Dėmesio! Plečiamas socialinių globėjų tinklas – reikalingi darbuotojai


Įgyvendinant  projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, Lietuvoje sparčiai plečiamas socialinių globėjų tinklas.

Socialiniu globėju gali tapti kiekviena šeima ar fizinis asmuo, pasiruošęs (išklausęs globėjų ir įtėvių (GIMK) mokymus bei konsultavimo kursus)  rūpintis vaikais bei atitinkantis globėjams keliamus reikalavimus.  Jeigu nesate baigę globėjų ir įtėvių mokymų, jie bus organizuojami artimiausiu metu.

Vilniaus regione socialinių globėjų aktyviai ieško ir VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras. Jų socialiniams globėjams mokamas 310 Eur atlygis už kiekvieną savo namuose prižiūrimą vaiką, taip pat skiriami pinigai vaiko poreikiams tenkinti (304 Eur už kiekvieną vaiką),  socialinis globėjas gauna fiksuoto dydžio atlyginimą taip pat ir tuo atveju, kai šeimoje nėra globojamo vaiko (atlyginimo dydis už dienas, kai vaiko šeimoje nėra – mažesnis), numatyta atokvėpio paslauga, t. y. 30 dienų atostogų per metus ir kitos socialinės garantijos. Socialiniams globėjams garantuota specialistų pagalba ir palaikymas.

Vilniaus regione išsamią informaciją  norintiesiems tapti socialiniais globėjais teikia viešojo pirkimo konkursą laimėjusio VšĮ Vaikų ir paauglių socialinio centro specialistė  Rugilė Ladauskienė telefonu 8 620 92 288.

Nedvejokite – kilnus tikslas, prasminga veikla įprasmins Jūsų gyvenimą ir suteiks jam pilnatvę ir džiaugsmą. O socialinio globėjo darbas yra vienas iš geriausiai apmokamų darbų, nes užmokestis – ne tik pinigai, bet ir vaikų dėkingumas.

Išsami informacija:

www.pertvarka.lt

http://www.pertvarka.lt/naujienos/demesio-vilniaus-regione-reikalingi-socialiniai-globejai/