projektų sąrašą. Visos organizacijos, dalyvavusios konkurse apie jo rezultatus bus informuotos individualiai paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. 30-3260/19

FINANSUOTINŲ, NEFINANSUOTINŲ IR ATMESTŲ ORGANIZACIJŲ, DALYVAVUSIŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSE, SĄRAŠAS

 

Eil. nr. Pareiškėjas Projekto pavadinimas Juridinio asmens kodas Surinktų balų vidurkis Prašoma suma, Eur Skiriama suma (Eur), iš jų

 

Iš viso Valstybės biudžeto lėšos Planuojamos savivaldybės biudžeto lėšos
Finansuotini projektai
1. VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras „Gyvenkime, kurkime ir džiaukimės drauge  

125248410

 

45,5

 

130925

 

115000

 

X

 

115000

3. VšĮ „Mažoji guboja“ „Dienos užimtumo centras žmonėms su intelekto sutrikimais“ 223819110 43 65500 36000 36000 X
4. Maltos ordino pagalbos tarnyba „Maltiečių paslaugos neįgaliesiems 2020“ 190740859 42 75644 46000 46000 X
5. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ „LSKD „Guboja“ spalvų orkestro studijos veikla“ 190730936 41,5 51500 30000 30000 X
6. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ „2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ 191183053 41,5 142780 110000 110000 X
7. VšĮ „Menava“ „Individuali pagalba nefrologiniams ligoniams palydint ir pavežant“ 124865622 40 31000 29000 29000 X
8. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija „2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ 191869255 39 52891 15696 15696 X
9. VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ „Asmenų, turinčių psichikos negalią įtrauktis į užimtumą ir visuomenės gyvenimą“ 301790792 39 87820 80000 80000 X
10. VšĮ „OFM mažesnieji broliai“ „Bernardinų neįgaliųjų dienos centras“ 124542042 38,5 26861 20000 20000 X
11. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA „Kurčio vaiko šeima 2020“ 191973072 38 44875 33000 33000 X
12. VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras „Kurti bei išgyventi bendruomenę“ 225014650 37,5 40630 30000 X 30000
13. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektas“ 195700427 37,5 76132 45000 45000 X
14. Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga „Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas Vilniaus mieste gyvenantiems asmenims su fizine negalia“ 191893217 37,5 44407 30000 30000 X
15. Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija „Feniksų savarankiškumo paslaptys“ 304076906 37,5 8269 8000 8000 X
16. VšĮ „SOPA“ „Žmonių su negalia savarankiškumo ugdymas per darbinę veiklą“ 300570569 37,5 29694 29000 X 29000
17. VšĮ „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras“ „Socialinės reabilitacijos paslaugos Vilniaus m. kurčiųjų bendruomenei 2020“ 125297336 37 147854 106000 106000 X
18. Lietuvos asociacija „Gyvastis“ „Socialinės reabilitacijos paslaugos transplantuotiems, laukiantiems organo transplantacijos ir dializuojamiems  neįgaliesiems“ 191609186 36,5 9856 9190 9190 X
19. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ „ Socialinis taksi – neįgaliųjų laisvė judėti“ 302326599 35,5 94638 56800 56800 X
20. Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija „Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ 193273026 35 88247 51000 51000 X
21. Lietuvos muzikos terapijos asociacija „Menas neįgalių vaikų ir jų šeimų gerovei“ 191945660 33,5 112974 50000 50000 X
22. Grigiškių neįgaliųjų draugija „Kokybiškos socialinės reabilitacijos paslaugos Grigiškių mieste“ 125102843 33 22000 12000 12000 X
23. Bendrija ATGAIVA „Menų svetainė neįgaliesiems vaikams ir jaunimui“ 195701486 32 7290 5500 5500 X
Nefinansuotini projektai
1. VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ „Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas sutrikusio intelekto asmenims ir jų šeimos nariams Vilniaus mieste“ 301675320 24,5 28140 X X X
2. Lietuvos neįgaliųjų draugija „Psichosocialinės pagalbos teikimas Vilniaus miesto neįgaliesiems“ 191676690 24,5 8949 X X X
3. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius „Čia ir dabar“ 191873677 22,5 29937 X X X
4. Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ „Pagalba vaikystėje – savarankiškumas suaugystėje“ 301768582 19 53775 X X X
                 
Atmesti projektai
1. VšĮ „Sveikatos metai“* „Mes panašūs tik visuomenės požiūriu į mus , bet mes patys ir mūsų istorijos skirtingos“ 302826152 Nevertinta dėl neatitikimo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatams 85513 X X X

* „Nevertinta dėl neatitikimo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatams“