Konferencija „Pasaulis vaiko akimis“

Konferencijos laikas: 2020 m. lapkričio 27 d., 9:00-15:00 val.

Vieta: ZOOM platformoje

Organizatoriai: Vilniaus miesto savivaldybė,

Psichosocialinės reabilitacijos centras, VVSGN Gilė

Registracija: iki lapkričio 24 d. el. paštu info@gilesvaikai.lt

Dalyvavimas nemokamas

Konferencija skirta:

  • socialiniams ir švietimo pagalbos darbuotojams;
  • mokytojams;
  • globos centrų darbuotojams;
  • vaiko teisių apsaugos specialistams;
  • kitų sričių atstovams, kurie savo darbe susiduria su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais.

Preliminari programa (tiksli programa bus išsiųsta užsiregistravusiems):       

  • Psichosocialinės reabilitacijos centro vaikams patirtis

Pranešėjai: Gražina Liutkevičė, Mantas Padervinskas,

  • Traumos įtaka vaiko raidai ir santykio mezgimo galimybės

Pranešėjai: Asta Adler, Monika Misevičė 

  • Vaiko poreikių ir elgesio supratimas

Pranešėjai: Aušra Kurienė, Vaiva Gradauskienė

  • Pagalbos darbuotojui būdai

Pranešėjai: Eglė Kuraitė-Žičkė

  • Vaikas, aplinka, visuomenė

Pranešėjai: Jolanta Šabliauskienė (PPT), Dainius Pūras.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuo 2015 m. vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (sutrikimų) tiek visiškai, tiek dalinai juos integruojant, skaičius kasmet didėja. Vilniaus mieste yra per 1000 vaikų su elgesio ir emocijų sutrikimais ugdymo įstaigose. Neretai susiduriama su neigiamomis nuostatomis šių vaikų atžvilgiu, elgesio ir emocijų sunkumai suprantami kaip tyčinis vaiko elgesys, iš jo reikalaujama tai, ko jis dėl savo sutrikimų padaryti pats vienas negali. Pažeidžiamiems vaikams reikalinga ypatinga pagalba bei koordinuotas komandinis suaugusiųjų darbas, siekiant padėti jiems įveikti sunkumus ir sukurti geresnę ateities perspektyvą.

Konferencijos metu lektoriai dalinsis patirtimi ir įžvalgomis kaip gerinti vaiko emocinę ir psichologinę gerovę bei socialinį funkcionavimą, padėti vaikams mokykloje, stiprinti darbuotojų kompetenciją. Pristatoma Psichosocialinės reabilitacijos centro patirtis, taikomi terapinio darbo ypatumai, pokyčio vertinimo instrumentai.

DĖL REGISTRACIJOS:

Prašome iki lapkričio 24 d. imtinai užsiregistruoti el. paštu info@gilesvaikai.lt, nurodant vardą, pavardę bei atstovaujamą įstaigą.

Visiems dalyviams po konferencijos bus išsiųsti elektroniniai pažymėjimai.