Globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas ir pagalbos pinigų skyrimas

Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 152 eurų globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos dydžio ir šių išmokų dydžio.

Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. yra mokama 38 eurų globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, o nuo 2017 m. sausio 1 d. 152 eurų globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Šeimoms, globojančioms (besirūpinančioms) giminystės ryšiais nesusijusius vaikus, iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto papildomai mokami tokio dydžio pagalbos pinigai:

  • šeimai globojančiai vieną vaiką mokama 76 eurų išmoka;
  • šeimai globojančiai du vaikus mokama 114 eurų išmoka;
  • šeimai globojančiai tris ir daugiau vaikų mokama 152 eurų ieškoma.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrių tel. 8 5 211 2231