Gerosios patirties pažintinis vizitas į Lenkijos Respublikos Poznanės mieste veikiančias organizacijas

Biudžetinė įstaiga dienos centras „Šviesa“, siekdamas užtikrinti kuo kokybiškesnį paslaugų teikimą, š. m. gegužės 23 – 26 d. Centras organizavo  gerosios patirties pažintinį vizitą į 4 Lenkijos Respublikos Poznanės mieste veikiančias organizacijas, teikiančias socialines paslaugas žmonėms su autizmo spektru ir intelekto bei kompleksine negalia. Vizito metu buvo pravesti keli „gerosios praktikos“ seminarai, kurių metu pavyko susipažinti Lenkijos Respublikoje teikiamomis socialinėmis paslaugomis asmenims su intelekto negalia. Kelionės ir nakvynės išlaidos buvo apmokėtos iš Biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ lėšų.

Apsilankėme „Saplings Kindergarten“, privačioje įstaigoje, teikiančioje dienos socialinės globos paslaugas 2-14 metų vaikams su autizmo spektru bei intelekto negalia. Įstaigoje veikia darni terapeutų, logopedų, kineziterapeutų ir administracijos darbuotojų grupė. Įstaigos veikla skirta vaikų, turinčių autizmą ir kitus su juo susijusius raidos sutrikimus, gyvenimo kokybei gerinti, teikiant platų kokybiškų mokymų ir konsultacijų spektrą tėvams, mokytojams, terapeutams ir globėjams. Šis darželis – ugdymo centras buvo įkurtas siekiant lavinti vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą ir išplitusius raidos sutrikimus. Įstaiga siūlo sertifikuotų terapeutų, kurie specializuojasi funkcijų vertinime, pagalbą, galinčius pasiūlyti koregavimus, atitinkančius individualius vaiko poreikius. Kadangi tradiciniai mokykloje taikomi mokymo metodai nepasiteisino, centras orientuojasi į mokymosi proceso individualizavimą bei yra aktyvūs vaiko ugdymo palydovai. „Saplings Kindergarten“ edukacinis centras, sertifikuotas diegti ir plėtoti komunikaciją naudojant PECS piktogramas. Tokia komunikacijos metodika yra labai efektyvi, bendraujant tiek su vaikais, tiek ir suaugusiais asmenimis su autizmo spektru ir intelekto negalia. Labai svarbu yra diegti šitą komunikacijos būdą kuo ankstyvoje vaikystėje, kad vaikas geriau ją suprastų ir adaptuotųsi prie jos naudojimo.

Taip pat aplankėme NVO „Dom Autysty“, pirmą Poznanėje specializuotą centrą, teikiantį dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas žmonėms su autizmo spektru. Centrą lanko 12 suaugusių asmenų su autizmo spektru. Centre jie užsiima menine veikla bei savarankiškumo ugdymu. Centras yra finansuojamas iš ES bei Lenkijos vyriausybės projektinių lėšų. Centro ypatybė yra ta, kad čia paslaugos yra teikiamos tikslinei grupei, žmonėms su autizmo spektru.

Buvo aplankyta asociacija „Stowarzyszenie Potrafię Więcej“. Asociacija yra finansuojama iš privačių bei projektinių lėšų, bei teikia dienos globos paslaugas vaikams su sunkia ir kompleksine negalia viename padalinyje bei dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems su autizmo spektru bei intelekto negalia. Asociacija telkia žmonių su intelekto negalia tėvus į savipagalbos grupes bei vykdo glaudų bendradarbiavimą su Poznanės miesto švietimo įstaigomis, edukuojant moksleivius apie skirtingas intelkto negalias.

Lankėmės ir Poznanės miesto savivaldybės kuruojamose socialinėse dirbtuvėse suaugusiems žmonėms, turintiems vidutinę ir sunkią negalią „Przylesie“. Dirbtuves lanko 26 paslaugų gavėjai. Dirbtuvėse paslaugų gavėjai ugdo savarankiškumo ir kasdienio gyvenimo įgūdžius, užsiima įvairių rankdarbių gamyba ir prekyba, atlieka praktiką įvairiose Poznanės miesto įstaigose ir yra ruošiami dalyvavimui atviroje darbo rinkoje, užsiima teatrine veikla su profesionaliais teatro režisieriais bei aktoriais. Lankytojai taip pat gauna fizioterapeuto ir psichologo paslaugas. Verta pažymėti puikiai išvystytą dirbtuvių bendradarbiavimą su bendrojo lavinimo mokyklomis, šviečiant moksleivius apie intelekto ir kompleksinę negalią bei dalyvaujant bendruose interaktyviuose užsiėmimuose.