Kviečiame prisijungti prie prekybos žmonėmis prevencijos įgyvendinimo

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriuje buvo gautas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) raštas „Dėl prekybos žmonėmis prevencijos“.

VRM raštu informuoja, kad artėja Europos Komisijos kovos su prekyba žmonėmis diena (spalio 18 d.), todėl dėl galimo COVID-19 poveikio socialiai pažeidžiamoms grupėms (darbo ar pajamų praradimo, ribojamų migracijos galimybių, riboto priėjimo prie sveikatos ir socialinės paramos paslaugų) ir dėl to didėjančios prekybos žmonėmis rizikos VRM  norėtų paskatinti kitas ministerijas ir institucijas prisijungti prie iniciatyvos  – spalio mėn. parengti straipsnius vietinėje spaudoje ar organizuoti renginius (mokymus, seminarus, informacines dienas / pokalbius ar prevencines kampanijas), skirtus specialistams, galintiems susidurti su prekybos žmonėmis atvejais, ir visuomenei šviesti.

2020 m. spalio 16 d. didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys ir Šiauliai) planuojami organizuoti performansai. Jų metu visuomenė bus informuojama apie prekybos žmonėmis formas ir pavojus bei Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis įsteigtą naują visą parą veikiančią pagalbos telefonu liniją +370 616 9119, skirtą pranešti apie prekybos žmonėmis atvejus ir (arba) aukas. (Preliminari performanso prieš prekybą žmonėmis organizvimo eiga – čia ). Nusprendus prisijungti prie šios akcijos ir organizuoti performansą, prašoma apie tai (nurodant vietą ir laiką) informuoti VRM. Metodinę pagalbą dėl performanso organizavimo tvarkos teikia Darius Joneikis, Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnas (tel. +370 686 44 424; el. p. [email protected]).

Taip pat organizuojant renginius kviečiama pasinaudoti VRM vaizdo klipais, skirtais prekybos žmonėmis prevencijai, susijusiai su dažniausiai Lietuvoje pasitaikančiomis išnaudojimo formomis. Minėtų videoklipų nuorodas rasite VRM interneto svetainėje:

1) prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui – https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/A%20LT%20titrai.mp4;

2) prekyba žmonėmis priverstiniam darbui – https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/B%20LT%20titrai.mp4;

3) prekyba žmonėmis nusikalstamoms veikoms – https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/C LT titrai.mp4;

4) prekyba žmonėmis fiktyvioms santuokoms – https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/D%20LT%20titrai.mp4.

Paminėtina, kad videoklipų rezoliucija leidžia juos transliuoti per vietinę televiziją ir įstaigose, pvz., poliklinikų laukiamųjų ar užimtumo tarnybų filialų ekranuose ir kt.

Taip pat VRM planuoja atnaujinti ir išspausdinti prevencines sulankstomas korteles (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis) su informacija apie prekybos žmonėmis požymius ir rekomendacijomis apie tai, kaip elgtis tapus auka. Ankstesnės leidybos kortelės pavyzdį rasite – čia.

Prašome iki 2020 m. rugsėjo 25 d.  raštu ar el. p. [email protected] pranešti VRM, kiek vienetų sulankstomų kortelių, kokia kalba (lietuvių, rusų ar anglų) ir kokiam adresatui išsiųsti (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris).

Maloniai kviečiame Jus prisijungti prie šios iniciatyvos ir įgyvendinti minėtas priemones.