Kviečiame organizacijas Žirmūnų ir Pilaitės seniūnijose teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą

Vilniaus miesto savivaldybė, atsižvelgdama į augantį akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros poreikį Žirmūnų ir Pilaitės seniūnijose, maloniai kviečia nevyriausybines organizacijas teikti  Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Skyrius) prašymus dėl leidimo teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą suteikimo ir tapti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikėju Žirmūnų ir Pilaitės seniūnijose, kur šių paslaugų ypač trūksta.

Jūsų iniciatyva ir dalyvavimas yra labai svarbūs, siekiant užtikrinti vaikams ir jų šeimoms laiku teikiamą tinkamą ir kokybišką pagalbą.

Vaikų dienos socialinė priežiūra – tai socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės ir kitos su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą bei visuomenę susijusios paslaugos.

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, turi pateikti prašymą kartu su pridedamais dokumentais vienu elektroniniu laišku elektroninio pašto adresu savivaldybe@vilnius.lt. Visą informaciją apie reikiamus pateikti dokumentus rasite nuorodoje https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/vaiku-dienos-socialines-prieziuros-akreditavimas.

Daugiau informacijos apie prašymo pateikimą ir akreditacijos procesą Jums  suteiks Skyriaus Pagalbos vaikui ir šeimai poskyrio vyriausioji specialistė Jurgita Zabotkienė, tel. (8 5) 211 2231, el. p. jurgita.zabotkiene@vilnius.lt