Informacija šeimynoms ir šeimoms, globojančioms giminystės ryšiais nesusietus vaikus, apie pagalbos pinigų mokėjimą nuo 2018 m. birželio 1 d.

Informuojame, kad nuo 2018-06-01 keičiasi pagalbos pinigų mokėjimo tvarka – pagalbos pinigai mokami ne tik šeimoms, globojančioms giminystės ryšiais nesusietus vaikus, bet ir šeimynoms, atsiranda nauja vaiko įsikūrimo išmoka bei keičiasi pagalbos pinigų išmokų dydžiai:

• globojant vieną vaiką, šeimai, šeimynai mokama 3 bazinės socialinės išmokos dydžių išmoka, kuri sudaro 114 eurų per mėnesį;
• globojant du vaikus, šeimai, šeimynai mokama 5 bazinės socialinės išmokos dydžių išmoka, kuri sudaro 190 eurų per mėnesį;
• globojant tris ir daugiau vaikų, šeimai, šeimynai mokama 8 bazinės socialinės išmokos dydžių išmoka, kuri sudaro 304 eurus per mėnesį;
• globojant vaiką iki 3 metų amžiaus, pagalbos pinigų suma papildomai didinama 1 bazinės socialinės išmokos dydžiu, t. y. 38 eurais, per mėnesį.

Nuo 2018-06-01 Vilniaus miesto savivaldybė moka vienkartinę 500 eurų įsikūrimo išmoką giminystės ryšiais nesusijusio globojamo (rūpinamo) vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti. Vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka mokama šeimoms, pradėjusioms vaikus globoti nuo 2018-06-01.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrių tel. 8 5 211 2263.