Informacija vaistinėms dėl vakcinavimo COVID-19 ligos vakcina

Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama užtikrinti sklandų skiepijimo COVID-19 ligos vakcina procesą, iš anksto renka duomenis dėl asmenų, priklausančių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-12-23 įsakyme Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ (toliau – Prioriteto įsakymas) nurodytoms prioritetinėms grupėms ir prašo Jūsų iki 2021 m. sausio 15 d. 15 val. užpildyti anketą adresu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_N9aQ7oWqRouIAhCHb5amnHCTwG02bs378LVliLtI_U7nBA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Taip pat prašome pasirengti Jūsų įstaigos darbuotojų, kurie ketina skiepytis COVID-19 ligos vakcina, vardinius sąrašus pagal pridedamą lentelę (pridedama, 1 lapas). Šių sąrašų kol kas niekam nesiųskite. Apie šių sąrašų pateikimo datą Jūs būsite informuoti papildomu el. laišku.

Pažymime, kad skiepijimas COVID-19 ligos vakcina vykdomas griežtai laikantis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-12-23 įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų ir Prioriteto įsakyme nustatytos skiepijimo vakcina prioritetinių gyventojų grupių eilės (įskaitant, kad nebūtų skiepijami atitinkamu metu tam teisės neturintys asmenys).