Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Kviečiame tapti įtėviais, globėjais (rūpintojais)

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia vilniečius tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais vaikams, netekusiems tėvų globos


Kodėl verta tapti globėju (rūpintoju) ar įtėviu?

Globa ar įvaikinimas – ypatinga dovana ir vaikui, ir šeimai. Be tėvų globos likęs vaikas turi galimybę augti juo besirūpinančioje ir palaikančioje šeimoje, o globojantys suaugusieji, dalindamiesi namais, meile, rūpesčiu ir šiluma, gali iš naujo atrasti pasakų paslaptis, žaidimus, dar nepažintas savo pasaulio kerteles ir gebėjimus.


Kaip pasikeis mano gyvenimas, kai tapsiu globėju?

Turėsite galimybę suteikti vaikui jam būtiną sveiką ir saugią šeimos aplinką, patirti vaiko ugdymo džiaugsmą, padėti vaikui mokytis gyvenimo ir atrasti pasaulį, sužinoti ir išmokti naujų dalykų apie pačius save, savo gebėjimus ir jausmus.


Kaip tapti globėju (rūpintoju) ar įtėviu?

1 žingsnis. Pateikiate prašymą ir būtinus dokumentus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui.
Prašymo formą ir dokumentų sąrašą dėl vaiko globos rasite čia, o dėl įvaikinimo rasite čia.

2 žingsnis. Išklausote mokymus, kuriuos veda globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistai. Mokymai yra nemokami, truks ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

3 žingsnis dėl globos. Jūsų susitikimas su vaiku. Ar žinojote, kad ne Jums parenkamas vaikas, o Jūs parenkami vaikui, atsižvelgiant į vaiko interesus ir Jūsų lūkesčius. Atsiradus abipusiam ryšiui nustatoma globa

3 žingsnis dėl įvaikinimo. Jūs įrašomi į norinčių įvaikinti sąrašą. Atsižvelgiant į vaiko interesus ir Jūsų lūkesčius, Jums parenkamas vaikas. Jūsų susitikimas su vaiku. Jūsų apsisprendimas

4 žingsnis dėl įvaikinimo. Jūsų kreipimasis į teismą dėl įvaikinimo. Paprastai sprendimas teisme dėl įvaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius.

Visi suinteresuotieji tapti globėjais (rūpintojai) ar įtėviais kviečiami kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus telefonu 8 5 2 112566.


Kokią paramą ir pagalbą gausiu kaip globėjas (rūpintojas) ar įtėvis?

Vilniaus miesto savivaldybė rūpinasi, kad vaiko globėjai (rūpintojai) ir įtėviai bei jų šeimose globojami (rūpinami) ar įvaikinti vaikai gautų reikalingą paramą, paslaugas ir palaikymą. Todėl miestas užtikrina tiek piniginę, tiek nepiniginę paramą ir palaikymą.


Piniginė parama

Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 152 eurų globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos dydžio ir šių išmokų dydžio.

Papildomai prie nurodytos globos (rūpybos) išmokos, vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje mokamas 152 eurų globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Šeimoms, globojančioms (besirūpinančioms) giminystės ryšiais nesusijusius vaikus, iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto papildomai mokami tokio dydžio pagalbos pinigai:

  • šeimai globojančiai vieną vaiką mokama 76 eurų išmoka;
  • šeimai globojančiai du vaikus mokama 114 eurų išmoka;
  • šeimai globojančiai tris ir daugiau vaikų mokama 152 eurų išmoka.

Dėl papildomos informacijos dėl išmokų prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrių tel. 8 5 211 2231.


Nepiniginė parama

Vilniaus miesto savivaldybė užtikrina šias paslaugų galimybes globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, bei jų šeimose augantiems vaikams:

1. Kalendoriniais metais įvaikinti, laikinąją ar nuolatinę globą turintys vaikai į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės priimami be eilės, neatsižvelgiant į teritorinį principą. Prašymai priimami nuolat.

2. „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas globėjams (rūpintojams) ir jų vaikams teikia nemokamas psichologines, socialines konsultacijas, tarpininkauja globėjams atstovaujant globojamo vaiko interesus, informuoja globos (rūpybos) klausimais bei teikia kitas paslaugas, priklausomai nuo individualių šeimos poreikių. Paslaugų galite kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: info@ziburio-fondas.lt arba tel. 8 6 9817852. Daugiau informacijos: www.ziburio-fondas.lt