Gaunantiems socialines išmokas: kas aktualu ir nauja nuo 2022-01-01?

Piniginės paramos išmokėjimo grafikas 2022 m. sausio mėnesį:

Socialinė pašalpa Išmokos vaikui Tikslinės kompensacijos* Pagalbos pinigai
(už vaiko globą)
Banke Pašte** Banke Pašte** Banke Pašte** Tik banke
nuo 11-os
mėnesio dienos
11–24
mėnesio dienomis
nuo 14-os
mėnesio dienos
11–24
mėnesio dienomis
nuo 14-os
mėnesio dienos
11–24
mėnesio dienomis
nuo 11-os
mėnesio dienos

* Šios išmokos gali būti pristatomos gavėjui į namus.

** Pašte neatsiėmus išmokų iki mėnesio 24-os dienos, jos bus mokamos nuo kito mėnesio 9-os dienos.

 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. didėja socialinių išmokų dydžiai:

  Nuo 2022 m. 2021 m.
Šeimoms
Vaiko pinigai (universali išmoka vaikui) 73,50 eurų 70 eurų
Vaiko pinigai (universali išmoka vaikui) neįgaliam, gausios* ir nepasiturinčios** šeimos vaikui  (su priedu); papildoma išmoka vaikui padidėja iki 43,26 euro. 116,76 eurų

(73,50 + 43,26 eurų)

111,20 eurų

(70 + 41,20 eurų)

Tikslinių kompensacijų gavėjams
Tikslinių kompensacijų bazė (TKB) – nuo šio dydžio priklauso tikslinės kompensacijos specialiųjų poreikių turintiems neįgaliesiems 126 eurai 120 eurų
Kitiems išmokų gavėjams
Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) – nuo jo priklauso teisė į piniginę socialinę paramą 129 eurai 128 eurai

Bazinė socialinė išmoka (BSI) – nuo jos priklauso visos socialinės išmokos:
vaiko pinigai, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, vienkartinė išmoka vaikui, išmoka gimus daugiau kaip vienam vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka įvaikinus vaiką, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, laidojimo pašalpa, parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti, socialinė parama mokiniams, pagalbos pinigai vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kt.

42 eurai 40 eurų

* Gausi šeima – 3 ir daugiau vaikų.

** Nepasiturinti šeima – kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 258 eurų neįskaičius vaiko pinigų ir 20–40 proc. darbo užmokesčio.

 

Jei jau kreipėtės dėl išmokų ir jų mokėjimo laikotarpis nesibaigęs, iš naujo teikti prašymo nereikia – išmokų dydžiai bus perskaičiuoti automatiškai. Išmokos (išskyrus vienkartinę išmoką nėščiajai, vienkartinę išmoką vaikui, vaiko laikinosios priežiūros išmoką ir laidojimo pašalpą) mokamos už praeitą mėnesį, todėl didesnes išmokas gausite vasario mėnesį.

 

Svarbi 2022 m. naujovė – didesnė piniginė parama globojamiems (rūpinamiems) vaikams

Ne tik didėja, bet ir diferencijuojama pagal vaiko amžių ir poreikius globos (rūpybos) išmoka:

Globos (rūpybos išmoka) Nuo 2022 m. Iki 2022 m.
vaikams iki 6 metų 218 eurų 160 eurų
vaikams nuo 6 iki 12 metų 252 eurai
vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis 273 eurai
buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja  273 eurai.

 

Svarbu. Pratęsiamas ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas buvusiam globėjui (rūpintojui), kai, pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos, buvęs globotinis lieka gyventi pas jį ir yra jo išlaikomas, kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai.

 

Kompensacija už būsto šildymą – aktualūs pokyčiai nuo sausio 1 d.

Dvigubai didėja valstybės remiamų pajamų dydis (VRP), taikomas būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti. Todėl šia kompensacija galės pasinaudoti daugiau gyventojų. Išsamesnė informacija https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/kompensacija-uz-busto-sildyma-2022-metais-ka-svarbu-zinoti.

 

Daugiau apie svarbius 2022 m. pokyčius: