Informacija apie iš dalies grąžinamas per ekonominę krizę sumažintas tikslines kompensacijas

 

Informuojame, kad rugpjūčio mėnesį bus iš dalies kompensuojamos ir išmokamos per krizę sumažintos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos*.

Kompensuojamoji suma – tai asmeniui paskirtos atitinkamos išmokos ir krizės metu perskaičiuotos šios išmokos skirtumo 10 procentų.

Atkreipiame dėmesį, kad gyventojams, gaunantiems tikslines kompensacijas, atskiro prašymo teikti nereikia. Apie apskaičiuotą ir pervestą kompensuojamąją sumą bus informuojama pranešimu.

Prašymą Savivaldybės Socialinių išmokų skyriui būtina pateikti:

  1. jei asmeniui šių išmokų mokėjimas nutrauktas (sustabdytas ar pasibaigęs mokėjimo laikotarpis);
  2. jei tikslinę kompensaciją gavęs asmuo mirė po 2020-01-01 ir kompensuojamąją sumą nori gauti jo turto paveldėtojai.

Prašymai priimami nuo 2020-06-01 iki 2020-10-31:

– el. būdu prisijungus www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos → Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinis kompensavimas;

– bendruoju telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos darbuotojas);

– paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Išmokos bus pervestos iki 2020-12-31.

Išsamesnė informacija teikiama Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545 arba www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos → Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinis kompensavimas.

Dėl šalpos kompensacijų (motinoms, kurios iki 1995-01-01 pagimdė 5 ir daugiau vaikų ir tėvams (įtėviams), kurie iki 1995-01-01 ne mažiaus kaip 8 metus slaugė namuose vaikus invalidus, arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ir II grupės invalidais iki 18 metų) dalinio kompensavimo reikėtų kreiptis į „Sodrą“ tel. 1883 arba (8 5) 250 0883.

_______________________________________________________________________

* Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymas

Socialinių išmokų skyrius

2020-05-29