Įsteigta pagalbos telefonu linija pranešimams apie prekybos žmonėmis atvejus

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis, vienijanti pagrindines šalies nevyriausybines organizacijas, teikiančias socialinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, įgyvendindama asociacijos įstatuose numatytus tikslus ir vykdydama Kovos su prekyba žmonėmis 2020-2022 metų veiksmų plano priemonė Nr. 01.01.11, įsteigė visą parą veikiančią pagalbos telefonu liniją pranešimams apie prekybos žmonėmis atvejus ir (arba) aukas.

Linijos tikslas – registruoti atvejus ir (arba) aukas, suteikti informacijos nukentėjusiesiems ir valstybės bei savivaldybės institucijų atstovams, susiduriantiems su asmenimis, galimai nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, apie pagalbą grįžtantiems iš užsienio šalies, nukreipti į pagalbą teikiančias organizacijas.

Linijos numeris +370 616 91119

Konsultacijos telefonu prieinamos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis visą parą, 7 dienas per savaitę.