Informacija asmenims ir šeimoms dėl paramos būstui išsinuomoti

 

Primename, kad siekdami pasinaudoti galimybe gauti paramą būstui išsinuomoti (socialinio būsto nuoma, būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija) Valstybinėje mokesčių inspekcijoje turite deklaruoti savo (šeimos) turtą ir pajamas už 2020 metus, t.y. užpildyti Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją FR0001.

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija bus mokama tik įvertinus deklaruotas pajamas ir turtą už 2020 metus.

Asmenys ir šeimos, nedeklaravę turto (įskaitant pajamas) už praėjusius kalendorinius metus, iš sąrašų socialinio būsto nuomai, bus išbraukiami.