Kviečiame gyventojus, turinčius negalią, kreiptis dėl savarankiško būsto pritaikymo

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas kviečia gyventojus, turinčius negalią, kreiptis dėl savarankiško būsto pritaikymo neįgaliojo asmens poreikiams – patiems organizuoti būsto pritaikymo techninės dokumentacijos parengimą ir rangos darbus. Gyventojams, savarankiškai organizavusiems būsto pritaikymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracija kompensuos iki 100 proc. išlaidų, tiesiogiai susijusių su būsto pritaikymu neįgalaus asmens poreikiams. Yra galimybė skirti 20 proc. avansą nuo preliminarios būsto pritaikymo išlaidų sumos.

Gyventojai, pageidaujantys būstą neįgaliojo poreikiams pritaikyti savarankiškai, turi pateikti laisvos formos prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriui ir pridėti šiuos dokumentus:

1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

Prašyme pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu.

Prašymo forma pridedama.

Kontaktai pasiteirauti: tel.: (8 5) 219 7918, el. p.: darius.laiconas@vilnius.lt