Informacija apie tėvų įsitraukimą į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinę veiklą

Prasidėjus naujiems mokslo metams Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) skatina skirti daugiau dėmesio tėvų įsitraukimui į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją.

Departamentas nuo 2015 metų įgyvendina socialinę informacinę kampaniją „Vaikai seka tėvų pavyzdžiu“, kuria siekiama skatinti elgtis atsakingai prieš savo vaikus, susimąstyti ar tinkamai rodomas pavyzdys savo vaikams, formuojant neigiamas nuostatas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo atžvilgiu. Šią kampaniją sudaro vaizdo klipas bei knygelė tėvams.

Nuorodos:

Vaizdo klipas – https://www.youtube.com/watch?v=HUy2sAD1b0U;

Knygelė – http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Prevencija/
vaikai%20seka%20tevu%20pavyzdziu_2016.pdf

Bendradarbiaudamas su Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuru (UNODC) Departamentas vykdo socialinės informacijos „Pirmiausia – išklausyk“ sklaidą. Šią kampaniją sudaro vaizdo klipas ir informacinė medžiaga skirtingoms tikslinėms grupėms – politikos formuotojams ir tėvams.

Nuorodos:

Vaizdo klipas –
https://www.youtube.com/watch?v=Z_bHqKG6K-o;

Informacinė medžiaga tėvams –
http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Prevencija/tevams.pdf;

Politikos formuotojams –
http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Prevencija/Listenfirst_LT.pdf

Siekiant išsiaiškinti, kokios informacijos ir įgūdžių trūksta tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus, kokiose veiklose, galinčiose suteikti daugiau žinių ir įgūdžių, jie norėtų dalyvauti, kiek jie bendrauja su savo vaikais apie alkoholio, tabako ir narkotikų bei kitų medžiagų keliamą žalą, kiek tėvams skirta informacija juos pasiekia, šiemet Departamentas vykdo mokinių tėvų apklausą.

Apklausos nuoroda –
http://ntakd.lrv.lt/lt/apklausos/mokiniu-tevu-apklausa.

Kviečiame visus tėvus dalyvauti apklausoje ir išsakyti savo nuomonę bei poreikius.

Daugiau informacijos rasite: http://www.ntakd.lrv.lt/