EQUASS kokybės sistema keičia ne tik socialines paslaugas teikiančios įstaigos veidą, – ji keičia visuomenę

 

Šiomis dienomis įvyko paskutinė socialines paslaugas teikiančių įstaigų atranka dalyvauti Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (EQUASS angl. The European Quality in Social Services).

120 šalies socialinės globos, dienos centrų, nakvynės namų ir kitų savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų (Iš jų 23 įstaigos atstovauja Vilniaus miesto savivaldybei), patikėjo ir pasirinko šią kokybės sistemą, kaip priemonę siekti geriausių kokybės rezultatų. 19 įstaigų jau yra sertifikuotos EQUASS Assurance kokybės ženklu.

Socialinių paslaugų kokybė yra tokia pat būtinybė kaip sveikatos priežiūros ar bet kuri kita sritis, užtikrinanti mūsų gyvenimo kokybę. Kokybė neegzistuoja pati savaime, ją kuria organizacija, darbuotojai ir paslaugų gavėjai bei partneriai kartu. Ji privalo būti pagrįsta įrodymais ir tai nėra skambūs žodžiai –  misija įmanoma. Šiandien turime galimybę socialines paslaugas perkelti į naują europinės kokybės standarto lygmenį diegdami kokybės sistemą EQUASS. Tai būtent socialinėms paslaugoms skirta kokybės sistema. Pagrindinis jos privalumas – galime išmatuoti suteiktą paslaugą ir matyti jos naudą. Juo labiau, kad socialines paslaugas teikiančių įstaigų steigėjai, socialinių paslaugų užsakovai iš paslaugų tiekėjų reikalauja aiškių rezultatų. Tad paslaugos turi tapti aiškios ir išmatuojamos.

Kas metai socialinių paslaugų tiekėjų gretos plečiasi, didėja konkurencija ir tai yra gera žinia paslaugų gavėjui, šių paslaugų prireikusiam eiliniam šalies gyventojui.

Atrodytų sudarius palankias sąlygas augti socialinių paslaugų tiekėjų skaičiui (Lietuvoje veikia virš 500 įstaigų) turėtų išsispręsti didelė dalis šalies socialinių problemų, tačiau išlieka iššūkis kaip aiškiai apibrėžti socialines paslaugas, nustatyti standartus ir užtikrinti nuoseklią ir sistemingą minėtų tiekėjų teikiamų paslaugų kokybę, stebėseną ir priežiūrą.

Markovskajos, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro projektų koordinatorės ir sertifikuotaos EQUASS konsultantės nuomone, – kalbėdami apie paslaugų kokybę, visų pirma turime suprasti, kad paslauga turi būti profesionali, orientuota į rezultatus. Tam reikia turėti ir tam tikrus jos matavimo įrankius ir mokėti  kaip juos panaudoti. EQUASS pagrindinis privalumas yra tas, kad jo pagalba galime išmatuoti paslaugą.

Pirmosioms 19-ai įstaigų įteikiant EQUASS kokybės sertifikatus, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorė, projekto vadovė, T. Ulbinienė kalbėjo, kad EQUASS yra bene daugiausia naudos organizacijai atnešanti iniciatyva. Standarto diegimas įstaigoje visuomenei parodo, kad įstaiga atliepia paslaugos gavėjų poreikius. Prieš 10 metų patys įsidiegę EQUASS kokybės standartą, užkrėtėme savo geru pavyzdžiu daugelį socialines paslaugas teikiančių organizacijų. Bendradarbiaudami ir įkvėpdami vieni kitus Lietuvoje kursime aukštos kokybės paslaugas, kuriomis naudotis būtų gera ir patiems, sakė T. Ulbinienė.

„Esame daugiau nei patenkinti sprendimu dalyvauti EQUASS projekte – tai tik dar kartą įrodė, kaip svarbu nuolat judėti pirmyn, o ne stovėti vietoje galvojant, kad esi geriausias“, – prieš metus, sertifikato įteikimo dieną, kalbėjo Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė ir dienos centro „Šviesa“ direktorė J. Tamašauskienė. Jos nuomone, diegiant EQUASS kokybės sertifikatą, socialinis darbuotojas tampa socialines paslaugas teikiančios organizacijos kokybės kultūros kūrimo bendraautoriumi.

Šiuo metu kokybės sistemą besidiegiančių BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų direktorius, E. Jablonskis sako, – „siekiame lanksčiai reaguoti į visuomenėje vykstančius pokyčius ir aukštos paslaugų kokybės kultūros. Esame viena didžiausių municipalinių nakvynės namų Lietuvoje, kurioje socialines paslaugas gali gauti iki 300 paslaugų gavėjų“. Esame vieninteliai nakvynės namai šalyje, turintys veikiančią Socialinę tarnybą, kuri dirba 24 valandas per parą. Dalyvauti EQUASS kokybės sistemos diegime paskatino noras siekti aukštos paslaugų kokybės kultūros ir paslaugų kompleksiškumo, kurios atitiktų paslaugų gavėjų poreikius ir lūkesčius, didintų jų socialinę įtrauktį.  Siekiame sisteminio požiūrio į mūsų darbą formavimo, nes darbas su atskirtį patiriančiais asmenimis yra specifinis ir ypatingas, liečiantis žmonių sveikatą ir gyvybę. Tikimės, kad įstaigoje būtų įtvirtintas vieningas ir aiškus socialinių paslaugų kokybės supratimas, kurio dėka galėtume išsikelti socialinio darbo tikslus, juos efektyviai planuoti bei įgyvendinti.“

Kalbant apie požiūrio į žmogų, kenčiantį nuo priklausomybės keitimą ir paties žmogaus keitimąsi, vadovo nuomone, labai svarbu pagarbus požiūris į paslaugų gavėjus, lankstumas, bendradarbiavimas ir orientacija į asmenį. Tai yra pagrindiniai principai, kurie skatina  paslaugų gavėjų įsitraukimą į teikiamų paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą. Įstaigos darbuotojai siekia mažinti bendruomenės pasipriešinimą atskirtį patiriantiems asmenims, ypač kviečiame žiniasklaidos atstovus būti solidariems ir nevartoti tokių sunkumus patiriančių asmenų apibūdinimų, kurie žemintų jų garbę ir orumą

EQUASS kokybės sistema suteikia instrumentus stiprinti gebėjimus savarankiškai apsispręsti dėl savo gyvenimo būdo ir jo kokybės gerinimo.

Vadovo žodžiais tariant, EQUASS diegimas išmokė pasidžiaugti kasdieniais šiltais pasisveikinimais, šypsenomis, tokiomis, atrodo, nežymiomis smulkmenomis, kurios žmogaus gyvenimą sušildo ir nuspalvina, sako Vilniaus nakvynės namų vadovas. Paslaugų gavėjai mokosi kasdienių įgūdžių, dalyvauja įvairiose socialinę atsakomybę ugdančiose veiklose prisidedami prie Vilniaus miesto teritorijų tvarkymo akcijos „Darom“, Rasų kapinių tvarkymo. Mūsų įstaigos gyventojos mezga kojinaites socialinės iniciatyvos „Šiltos kojytės“ organizatoriams, dalyvaujame įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose, rašėme laiškus portalo „15 min.“ konkursui „Laiškas mamai“. Kiekvienas paslaugų gavėjas, kuris pagerina savo gyvenimo kokybę, užmiega ir atsibunda saugioje aplinkoje, mokosi higieninio elgesio, lavina buitinius ir socialinius įgūdžius, mokosi valdyti konfliktus, bendrauti ir gyventi pagal visuomenėje priimtas normas, yra mums svarbus. Tai yra mūsų šalies piliečiai, šalia kurių gyvename, su kuriais kartu dirba įstaigos personalas, pasakoja E. Jablonskis.

EQUASS kokybės sistema keičia ne tik įstaigos kultūrą, žinomumą ir užtikrina veiklos kokybę, bet taip pat keičia ir visuomenės požiūrį į socialinių paslaugų tiekėjus, socialinį darbą. EQUASS sertifikatas įkūnija pagrindines vertybes – orientaciją į paslaugų gavėją, teisių įgyvendinimą, lyderystę, partnerystę, kuriomis būtina vadovautis kasdienėje veikloje siekiant geresnės senolių, vaikų, neįgaliųjų, socialinę riziką patiriančių šeimų ir visų kitų socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės. Tikime, kad ilgalaikėje perspektyvoje ši kokybės sistema padės efektyviai spręsti daugelį socialinių klausimų, – prisidės prie šalies globos įstaigų pertvarkos procesų, pagerės socialines paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kokybė, stiprės partnerystė tarp organizacijų, augs atvirumas bendruomenei. Išdrįsti keistis ir keisti yra iššūkis, tačiau tik šis kelias atveria naujas perspektyvas įstaigos veiklos kokybei, žmogaus ir visuomenės gerovei.